gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Klub zgodovinarjev

Je neformalno združenje dijakov in profesorjev. Omogoča povezovanje in druženje med generacijami. Sedaj delujemo že 9 leto. Vsako leto pripravimo daljšo ekskurzijo, na kateri spoznavamo naravne in kulturno zgodovinske znamenitosti določenega dela sveta. Do sedaj smo obiskali že 15 evropskih držav. Med drugim smo obiskali rudnik kamene soli v Wieliczki na Poljskem, klife na Irskem, nacistična taborišča v Auschwitzu, Dachau-u, Mauthausenu in Buchenwaldu, muzej Ane Frank na Nizozemskem, kapelo Karla Velikega v Aachnu ter obiskali številna mesta kot so Bratislava, Krakov, Amsterdam, Bruselj, Breda, Dresden, Leipzig, Regensburg, Budimpešta. Razgledovali smo se po številnih gradovih in med drugim obiskali grad Matije Korvina v Hunedoari ter grad grofa Dracule.Slika 272

Ob tem pripravljamo krajše ekskurzije po Sloveniji. Obiskali smo že muzej I. svetovne vojne v Kobaridu ter muzeje v Celju in okolici. Večkrat smo obiskali spominsko obeležje na teharskem grobišču, Petriček in muzej posvečen Hermanu Potočniku Noordungu v Vitanju. V letošnjem letu pripravljamo aprila obisk južne Francije. Ogledali si bomo rimske preostanke v Nimesu in Arlesu, znameniti rimski akvedukt v Pont du Gardu, papeško palačo in srednjeveško obzidje v Avignonu, videli bomo tudi najstarejši samostan kartuzijanov blizu Grenobla ter številne kraje francoske Provanse.

Slika 394

Obiskali smo tudi razstavo o Celjskih grofih v Celju.

Pripravljamo še predstavitev na informativnem dnevu, kjer bodo člani Kluba v maskah predstavili znane like iz zgodovine.

Ob Dnevu spomina na holokavst bomo oblikovali plakate z ustrezno vsebino ter pripravili oddajo šolskega radia.

Ob slovenskem kulturnem prazniku pripravljamo uro poezije v šolski knjižnici. Skupaj bomo prebirali poezijo domačih in tujih avtorjev.

Dve dijakinji sodelujeta v bralnem tekmovanju in prebirata literaturo z zgodovinsko vsebino.

Štiri dijakinje pripravljajo oddaje šolskega radia, v katerih obujamo spomine na dogodke v preteklosti in podeljujemo sladke nagrade za tiste, ki pravilno odgovorijo na nagradna vprašanja.

Slika 440

Maja, ko bomo z delom končali, bomo najvztrajnejšim dijakom podelili zaslužena priznanja.

Junija pripravljamo še ekskurzijo, na kateri bomo obiskali Koroško ali Posočje.

Imamo redna mesečna srečanja, ki trajajo dve šolski uri in se na njih sproti dogovarjamo o delu Kluba.

Pridruži se nam letos ali pa prihodnje leto.

Stanislav Medved, prof.

Prispevka ni mogoče komentirati.