gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Kriteriji ocenjevanja

Kriteriji za program Gimnazija

Slovenščina (SLO), matematika (MAT), tuji jeziki (TJ), zgodovina (ZGO), športna vzgoja (ŠVZ), geografija (GEO), glasba (GLA), likovna umetnost (LIU), biologija (BIO), kemija (KEM), fizika (FIZ), psihologija (PSI), sociologija (SOC), filozofija (FIL), informatika (INF), javno nastopanje (JAN), študij okolja (ŠOK).


Kriteriji in predmetnik za program Umetniška gimnazija – likovna smer

Slovenščina (SLO), matematika (MAT), tuji jeziki (TJ), zgodovina (ZGO), športna vzgoja (ŠVZ), geografija (GEO), glasba (GLA), biologija (BIO) fizika (FIZ), psihologija (PSI), sociologija (SOC), filozofija (FIL), informatika (INF), umetnostna zgodovina (UZG), predstavitvene tehnike (PRT),  likovna teorija (LIT), bivalna kultura (BIK), plastično oblikovanje (PLO), risanje in slikanje (RIS), osnove varovanja dediščine (OVD).

 

 Kriteriji in predmetnik za program Predšolska vzgoja

Slovenščina (SLO), matematika (MAT), tuji jezik (TJ), umetnost (UME), zgodovina (ZGO), geografija (GEO), sociologija (SOC), psihologija (PSI), fizika (FIZ), kemija (KEM), biologija (BIO), športna vzgoja (ŠVZ), veščine sporazumevanja (VES), Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju  (PPO), razvoj in učenje predšolskega  otroka (RUP), varno in zdravo okolje (VZO),  kurikul oddelka v vrtcu (KOV), igre za otroke (IOT), ustvarjalno izražanje (USI), matematika za otroke (MOT), jezikovno izražanje otrok (JIO), naravoslovje za otroke (NOT), družboslovje za otroke (DOT), informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT), instrument (INS), ustvarjalno izražanje (USI), tuji jezik za otroke (TJO), praktično usposabljanje z delom (PUD), glasbeno izražanje otrok (GIO), likovno izražanje otrok (LIO), plesno izražanje otrok (PIZ), šport za otroke (ŠOT).

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.