gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Poklicna matura

Spoštovani dijaki programa predšolska vzgoja!

Informacije o poklicni maturi so vam na šolski spletni strani, na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) in na oglasni deski v prvem nadstropju šole.

POKLICNA MATURA

Na vsa vprašanja v zvezi s poklicno maturo vam bom z veseljem odgovorila osebno (po dogovoru) ali po elektronski pošti (sasa.ogrizek@gcc.si).

Želim vam uspešno šolsko leto!

Tajnica ŠMK za PM
mag. Saša Ogrizek

Obvestila in informacije kandidatom na poklicni maturi

 

Prispevka ni mogoče komentirati.