gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Prostovoljno delo, supervizorji

PROSTOVOLJNO DELO

(Mentorici mag. H. Maher Resinovič in N. Laul, prof.)

Svetovalna služba bo dijake med šolskim letom usmerjala v različne institucije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Sodelovali bomo s Centrom za socialno delo Celje, z domovi za ostarele občane, osnovnimi šolami, Rdečim križem in s Karitas, z Medgeneracijskim centrom Celje, Mladinskim centrom Celje, Mladinskim centrom Salesianum … Udeležili se bomo tradicionalnega festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma aprila 2018. Delo prostovoljcev bomo spremljali na rednih tematskih sestankih, mentorici pa se bosta vključevali tudi v delo dijakov, ki sodelujejo pri programu MEPI.

SUPERVIZORJI

(Mentorici mag. H. Maher Resinovič in N. Laul, prof.)

Tudi v letošnjem šolskem letu želimo nadaljevati z organizacijo supervizijskih skupin, kjer lahko dijaki vsak mesec odpirajo različne vprašanja iz psihologije in nagovarjajo različne vsebine. Z zunanjimi izvajalci bomo organizirali tudi predavanja in delavnice na temo duševnega zdravja in se vključevali v program Zdrava šola.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.