gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Letni in mesečni plan

Mesečni plan dela

Šolski koledar

Šolski koledar 2017/2018 (republiški)

  • Šolski koledar – 1. del (pdf), (docx)
  • Šolski koledar – 2. del (pdf), (docx)
  • Informacija glede počitnic v šolskem letu 2018/19 (pdf), (docx)

Šolski koledar 2017/2018 (SVIZ)

Razpored pouka, izpitnih rokov in drugih aktivnosti v šolskem letu 2016/2017

1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2017-12. 1. 2018
– ocenjevalna konferenca: 15. 1. 2018
– začetek 3-tedenskega obdobja pred koncem 1. ocenjevalnega
   obdobja: 22. 12. 2017; začetek 2-tedenskega obdobja: 29. 12.
– roditeljski sestanki (6. 9. – 3. in 4. razred; 7. 9. – 1. in 2. razred),
– OIV, ID: 25.-27. 9. in 21.-22. 12. 2017.

2. ocenjevalno obdobje: 15. 1.-18. 5. (4. razred) oz. 14. 6. 2018 (ostali)

– ocenjevalna konferenca za dijake 4. razreda: 21. 5. 2018, 
– podelitev spričeval: 22. 5. 2018,
– začetek 3-tedenskega obdobja pred 2. ocenjevalno konferenco
  (4. razred): 30. 4.; začetek 2-tedenskega obdobja: 7. 5. 2018,
– ocenjevalna konferenca za ostale razrede: 15. 6. 2018,
–  podelitev spričeval: 22. 6. 2018,
– začetek 3-tedenskega obdobja pred 2. ocenjevalno konferenco:
   25. 5.; začetek 2-tedenskega obdobja: 1. 6. 2018.

Zimski izpitni rok: 1.-28. 2. 2018

Roditeljski sestanki: 11. 1. (4. razred) in 12. 4. 2018 (1., 2. in 3. razred).
Maturantski ples: 16. 2. 2018
Poskusna matura: 6.-8. 3. 2018
OIV: 23.–24. 3. 2018.
Valeta: 18. 5. 2018.

Začetek pomladanskega roka SM: 4. 5. 2018, nadaljevanje SM in 
začetek PM: 29. 5. 2018 (do 22. 6. 2018).
Podelitve maturitetnih spričeval: 6. 7. (PM), 12. 7. 2018 (SM).

Izpitni rok za izboljševanje ocene (4. letnik): 28. 5. 2018.
Pomladanski izpitni rok: 28. 6.–3. 7. 2018.
Jesenski izpitni rok: 16.–20. 8. 2018.
Začetek jesenske mature: 28. 8. (do 5. 9. 2018).

Informativna dneva: 9. in 10. 2. 2018.

Pouka prosti dnevi:

10.–3. 11. 2017 (jesenske počitnice),

12. 2017–2. 1. 2018 (novoletne počitnice),

8. 2. 2018 (slovenski kulturni praznik),

2.–2. 3. 2018 (zimske počitnice),

3. 2018 (dan šole),

4. 2018 (velikonočni ponedeljek),

4.–2. 5. 2018 (prvomajske počitnice). 

Prispevka ni mogoče komentirati.