Razvojni sklad

Sredstva Razvojnega sklada so namenjena financiranju dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. S tem se zagotavlja višji standard pouka, ki omogoča boljše in kvalitetnejše znanje. Razvojni sklad pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov.

Razvojni sklad vodi Upravni odbor Razvojnega sklada. Sestavlja ga 7 članov, 4 predstavnike izvoli Svet staršev, 3 pa Svet šole. Člani Upravnega odbora so: ga. Maja Herga, g. Vančo Tegov, g. Jože Turnšek, ga. Renata Hliš,  g. Jurij Slapnik in ga. Tanja Tratenšek. Na prvih sejah bosta Svet šole in Svet staršev izvolila še vsak po enega predstavnika.

V šolskem letu 2013/14 bomo sredstva iz Razvojnega sklada namenili predvsem sofinanciranju različnih tekmovanj iz znanja, dokupu računalniške opreme, nakupu sodobne učne tehnologije in sofinanciranju delovanja Dekliškega pevskega zbora in fantovskega sestava FaVoZa.

Komentiranje onemogoeno.