Dejavnosti

BRALNI KLUB

Ljubitelji branja, ki so člani bralnega kluba, se zbirajo v prijetnih prostorih šolske knjižnice in se pogovarjajo o prebranih besedilih. Šola je vključena tudi v nacionalni projekt Rastem s knjigo.

DEBATERSTVO

Debatni klub na GCC deluje od leta 1996 in dosega številne uspehe, ki potrjujejo razgledanost, kreativnost, nadarjenost in delavnost članov. Poleg zmag na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih so člani doslej odlično tekmovali tudi na svetovnih debatnih tekmovanjih v Južnoafriški republiki, Singapurju, Peruju, Nemčiji, Kanadi, Welsu, Južni Koreji, Washingtonu, Atenah in Dohi. Večkrat organizirajo tudi javne debate, na katerih so v preteklosti sodelovali tudi nekateri znani Slovenci, sodelujejo v šolskih projektih, pogosto pa so tudi gostje v radijskih in televizijskih oddajah.

DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR

Dijakinje, ki jih veseli petje, ki rade potujejo in sklepajo nova prijateljstva, se lahko vključijo v Dekliški pevski zbor GCC, ki zelo uspešno nastopa v šoli, širšem okolju, po Sloveniji in tudi po svetu, kar dokazujejo številna priznanja, ki jih pevke prinašajo od vsepovsod.

DELAVNICE OD A DO Ž …

Na GCC potekajo skozi vse leto najrazličnejše (priložnostne) delavnice, v katerih lahko vsakdo najde kaj zase: nekateri se seznanijo s parfumi in si izdelajo svojo parfumsko vodico, druge bolj zanimajo nevarne snovi v vsakdanjem življenju in to, kolikšen odmerek loči strup od zdravila, tisti, ki že mislijo na nadaljnji študij, se aktivno vključujejo v priprave na sprejemne izpite za študije slikarstva, kiparstva, restavratorstva, arhitekture in vizualnih komunikacij, nekateri radi polemizirajo na temo sodobne umetnosti

DIJAŠKA SKUPNOST

Dijaška skupnost GCC združuje dijake vseh treh programov. Na rednih mesečnih sestankih skrbimo za dobro informiranost o dogajanju na šoli, poskušamo ustvariti čim boljše pogoje za delo in razvijati dobre medsebojne odnose. Trud je usmerjen v dobro sodelovanje in skupno izpeljavo čim več aktivnosti,  izmenjavo izkušenj ter k veselju ob skupnih uspehih. Dijaška skupnost vsako leto organizira kar nekaj prireditev: koncert na prostem za lažji začetek šolskega leta, dobrodelni koncert pred jesenskimi počitnicami, prireditev Veseli december v zadnjem tednu pred božično-novoletnimi prazniki, pustovanje, maturantski ples, predajo ključa in valeto.

EKOŠOLA

Tudi na GCC želimo, da bi vrednote trajnostnega razvoja postale del človeške zavesti, ekološka zavest pa del življenja. Mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA nam omogoča prav to. Dijaki imajo v številnih dejavnostih priložnost, da se poglobijo v zanimiva tematska področja, kot so npr. podnebne spremembe, voda, energija, odpadki itd., se preizkusijo na številnih natečajih, tekmovanjih in na sejemskih predstavitvah.

EKSKURZIJE PO DOMOVINI IN TUJINI

Ekskurzije predstavljajo za dijake vselej zelo zanimiv sestavni del obšolskega dogajanja. Na GCC jih ne manjka – takšnih po Sloveniji, navadno enodnevnih, in večdnevnih po tujini. V Sloveniji skušamo  odkriti zanimivosti naravne in kulturne dediščine ter sodobnega časa, v tujini pa se priključujemo tisočem turistov, ki prihajajo z vseh koncev sveta občudovat kulturno ostalino in naravne znamenitosti. Pot nas vodi večinoma po evropskih državah, kot so Italija, Avstrija, Švica, Nemčija, Anglija, Španija, Madžarska, Romunija, Francija, Grčija, Češka itd. Ekskurzije so poleg izjemnega širjena obzorja tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in druženje.

FaVoZa

Za dijake, ki dobro in radi pojejo, je brez dvoma vabljiva fantovska vokalna zasedba FaVoZa, ki združuje 18 dijakov med prvim in četrtim letnikom. Ustanovljena je bila v šolskem letu 2009/2010. Kljub kratki zgodovini se lahko pohvali s številnimi uspehi, nazadnje na Malti, kjer so fantje novembra 2011 osvojili zlato priznanje. Zasedba veliko snema, pripravlja različne koncerte in koncertira v Celju ter drugod po Sloveniji.

GCC Rock band

Novonastala rock skupina je zapolnila primanjkljaj rokovske glasbe na GCC. Kmalu je postala zelo popularna in s številnimi nastopi zelo uspešno predstavlja šolo in širi poslanstvo rokovske glasbe.

INTERACT KLUB CELJE

GCC  je aktivno vključena v Interact klub Celje, to je podmladek Rotary kluba Celje, ki v lokalni skupnosti zelo aktivno sodeluje v humanitarnih projektih in prostovoljstvu.

Profesorji glasbe organizirajo tudi priprave na izpite najuspešnejših dijakov na glasbenih šolah in pomagajo dijakom pri pripravah na sprejemne izpite, če to kdo od dijakov želi, ali pa na koncerte v okviru šole ali zunaj nje.

 IZBIRNI DEL PREDMETNIKA

Dijaki drugega letnika imajo v predmetniku izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. Izbirajo lahko med tretjim tujim jezikom (nemščina, italijanščina, španščina, francoščina in ruščina), študijem okolja in učenjem javnega nastopanja. Tretji tuji jezik za marsikoga pomeni tudi kasnejšo študijsko izbiro.

Dijaki tretjega letnika nadaljujejo z učenjem tretjega tujega jezika ali izberejo poglabljanje dveh izbirnih predmetov mature (vsakega po eno uro tedensko).

Dijaki četrtega letnika izberejo dva predmeta izbirnega dela mature, vsakega v obsegu treh oziroma štirih ur tedensko.

JEZIKOVNI TABOR

Jezikovni tabor ponujamo dijakom prvega in drugega letnika programa gimnazija, ki želijo svoje znanje angleščine izpopolniti na drugačen način. Delo poteka v obliki delavnic, ki jih izvajajo naravni govorci angleškega jezika iz različnih angleško govorečih držav. Dijaki preživijo en teden v CŠOD Kurent na Ptuju in spoznavajo države, iz katerih prihajajo tuji lektorji izvajalci. Dijaki ves čas aktivno sodelujejo in urijo spretnosti pisanja, govorjenja, poslušanja in branja. Ob jezikovnih delavnicah dijakom ponujamo tudi ogled mesta in plavanje v Termah Ptuj.

KEMIJSKO EKSPERIMENTIRANJE

Navdušeni za kemijo se lahko vključijo v krožek kemijskega eksperimentiranja, kamor člani povabijo občasno tudi osnovnošolce. V okviru predmeta ŠOK analizirajo živila in pijače, v projektu Zlato jabolko sodelujejo z delavnicami, v katere se lahko dijaki vključijo tudi med OIV. Pripravljajo pa se tudi na državno tekmovanje.

KLUB LJUBITELJEV GLEDALIŠČA

Dijaki, ki jih zanimajo dramske, baletne in operne predstave, si lahko v družbi ljubiteljev gledališča ogledajo zanimive in aktualne predstave v različnih gledališčih po Sloveniji. To jim omogoča spoznavanje gledališkega dogajanja v različnih gledaliških hišah, oblikovanje odnosa do gledališke umetnosti, hkrati pa pomeni prijetno preživljanje prostega časa ter medsebojno spoznavanje in druženje. Za predstave se odločajo vsakič posebej in po lastni želji.

KLUB ZGODOVINARJEV GCC

Člani se na rednih mesečnih sestankih srečujejo z uglednimi zgodovinarji, obiskujejo razstave v Celju in v drugih krajih, pripravljajo oddaje šolskega radia, vsako leto pa daljšo, največkrat petdnevno ekskurzijo. Letos jih bo pot vodila na Irsko, v preteklih letih pa so obiskali Češko, Poljsko, Slovaško, Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo, Luksemburg, Švico, Avstrijo, Madžarsko in Romunijo.

KULTURNE PRIREDITVE

Na številnih tradicionalnih in priložnostnih kulturnih prireditvah dijaki pod mentorstvom svojih profesorjev pokažejo svoje izjemne glasbene, pevske, recitacijske in plesne sposobnosti, s pripravo zanimivih in estetskih scenografij pa tudi veliko likovno nadarjenost in smisel za obvladovanje prostora. Med tradicionalne kulturne prireditve z veliko odmevnostjo se gotovo uvrščajo Miklavžev koncert, Zimske serenade, Pozdrav pomladi, večeri ruske kulture, ki potekajo vsako drugo leto, itd.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) IN INTERESNE DEJAVNOSTI

Konec septembra za en teden prekinemo pouk in se posvetimo drugačnim aktivnostim. Dijakom poleg obveznih vsebin ponudimo tudi takšne, ki jih lahko izberejo sami, npr. aerobiko, enyogoborilni fitnes, paintball, jezdenje, hiphop, namizni tenis, vaterpolo, English throgh theatre, kemijsko eksperimentiranje, malo po švedsko, finsko ali rusko, ekskurzije v Mirabilandijo, Benetke, na Dunaj, v Zagreb, Lignano ter naravoslovni in jezikovni tabor.

V obvezni del OIV vključimo knjižničnoinformacijska znanja, študijsko svetovanje, obvladovanje stresa, zdrav način življenja, zasvojenost in droge, gledališko vzgojo, managerske igre, odgovoren odnos do živali, bonton in protokol, temo EU in mladi, državljansko vzgojo, ekologijo mestnega gozda, debatno delavnico itd. in z njimi nadgrajujemo vzgojno-izobraževalne cilje.

Interesne dejavnosti v programu predšolska vzgoja vključujejo tečaje športa (smučanje, plavanje, drsanje, rolanje, pohodništvo), lutkarstvo, spoznavanje Orffovih instrumentov, ekskurzije po Sloveniji in tujini, obiske kulturnih prireditev. Tretješolci vsako leto pripravijo dramatizacijo pravljice in se predstavijo v celjskih vrtcih. Dijaki se udeležujejo tudi vseh zanimivih predavanj ter športnih in kulturnih dogodkov, namenjenih vsem dijakom na šoli.

 OKTET 9

Oktet 9 je fantovska vokalna zasedba GCC, ki združuje deset nekdanjih dijakov šole. V dobrih petih letih obstoja je postala ena najbolj prepoznavnih a cappela zasedb v Sloveniji z izjemno širokim repertoarjem ter bogato koncertno dejavnostjo na slovenskih in tujih odrih (Velika Britanija, Malta, Avstrija, Hrvaška, Avstralija, ZDA …)

PLESNA SKUPINA

Na GCC že sedem let deluje plesna skupina, ki šteje od 12 do 20 dijakov in dijakinj, ljubiteljev plesa. Člani pripravljajo in izvajajo nastope na šolskih in zunajšolskih prireditvah, skupina pa je vključena tudi v projekt Šolski plesni festival, na katerem že vrsto let odlično zastopa šolo v vseh plesnih kategorijah.

PROJEKTI

Zlato jabolko

Ta projekt izvajamo z dijaki drugega letnika programov gimnazije in umetniške gimnazije v obliki enega projektnega dne v Kozjanskem parku in dveh v šoli. Dejavnosti v Kozjanskem parku potekajo v obliki ekskurzij z vodenimi ogledi, ob  predavanjih,  v obliki terenskega in raziskovalnega dela, likovnega snovanja, ob ogledu filma, glasbene, gledališke in plesne predstave ter recitala. Dijaki vse dogajanje tudi fotografsko in filmsko dokumentirajo. V končni fazi interpretirajo rezultate in pripravijo predstavitve posameznih tematskih sklopov. To poteka hkrati z razstavo likovnih del na zaključnem projektnem dnevu.

Celje – mesto moje mladosti

V projekt Celje – mesto moje mladosti so vključeni vsi prvošolci programov gimnazije in umetniške gimnazije. Izbirajo lahko med različnimi programi, ki pa so vsi povezani z mestom ob Savinji. Veliko je raziskovalnega, eksperimentalnega in terenskega dela, kar daje projektu še poseben čar. Na zaključni prireditvi dijaki samostojno predstavijo svoje ugotovitve, izdelajo filme, pripravijo dramatizacije, izdelki pa so na ogled v šolski knjižnici. Dijaki svoje delo tudi fotografsko dokumentirajo, razstava plakatov pa krasi šolske hodnike.

Imej srce, pomagaj živalim, bodi aktiven

Projekt se navezuje na 4. oktober, mednarodni dan živali. Z aktivnostmi v okviru projekta želimo dijake obvestiti in izobraziti o pomenu odgovornega lastništva živali. V šol. letu 2011/2012 smo projekt izvedli v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Poživ Velenje.

Igre v gozdu

To je projekt, ki ga izvajamo v sklopu modula Igre za otroke v sodelovanju z Zavodom za gozdove. Dijaki povežejo teoretično znanje o igri, ki so ga pridobili pri pouku, ter praktične izkušnje. Seznanijo se z različnimi igrami, ki se jih lahko igrajo s predšolskimi otroki, ki pa so obenem tudi poučne in povezujejo različne dejavnosti po kurikulu.

Otroci, rastline in živali

Projektni dan z naslovom Otroci, rastline in živali preživijo dijaki drugega letnika predšolske vzgoje v ljubljanskem botaničnem in živalskem vrtu. Nova spoznanja povežejo v šolski knjižnici, kjer pripravijo tudi izčrpno predstavitev.

Podeželje včeraj, danes, jutri

Ta projekt je namenjen tretješolcem programa predšolska vzgoja. V njem dijaki v okviru predmeta družboslovje za otroke povezujejo vsebine iz zgodovine, geografije in slovenščine.

Izlet za nagrajene dijake
Od šolskega leta 2009/10  organiziramo v mesecu septembru nagradni izlet za vse dijake, ki so se v preteklem šolskem letu izkazali na kakršnemkoli področju.
Nagradni izlet za “naj” dijake je postal tradicionalen in z njim želimo pokazati našim najboljšim, da cenimo njihov trud, delo in rezultate, ki so jih dosegli. V galeriji si lahko ogledate, kam vse smo se že odpravili (Italija, Avstrija, Madžarska).

PROSTOVOLJNO DELO

Na šoli negujemo dolgoletno tradicijo prostovoljnega dela. Dijaki prostovoljci so aktivni na različnih področjih: nekateri nudijo učno pomoč osnovno- in srednješolcem, veliko jih lepša popoldneve učencem s posebnimi potrebami na OŠ Glazija, kar nekaj jih vsakotedensko obiskuje starostnike v domovih za ostarele. Občasno se vključujejo v projekte, aktivnosti in dogodke, ki jih organizirajo Mladinski center Celje, Center za socialno delo in druge institucije. Redno se udeležujemo tudi vsakoletnega Festivala prostovoljstva.

ŠILA – ŠOLSKA IMPROVIZACIJSKA LIGA

ŠILA deluje po vzoru Impro lige Gledališča Ane Monro in razvija pri dijakih aktivno govorno izkušnjo. V impro tekmah tekmujeta v reševanju odrskih nalog dve igralski skupini. Jedro ŠILE so kratke, tri- do štiriminutne igrice, t. i. impro discipline, katerih pravila in tehnike izvajanja se dijaki naučijo na vajah s pomočjo mentorjev. Vsaka ekipa šteje najmanj pet članov. Vnaprej predpisanega scenarija za nastop torej ni. Teme, situacije, like … določa publika, ki aktivno sodeluje v igri in na koncu določi tudi zmagovalno ekipo.

ŠPORT

Dijaki, ki trenirajo v športnih klubih, lahko zaprosijo za status športnika. Vsi dijaki se lahko vključijo v šolske ekipe v izbranem športu. V športni dvorani GCC potekajo tekmovanja na občinskem, področnem in državnem nivoju v košarki, odbojki, rokometu in nogometu. Dijaki se udeležujejo tekmovanj v atletiki, krosu, tekih, pozimi pa v smučanju in deskanju. Vključeni so tudi v individualne športe, kot npr. streljanje z zračno puško, športno plezanje, judo in  šah, kjer dosegajo visoka mesta.

Vsako sredo med glavnim odmorom poteka na GCC liga v odbojki. Gre za medrazredno tekmovanje.

Na GCC poteka tudi nogometna liga, v času veselega decembra pa se lahko dijaki merijo med odmori v namiznem tenisu.

Že več let organiziramo tudi oglede smučarskih poletov v Planici in se udeležujemo tekov in pohodov na šolskem pokljuškem maratonu. Pestra je tudi športna ponudba med OIV (aerobika, fitnes, rafting, namizni tenis, fitnes, adrenalinski park itd.) in med športnimi dnevi (atletika, smučanje, fitnes, bowling itd.).

Dijaki programa PV imajo med šolanjem obvezne tečaje plavanja, smučanja, drsanja, rolanja in pohodništva.

SPLETNA STRAN

Spletna stran GCC deluje že več kot deset let. V uredništvu in tehnični ekipi ves čas sodelujejo dijaki, ki z znanjem in dobrim poznavanjem najnaprednejših orodij za oblikovanje spletnih aplikacij skrbijo, da se na strani vedno »dogaja« …  Ob ob 100-letnem jubileju šolske zgradbe je pri prenovi strani sodelovalo več bivših dijakov (Jan Ferme, Mato Žgajner, Dejan Cencelj), ki ob večjih tehničnih posegih z veseljem priskočijo na pomoč. Uroš Hercog, dijak 3. b razreda, s svojimi izkušnjami že sodeluje  pri vzdrževanju strežnika .

ŠOLSKO GLASILO UTRIP

Šolska glasila imajo na GCC že petdesetletno tradicijo. Zadnjih deset let izdajamo enkrat letno literarno glasilo Utrip, v katerem najdemo pesniške in prozne prispevke dijakov in dijakinj GCC. Že tretje leto lahko v njem preberemo tudi NAJ zgodbi, ki ju izberejo dijaki z glasovanjem in strokovna žirija. V decembru ju razglasimo na prireditvi Ta veseli dan kulture. Besedila dopolnjujejo odlični likovni izdelki dijakov umetniške gimnazije likovne smeri.

THE ŠLAGERS

Skupina The Šlagers je priložnostna vokalno-instrumentalna zasedba, ki že vrsto let sodeluje na skoraj vseh večjih prireditvah GCC. Združuje dijake, ki z veliko predanostjo izvajajo glasbene zvrsti, kot npr.  pop, jazz, funk in latino.

UNESCO ŠOLA

GCC je kot članica mreže UNESCO ASP zavezana k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCO, kar uresničujemo v projektih, s katerimi poskušamo mlade čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. V slovenski mreži ASP izhajamo iz svetovnih prioritet in usmeritev, na nacionalnem nivoju pa se trudimo izboljševati kakovost izobraževanja na šolah, vključenih v mrežo.

USTVARJALNO PISANJE

Knjižnica vsako leto organizira natečaj za Naj kratko zgodbo, v katerem vabi dijake, ki radi pišejo, da pošljejo svoja besedila, ki jih nato pregleda in ovrednoti ocenjevalna komisija. Avtor najboljše zgodbe prejme tudi nagrado.

VESELJE DO ZNANOSTI

S prireditvijo Veselje do znanosti na GCC že nekaj let zapored obeležujemo Svetovni dan znanosti za mir in razvoj, saj se ne učimo le zato, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje lahko koristno uporabili. Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje prispevata , da postaja znanost tako bolj razumljiva, hkrati pa budi pri mladih večjo željo po inovativnosti. Mladim želimo čim bolj približati naravoslovne znanosti, zato vsako leto na šolo povabimo osnovnošolce celjske regije, ki nato skupaj z dijaki GCC in mentorji eksperimentirajo v delavnicah.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>