Dejavnosti

GCC slovi po izjemno razvitem in pestrem obšolskem življenju. Številne obšolske dejavnosti, ki so večinoma skupne za dijake vseh treh programov, organizirajo dijaki bodisi sami oziroma v sodelovanju z mentorji (učitelji in zunanjimi sodelavci).

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

(Mentorji: učitelji športne vzgoje)

V letošnjem šolskem letu bo aktiv športnih pedagogov ob rednih dejavnostih med poukom ponovno skrbel za pester šolski športni utrip. Med svetovnim prvenstvom v košarki bo v 1. nadstropju navijaški kotiček. Tradicionalno bodo na šoli tudi športne lige in tekme (med dijaki in tudi med dijaki ter učitelji), in sicer: nogomet, odbojka, med dvema ognjema in dvoranski hokej. Organizirali bodo tudi priprave na tekmovanja in skrbeli za organizacijo tekem na šoli.

GLASBENA IN PLESNA DEJAVNOST

Dekliški pevski zbor GCC

(Mentor in umetniški vodja: David Preložnik, prof.)

Najstarejša glasbena zasedba GCC bo letošnje šolsko leto tradicionalno začela s septembrskimi avdicijami za nove pevke in pripravami na projekt Srečevanja/Begegnungen, ki bo v avstrijskem Lienzu potekal oktobra. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo dekleta, skupaj s FaVoZo in skupino The Šlagers, pripravila tri celovečerne koncerte v Celju (Miklavževega decembra, novoletnega januarja in pomladnega aprila). Zbor bo sodeloval tudi na vseh šolskih prireditvah in različnih priložnostnih nastopih, revijah in koncertih v Celju, regiji in državi. V načrtu sta dve mednarodni turneji (ob slovenskem kulturnem prazniku in na marčevskem tekmovanju v nemškem Bad Krotzingenu). Decembra bo zbor počastil tudi 20-letnico umetniškega delovanja zborovodkinje Barbare Arlič Kerstein.

FaVoZa

(Mentor in umetniški vodja: Gregor Deleja, prof.)

Od leta 2006 dekliške glasove na GCC dopolnjujejo tudi fantovski. Oktet 9, ki je prva fantovska zasedba na šoli, je dobil v letu 2009 tudi podmladek – FaVoZo. Zasedba bo v letošnjem šolskem letu sodelovala pri koncertni izvedbi prve slovenske operete Tičnik B. Ipavca (oktober, februar, junij), v projektu Srečevanja/Begegnungen (oktober 2014), pri tradicionalnih koncertih glasbenih zasedb GCC (december, januar, april), turneji ob slovenskem kulturnem prazniku ter na ostalih šolskih prireditvah in različnih priložnostnih nastopih, revijah in koncertih v Celju, regiji in državi. Avdicije bodo septembra.

The Šlagers

(Mentor in umetniški vodja: Sašo Šonc, prof.)

Instrumentalna zasedba GCC bo tudi v tem šolskem letu povezovala dijake, ki so jim blizu jazz, swing in pop. Sodelovala bo na vseh šolskih prireditvah, turneji ob slovenskem kulturnem prazniku, posnela spot za novo produkcijo šolske himne, sodelovala na marčevskih večerih regionalne kulturne naveze Triangel (Velenje, Celje, Žalec) in pripravila poseben program za nastop na maturantskem plesu GCC (marec 2015).

Ostali glasbeni sestavi in njihovo sodelovanje pri glasbeno-gledališkem projektu 3KONS

Načrtujemo tudi oblikovanje različnih priložnostih glasbenih sestavov, ki bodo nastali za potrebe različnih prireditev oz. na pobudo dijakov. V šolskem letu 2014/2015 bo začel, v sodelovanju z Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, Ekonomsko šolo Celje, Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije ter III. osnovno šolo Celje, nastajati tudi nov glasbeno-gledališki projekt.

Plesna skupina

(Mentorica: Špela Lužar, prof.)

Tudi v šolskem letu 2014/2015 bo na GCC delovala plesna skupina, ki bo, tako kot doslej, nepogrešljivi del športnih in kulturnih prireditev šole, ponovno pa so v načrtu udeležbe na festivalih in tekmovanjih, namenjenih plesni ustvarjalnosti mladih.

GLEDALIŠKA DEJAVNOST

Have Fun Club

(Mentorica: Karen Polimac Dobovišek, prof.)

Gledališka skupina v angleškem jeziku bo v kratkem praznovala 20-letnico obstoja. Šolsko leto 2014/2015 bo tako posvečeno pripravam na jubilej, ki ga bomo pripravili v jeseni 2015, ter ponovitvam lanskoletne produkcije The Diamond as Big as the Ritz J. S. Fitzgeralda. Igralska ekipa bo septembra 2014 (18.–24. 9.) odpotovala tudi na festival antičnega gledališča v Katherini v Grčiji, v načrtu pa so tudi gostovanja po vsej Sloveniji. Predstavo bomo decembra izvedli tudi za vse četrtošolce GCC.

Dramska skupina

(mentorica: prof. Bergit Vrečko)

V šolskem letu 2014/15 načrtujemo novo produkcijo, predvidoma (odvisno od interesa, sposobnosti oz. zmožnosti prijavljenih dijakov)  Bog masakra avtorice Yasmine Reza. Premiera je načrtovana za pomlad 2015.Pripraviti pa bomo skušali tudi nekaj krajših prizorov iz dram, ki jih bomo lahko predstavljali po razredih (v povezavi s poukom književnosti pri slovenščini).

GCC improliga

(Mentorica: Ana Pečnik, prof.)

Edina srednješolska improekipa v Celju bo tudi letošnje šolsko leto izkoristila za raziskovanje zanimivega gledališkega žanra, ki temelji na improvizaciji. Po jesenskih avdicijah se bo udeleževala tekem slovenske srednješolske improlige, v načrtu pa je tudi vsaj ena organizacija tekme v Celju, v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom.

UGUG

Umetniško gibanje umetniške gimnazije (UGUG) je nova ustvarjalna platforma, ki je na GCC zaživela v preteklem šolskem letu. Namenjena je realizaciji angažiranih idej dijakov umetniške gimnazije oziroma njihovemu vključevanju v različne umetnostne akcije, ki potekajo zlasti v lokalnem okolju in na različnih socialnih omrežjih. Ena osrednjih dejavnosti je priprava samostojne razstave brez mentorjev, ki jo dijaki pripravljajo v sodelovanju z Galerijo Plevnik Kronkowska iz Celja. Letošnja je načrtovana decembra. V tem šolskem letu pa bo začel nastajati tudi idejni projekt za poslikavo podhodov slovenskih železniških postaj v sodelovanju s Slovenskimi železnicami.

KLUB ZGODOVINARJEV

(Mentor: Stane Medved, prof.)

Klub zgodovinarjev GCC že vrsto let dopolnjuje bogat nabor obšolskih dejavnosti na GCC. Tudi v šolskem letu 2014/2015 bo obeleževal pomembne zgodovinske dogodke s kratkimi oddajami in nagradnimi igrami po šolskem ozvočenju, organiziral predavanja v šolski knjižnici, obiske razstav … Osrednji projekt kluba je večdnevna ekskurzija v tujino, ki bo letošnje šolsko leto v znamenju obletnic I. in II. svetovne vojne, udeleženci pa si bodo marca 2015 ogledali Poljsko in Slovaško.

AKVARISTIKA

(Mentorica: Vesna Lavrinc, prof.)

Skrb za akvarije in terarije, ki so duša pritličja šole, bo tudi v tem šolskem letu predstavljala eno izmed obšolskih dejavnosti, s katerimi se ne more pohvaliti vsaka šola. Sodelujoči dijaki bodo skrbeli tudi za redne predstavitve in dopolnitve ur biologije oziroma naravoslovja, zanje pa bomo tudi letos pripravili različne delavnice, predavanja in izobraževanja.Poskušali bomo tudi delno prenoviti oziroma nadgraditi obstoječi inventar.

BRALNI KLUB

(Mentorica: Tanja Tratenšek, prof.)

V knjižnici se srečujejo tudi ljubitelji knjig in se družijo v bralnem klubu. Srečanja potekajo ob sredah, enkrat ali dvakrat mesečno, in trajajo dve šolski uri. Namen kluba je dijake motivirati za kritično vrednotenje sveta, v katerem živijo, razvijati bralno kulturo in spoznavati različne literarne svetove.

BRALNE ZNAČKE V TUJIH JEZIKIH

(Mentorji: učitelji tujih jezikov)

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali pri bralnih značkah v nemškem, španskem in ruskem jeziku ter organizirali bralni krožek v angleškem jeziku.

UTRIP, NATEČAJ ZA NAJ KRATKO ZGODBO, ŠOLSKA PREŠERNOVA PRIZNANJA

(Mentorice: Irma Vrečko, prof., Tanja Tratenšek, prof., in Darja Poglajen, prof.)

Vsakoletni natečaj za Naj kratko zgodbo smo na GCC prvič izvedli v šolskem letu 2009/2010, tako bo letošnji že šesti po vrsti in je na šoli postal že tradicija. Nastal je na pobudo profesoric slovenščine Ljudmile Kajtner, Irme Vrečko in Tanje Tratenšek. Nagovarja pisce vseh treh programov in pri dijakih spodbuja ustvarjalnost, ljubezen do literature,  branja …

Letošnjega bomo izvedli v jeseni 2014 in ga povezali z 20. obletnico šolske knjižnice (šolsko literarno glasilo Utrip bo v obliki almanaha vključevalo pretekle naj zgodbe). Zmagovalce in almanah bomo razglasili na tradicionalni podelitvi šolskih Prešernovih priznanj 3. 12. 2014.

VRTILJAK

(Mentorici: Jasmina Temnik Kerš, prof., in Anja Mlakar, prof.)

Vrtiljak je osrednja prireditev programa predšolska vzgoja, kjer se dijaki s koncertnim večerom predstavijo javnosti, vsako leto na novo temo in v sodelovanju z enim izmed celjskih vrtcev – v letošnjem šolskem letu bo to Vrtec Zarja. Ob prireditvi, ki bo 26. 3. 2015, tradicionalno izide tudi glasilo dijakov predšolske vzgoje.

SLEDKO

Dijaki GCC lahko v Sledku kot sodobni komunikacijski možnosti izražajo svoja razmišljanja, poglede in predloge. Sledko želi spodbuditi kritično razmišljanje dijakov o različnih dogodkih, o katerih lahko na svojstven način poročajo v edinem dijaškem spletnem časopisu na Celjskem. Njegov cilj je biti na sledi, biti informiran in bližnji okolici nuditi uporabne, zanimive in predvsem zabavne vsebine, preko katerih se lahko identificirajo vse generacije ter predvsem dati mladim občutek pripadnosti in namena. Nastaja v sodelovanju z Društvom GCC in nekdanjimi dijaki šole. Skrbi tudi za redno foto- in videodokumentiranje vseh pomembnejših dogodkov šole.

Tematski sklop letošnjega šolskega leta na Sledku je Radio s ciljem obujanja šolskega radia. S pomočjo bivših dijakov (Mato Žgajner in Peter Čakš) bomo organizirali tematske seminarje, spoznavanje delovanja radia, obisk radijske postaje (Radio Študent, Radio Štajerski Val).

Okvirni načrt dela za šolsko leto 2014/2015:

 • narediti načrt poročanja o aktualnih dogodkih (avgust, september 2014),
 • prvi sestanek uredniške ekipe (avgust, september 2014),
 • pridobiti nove člane novinarske, fotografske, PR- in multimedijske ekipe
  – promovirati časopis in ga tako narediti vidnejšega na šoli in v njeni širši okolici (september, oktober 2014),
 • poročati o dogajanju velikega druženja generacij Naših 100 + 2 (19. 9. 2014),
 • posneti reklamna sporočila za časopis (vse šolsko leto),
 • na šoli organizirati PRESS center (jesen 2014),
 • organizirati praktično delavnico o uporabi platforme wordpress (10. 9. 2014),       organizirati vsaj eno tematsko delavnico na temo novinarskega dela, fotografije in video vsebin ter mesečna srečanja uredništva ekipe Sledko (vse šolsko leto),
 • preurediti in dopolniti spletno stran (vizualna podoba, rubrike, vsebine), razmisliti o morebitnih spremembah, izboljšavah, vizijah in načrtih (september–december 2014),
 • sodelovati s šolsko Improligo (vse šolsko leto),
 • organizirati priložnostna družabna srečanja (vsaka dva do tri mesece).

VIDEO KROŽEK – 2D-ANIMACIJA

(Mentor: Andrej Kamnik, prof.)

Videokrožek bo zajemal grafično produkcijo od zasnove do končnega videoizdelka. Dijaki se bodo seznanjali zlasti z risano 2D-animacijo (fullframe animation), stop motion in kolažno (cut out) animacijo, pa tudi z VJ-projekcijo in videografiko.

KLUB LJUBITELJEV GLEDALIŠČA

(Mentorica: Darja Poglajen, prof.)

Klub ljubiteljev gledališča nima stalnega članstva, deluje pa v sodelovanju z Društvom GCC. Nekajkrat letno organizira oglede dramskih, opernih ali baletnih predstav za tiste dijake in profesorje, ki imajo radi gledališče in si želijo ogledati kakšno zanimivo predstavo tudi zunaj Celja. Namen je odpreti vrata čim več različnih gledališč in se seznaniti z aktualnimi predstavami, ki kažejo ogledalo času, v katerem živimo, ter se jih naučiti kritično vrednotiti.

DEBATNI KLUB

(Mentorja: Miha Gartner, prof., in Sergej Vučer, prof.)

Člani debatnega kluba se bodo z mentorjema redno srečevali in pripravljali na debatne turnirje, pred tekmovanji pa bodo potekale tudi intenzivnejše priprave. Večina priprav bo po pouku. Pred tekmovanji in po njih bodo tekmovalci opravičeni ustnega ocenjevanja znanja.

Prvi debatni turnir v tem šolskem letu (18. 10.) bomo organizirali na šoli, istočasno pa bo pri nas potekal tudi seminar za mentorje srednješolskih debatnih klubov. Redna mesečna tekmovanja bodo nato vse do marca 2015 (Glej šolski koledar in koledar aktivnosti.).

Ob tekmovanjih bodo dijaki sodelovali tudi pri drugih dejavnostih:

–          debatne delavnice za učence na II. osnovni šoli Celje, OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah in OŠ Primoža Trubarja Laško (jesen 2014),

–          debata na prireditvi 3KONS (10. 10.),

–          srečanja s predstavniki veleposlaništev akreditiranih v Republiki Sloveniji,

–          tradicionalna debata z mladimi iz celjske regije in gostom iz politike (pomlad 2015),

–          sodelovaje v oddaji Gymnasium Radia Slovenija (jesen, zima) – tekmovanje za nagradni izlet v Strasbourg,

–          sodelovanje pri organizaciji informativnega dne,

–          različna izobraževanja na temo javnega nastopanja in komunikacije.

Najboljši dijaki bodo kandidirali na razpisu za udeležbo na Svetovnem srednješolskem debatnem prvenstvu v Singapurju (2015). Če bo možnost, se bodo prijavljali na mednarodne debatne akademije, turnirje in projekte ter sodelovali na njih.

Pri pripravah na turnirje in na njih bodo poleg obeh mentorjev sodelovali tudi naši nekdanji debaterji ter asistent za angleški jezik Benjamin Ash.

PROSTOVOLJNO DELO

(Mentorici: mag. Helena Maher Resinovič in Nives Laul, prof.)

Svetovalna služba bo dijake med šolskim letom usmerjala v različne institucije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Sodelovali bomo s Centrom za socialno delo Celje, z domovi ostarelih občanov, osnovnimi šolami, Mladinskim centrom Celje, Mladinskim centrom Salesianum … Udeležili se bomo tradicionalnega festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma aprila 2015. Delo prostovoljcev bomo spremljali na rednih tematskih sestankih.

STARTUP GCC

(Različni mentorji; v sodelovanju z Društvom GCC)

Z željo, da našim dijakom ob formalnih učnih vsebinah posredujemo tudi čim več »življenjskih« vsebin, z letošnjim šolskim letom, v sodelovanju z Društvom GCC in našimi nekdanjimi dijaki ter zunanjimi partnerji, uvajamo novo interesno dejavnost na temo podjetništva. Ustvarjalnost, drznost, inovativnost in iznajdljivost so lastnosti uspešnih v današnjem negotovem svetu, ko je služb malo, brezposelnost pa visoka. Podjetni posamezniki si vedno znajo ustvariti ali najti priložnosti. Vse bolj se kaže, da za uspeh ni več tako pomembno posedovanje ogromne količine informacij ali priučenost za nek poklic. V današnjih časih je pomembno znati ustvarjati nove koncepte, sestaviti nekaj novega in ustvariti dodano vrednost. Preteklost posameznika v finančnem, intelektualnem in družinskem smislu ni več tako pomembna, saj imajo danes vsi dostop do enakih informacij in enake možnosti za uspeh, od posameznika pa je odvisno, ali jih zna izkoristiti ali ne. Odvisno je torej, kako podjetni smo.

Cilji:

 • pregled osnovnih pojmov in dejstev s področja podjetništva,
 • spoznavanje osnovnih podjetniških konceptov in temeljnih pojavnih oblik,
 • razvijanje spretnosti v inovativnosti in ustvarjalnosti,
 • seznanitev s procesom in postopki načrtovanja novega podjetja,
 • razvijanje in preverjanje podjetniških priložnosti,
 • razvijanje sposobnosti samostojnega odločanja in prevzemanja odgovornosti,
 • pripravljanje udeležencev na iskanje dela, kadrovske intervjuje (uspešna in primerna priprava CV-ja, pojavnost in nastop),
 • razvijanje sposobnosti javnega nastopanja skozi podjetniške »pitche«,
 • razvijanje sposobnosti dela v skupini preko skupinskega dela, povezanega z oblikovanjem poslovnega načrta.

Skupine se bodo pričele oblikovati konec septembra na delavnicah OIV (29., 30. 9. 2014). Tedenska srečanja v šoli (po dve šolski uri) z izobraževalnim in aktivnim delom (predavanja, gostje, delavnice), ki se bodo zaključila maja 2015 z zaključnim StartUp vikend dogodkom.

 

Nova interesna dejavnost se bo povezovala tudi z drugimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, projekti ter aktivnostmi, namenjena pa je dijakom vseh treh programov.

EKOKROŽEK

(Mentorji: profesorji naravoslovja)

Gre za del dejavnosti programa ekošole, ki jih bomo v obliki ekokrožka ponudili dijakom v raziskovanje. Ukvarjali se bodo lahko s pitno vodo, zdravo prehrano, energenti in skrbjo za zdravje. S svojimi spoznanji bomo po Ekoradiu in na spletnih straneh Sledka redno obveščali in ozaveščali vse člane naše skupnosti. Tako bo okoljsko znanje postalo tista svetloba prihodnosti, ki nam bo omogočila ozaveščeno življenje in delovanje, in omogočalo trajnosti sonaravni razvoj naše družbe.

TUJI JEZIK ZA OTROKA

(Mentorica: Simona Vincelj, prof.)

V letošnjem šolskem letu bomo za dijake programa predšolska vzgoja organizirali dodatne ure tujih jezikov oziroma njihove uporabe pri delu s predšolskimi otroki. Na začetku septembra bomo dijake anketirali, kateri drugi tuji jezik bi se najraje učili. Glede na rezultat bo pripravljen razpored ur učenja osnov jezikov, ki jih poučujemo na GCC, ki bo predstavljen v dejavnostih in veščinah bodočih pomočnikov vzgojiteljev, npr. lutke v španskem jeziku, ruske otroške pesmi … Krovni jezik interesne dejavnosti bo angleščina.

POTREBUJEMO NASLOV

Umetnica in kustosinja Centra sodobnih umetnosti Celje Maja Hodošček bo v šolskem letu 2014/2015 z izbrano skupino dijakov nadaljevala projekt Potrebujemo naslov/We need a Title (2014), ki ga je v preteklem šolskem letu zaključila z Debatnim klubom GCC. Projekt je bil uspešno predstavljen na razstavi Travelling Communique v Muzeju istorije Jugoslavije v Beogradu. Tako je zbudil zanimanje Galerije Škuc iz Ljubljane, ki je umetnico povabila k pripravi samostojne razstave v letu 2015. Rezultat prejšnjega projekta je video Potrebujemo naslov, ki prikazuje skupino debaterjev pri snovanju kolektivne pesmi, ki izraža položaj mladih v sodobnem času. Umetnica bo v nadaljevanju projekta nastalo pesem predstavila novim zainteresiranim dijakom in organizirala delavnice, jih posnela ter pretvorila v samostojna umetniška dela. Delavnice se bodo usmerjale v performans, pogovor in petje (karaoke).

DRUŠTVO GCC

V Društvo GCC, ki povezuje nekdanje in sedanje dijake, učitelje in prijatelje šole, je včlanjenih že več kot 600 članov iz številnih generacij maturantk in maturantov enega izmed programov, ki so svoj dom našli v šolskem poslopju GCC. Gre za eno redkih takšnih društev alumnov na naših tleh, kar daje šoli še večji ugled in status v slovenskem prostoru. S svojimi dejavnostmi dopolnjuje šolski vsakdan z novimi možnostmi za naše aktualne dijake ter skrbi za dodatno informiranost o dogajanju na šoli med svojimi člani in v javnosti, pod njegovim okriljem pa delujeta tudi dve glasbeni zasedbi nekdanjih dijakov – Oktet 9 in GCC jazz projekt, spletni časopis Sledko in športna sekcija društva. Zelo aktivno in redno se člani društva vključujejo tudi v šolsko Improligo, Debatni klub, organizacijo OIV, mednarodna sodelovanja (Srbija, BiH, Avstrija) ter, v sodelovanju s šolsko svetovalno službo, pomagajo pri poklicnem in študijskem svetovanju tretješolcem in maturantom. Ob tem bomo v društvu že četrto leto zapored organizirali priprave na sprejemne izpite na Akademijo za likovno umetnost, Fakulteto za arhitekturo ter likovno in glasbeno pedagogiko.

S svojimi dejavnostmi, socialnim kapitalom ter dosedanjimi referencami pa je društvo, skupaj s šolo in partnerji, lansko leto začelo uspešno črpati tudi sredstva iz razpisov lokalne skupnosti, države in Evropske unije. S to dejavnostjo nadaljuje tudi v letu 2014/2015 s prijavo nadaljevanja projekta MladiNAokolje na program Erasmus+.

Vrhunec leta in začetek društvenega leta nedvomno predstavlja veliko druženje generacij dijakov GCC, ki bo letos pod geslom GCC gre v center 19. 9. 2014 na trgu pred Mestnim kinom Metropol.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>