gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Splošna matura

Govorilne ure za splošno maturo 2016

Obveščamo vas, da lahko vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite v času govorilnih ur pri tajnici ŠMK SM,

Tatjani Ravničan Ganzitti

Govorilne ure bodo torek, 5. šolsko uro (11.35 – 12.20), razen v času šolskih počitnic.

Informacije lahko dobite tudi preko elektronske pošte na naslovu tatjana.ravnican.ganzitti@gcc.si.

Informacije o splošni maturi 2016 so Vam na voljo na šolski spletni strani, na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) in na oglasni deski v prvem nadstropju šole, prav tako najdete na teh straneh tudi koledar mature 2016.

NOVO!

 


Prispevka ni mogoče komentirati.