gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Prostovoljno delo

(Mentorici mag. H. Maher Resinovič in N. Laul, prof.)

Svetovalna služba bo dijake med šolskim letom usmerjala v različne institucije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Sodelovali bomo s Centrom za socialno delo Celje, z domovi za ostarele občane, osnovnimi šolami, Rdečim križem in s Karitas, z Medgeneracijskim centrom Celje, Mladinskim centrom Celje, Mladinskim centrom Salesianum … Udeležili se bomo tradicionalnega festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma aprila 2017. Delo prostovoljcev bomo spremljali na rednih tematskih sestankih, mentorici pa se bosta vključevali tudi v delo dijakov, ki sodelujejo pri programu MEPI.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *