gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Debatni klub in GCC MUN

(Mentor M. Gartner, prof.)

Člani se bodo z mentorjem redno srečevali in pripravljali na debatne turnirje. Pred tekmovanji pod okriljem Zavoda ZIP (med oktobrom in aprilom) bodo potekale tudi intenzivnejše priprave, večina po pouku ter ob koncih tedna. Pred tekmovanji in po njih bodo tekmovalci opravičeni ustnega ocenjevanja znanja. Pri pripravah bodo sodelovali tudi nekdanji dijaki GCC.

Ob tekmovanjih (termini so vpisani v šolskem koledarju) bodo dijaki sodelovali tudi pri drugih dejavnostih, kot so:

  • debatne delavnice za učence osnovnih šol,
  • udeležba na natečaju Evrošola (22. 9. v šolski knjižnici),
  • sodelovanje v oddaji Gymnasium,
  • sodelovanje v on-line debati konference Sirikt (september 2016),
  • debata na prireditvi 3-KONS (9. 10. 2017),
  • organizacija debatnega vikenda v oktobru,
  • obeležitev 20. obletnice kluba (pomlad 2017),
  • tradicionalna srečanja s predstavniki veleposlaništev, akreditiranih v Republiki Sloveniji,
  • sodelovanje pri organizaciji informativnega dne,
  • različna izobraževanja na temo javnega nastopanja in komunikacije.

Nadaljujemo tudi z dejavnostjo Kluba MUN (Model United Nations) kot prvega v regiji in tretjega v državi, kjer bodo dijaki sodelovali pri simulacijah zasedanj Združenih narodov (na šoli in  na tekmovanjih v Sloveniji in tujini).

 

Prispevka ni mogoče komentirati.