gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Sledko, foto in video

(Dijaška urednika Klementina Krulec, 4. č, vodja fotografov Nik Skerbiš, 3. c, vodja snemalcev Mitja Suvajac, 2. b)

Dijaki GCC lahko v Sledku kot sodobni komunikacijski možnosti izražajo svoja razmišljanja, poglede in predloge. Sledko želi spodbuditi kritično razmišljanje dijakov o različnih dogodkih, o katerih lahko po svoje poročajo v edinem dijaškem spletnem časopisu na Celjskem. Njegov cilj je biti na sledi, informiran in bližnji okolici nuditi uporabne, zanimive in predvsem zabavne vsebine, preko katerih se lahko identificirajo vse generacije, predvsem pa dati mladim občutek pripadnosti in namena. Nastaja v sodelovanju z Društvom GCC in nekdanjimi dijaki šole. Skrbi tudi za redno foto- in videodokumentiranje vseh pomembnejših dogodkov šole. Video in foto ekipi letos pripravljata tudi vrsto delavnic, izobraževanj, fotografsko razstavo in aktivno sodelovanje na različnih natečajih.

Dijaki novinarji se bodo redno udeleževali delavnic oz. predavanj, ki jih bo vodila novinarka Metka Pirc, pripravili pa bomo dve ekskurziji v slovenske medijske hiše. Namen teh predavanj je spodbujanje kritičnega razmišljanja pri sodelujočih dijakih ter pridobivanje novinarskih spretnosti. V sodelovanju z Dijaško skupnostjo in Ekoradiem GCC bo Sledko vsaka dva do tri mesece pripravil tematske tedne, ki se bodo končali s sklepno prireditvijo med glavnimi odmori ter sodeloval pri humanitarnih in drugih akcijah šole.

 

 

Odgovorna urednica: Tina Mastnak

Pomočnik urednice: Peter Čakš

Pomočnica urednice: Eva Žgajner

Tehnični urednik: Matevž Hribernik

Tehnično vodstvo: Otmar Uranjek

Tehnična podpora: Dejan Cencelj, Sandi Verdev, Uroš Hercog, Otmar Uranjek, Matevž Hribernik

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *