gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

ESS projekti

Projekt ESS »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij« (2017-2021).

(Koordinator G. Deleja, prof.)

Projekt ESS »Inovativna pedagogika 1:1« (2017-2021).

(Koordinator R. Lipnik, prof.)

Projekt ESS »MUNERA3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« (2018-2022).

(Koordinatorici M. Krajnc, prof.; J. Bornšek, prof.)

Več informacij na podstrani MUNERA3

Projekt ESS »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

(Koordinator R. Lipnik, prof., člani tima: T. Ravničan Ganzitti, M. Turnšek, A. Pečnik)

Projekt ESS »Razumevanje filma s Slovensko kinoteko« (2017-2021).

(Koordinatorice L. Rednak, J. Temnik Kerš, V. Zorko)

Projekt ESS »Krepitev razvoja prostovoljstva med ranljivimi skupinami ter kakovostnega upravljanja že aktivnih prostovoljcev« (2018-2022)

(Koordinatorica N. Laul, prof.)

Projekt ESS »RaST – razvojno središče talentov«

(Koordinator G. Deleja, prof.)

Prispevka ni mogoče komentirati.