gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

GCC slam

(Mentor Kristian Koželj, OKC)

Pesniško-slamerska ekipa Sljemerčine bo v šolskem letu 2017/2018 nadaljevala z zastavljenim delom, ki bo obsegalo: redna tedenska srečanja, namenjena vajam iz kreativnega pisanja in javnega nastopa, organizacijo in izvedbo rednih mesečnih večerov slam poezije vsako prvo soboto v mesecu v Špitalu za prjatle, občasne javne pesniške intervencije v obliki flash mobov, dogodkov in projektov. V načrtu je tudi priprava in izvedba državnega prvenstva v slam poeziji, ki ga bomo organizirali v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje. Načrtujemo tudi sodelovanje pri izdaji 2. številke literarne revije Podstrešje. Tretji vikend v oktobru bomo izvedli dvodnevno pesniško delavnico s Petrom Semoličem, katere javna predstavitev bo 21. oktobra v sklopu kavarniškega literarnega večera v Špitalu za Prjatle.

Prispevka ni mogoče komentirati.