gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Izobraževanje za socialno pravičnost skrb za trajnostni razvoj

ZAKLJUČEK PROJEKTA

BLED, 19. IN 20. APRIL 2012

Mednarodni projekt Izobraževanje za socialno pravičnost se je pričel leta 1999, naša šola pa se je vanj vključila v šolskem letu 2010/11. V projektu je sodelovalo 6 držav: Velika Britanija, Latvija, Estonija, Bolgarija, Portugalska in Slovenija.

Socialna pravičnost zajema široko področje delovanja. Razveseljivo je, da so v Sloveniji v učnih načrtih večine predmetov zajete mnoge teme, ki se dotikajo področja socialne pravičnosti, zato smo pri projektu na naši šoli sodelovali z jezikoslovjem, sociologijo, geografijo, zastopano je bilo delovanje eko šole, debaterstvo in ustvarjanje dijakov v programu umetniške gimnazije.

V okviru projekta Izobraževanje za socialno pravičnost smo se na GCC v največji meri osredotočili na področje trajnostnega razvoja. Z lastnim ravnanjem želimo pokazati, kaj lahko kot skupnost in posamezniki naredimo za to, da naravne vire, ki so na voljo v omejenem obsegu, koristimo tako, da čim manj ogrožamo okoljsko trajnost. Začeli smo z ustreznim odnosom do uporabe električne energije in ravnanjem z odpadki.

Na vseh stikalih v učilnicah in na hodnikih so nameščene nalepke, ki uporabnike opozarjajo na varčno ravnanje z električno energijo.

V učilnicah in na hodnikih so nameščeni koši za ločeno zbiranje odpadkov.

Odpadne materiale smo na različne načine znova uporabili. Dijaki umetniške gimnazije so izdelovali okrasne predmete. Delavnico so izvedli na osnovni šoli in na ta način posredovali svoje znanje oblikovanja še drugim.

Iz odpadnih materialov smo izdelovali lutke.

V nakupovalnem središču, od koder v resnici prihaja ogromno odpadne embalaže, smo ustvarili skulpturo iz odpadnih materialov

Vsako leto ob dnevu Zemlje posadimo drevo v šolskem okolišu.

Svoja razmišljanje povemo tudi javno. V javni debati smo opozorili na prednosti in pomanjkljivosti uporabe fosilnih virov energije, nevarnosti jedrske energije in razmišljali o alternativnih virih energije.

Na šolo smo povabili ministra za okolje, predstavnike lokalne oblasti in druge udeležence. Ministru smo zastavljali konkretna vprašanja na temo okoljske problematike. Naša razmišljanja so dosegla širšo javnost, saj so dogodek spremljali mediji na lokalni in državni ravni.

Veliko smo razmišljali o varčnem ravnanju z električno energijo. V sodelovanju s podjetjem Elektro Celje, dobaviteljem električne energije, smo razmišljali o prednostih uporabe varčnih žarnic. Dijaki umetniške smeri so svoj pogled na to temo predstavili s svojimi likovnimi izdelki in na sedežu podjetja pripravili razstavo. Predstavljam nekaj najboljših idej.

Zakaj bi zavrgli stvari, ki se jih da še koristno uporabiti? Pobrskali smo po podstrešjih in kleteh in našli veliko starih stolov, ki so čakali na to, da pristanejo v smeteh. Prinesli smo jih v šolo in dijaki umetniške smeri so jih preoblikovali. Dobili so novo podobo. V novi podobi krasijo hodnike naše šole.

S sodelovanjem v projektu Izobraževanje za socialno pravičnost v veliki meri uresničujemo cilje naše šole, saj želimo ob podajanju učnih vsebin naše dijake ne samo izobraževati, ampak tudi vzgojiti v ozaveščene in socialno čuteče osebnosti. Že učni načrti za posamezne predmete vsebujejo mnogo področij, ki se dotikajo tematike socialna pravičnost. Tako zasledimo kot učni cilj pri predmetu geografija razvijanje zavesti o reševanju lokalnih, regionalnih in svetovnih problemov po načelih trajnostnega razvoja in načelih Svetovne deklaracije o človekovih pravicah. Ali pa pri sociologiji, kjer je eden izmed ciljev pouka razumevanje vzrokov in različnih razlag revščine in socialne izključenosti in pomena socialne države.

Nedvomno pa imajo največjo vrednosti aktivnosti, ki prihajajo od dijakov samih. Naj na tem mestu omenim vsakoletni dobrodelni koncert, ki ga dijaki v celoti organizirajo sami, izkupiček pa namenijo posameznikom v hudih socialnih stiskah. Dijaki se radi vključujejo tudi v druge humanitarne akcije. Njihov kritičen glas doseže tudi zunanjo javnost, saj uspešno izkoristijo priložnosti, ko na organiziranih srečanjih z uglednimi osebnostmi iz javnega življenja argumentirano predstavljajo svoje kritične poglede na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Lahko bi rekli, da na naši šoli o socialni pravičnosti ne le poučujemo, socialno pravičnosti tudi živimo.

 

Staristoli v novi umetniški preobleki

 

Ko načrtujemo izobraževanje za socialno pravičnost, je zelo pomembno, da imamo pred očmi poti, metode in cilje. Učna praksa v razredu naj temelji na izkušnjah dijakov in na konkretnih primerih iz življenja skupnosti: okoljska problematika, socialne stiske someščanov, racionalna poraba energetskih virov – vode, elektrike, papirja, … Dijaki si želijo priložnosti, da lahko okolici povedo svoje mnenje, ko iščejo odgovore na vprašanja, kot so: Kdo odloča in kdo je zapostavljen? Kdo kuje dobiček in kdo izgublja? Kaj je potrebno storiti za spremembe? Kaj lahko storimo sami? Največji uspeh dosežemo, če delo organiziramo tako, da dijaki dobijo občutek pomembnosti, da so ustvarjalni v izobraževalnem procesu in da skupaj z učitelji gradijo skupnost zaupanja in pripadnosti.

 

 

 

Kakšno hrano uživamo? Kako ravnamo s kruhom?

Učitelji lahko dijake spodbujamo, da bodo nosilci resnicoljubnosti in sprememb. Predstavimo jim nosilce družbenih sprememb, ki so delovali v različnih kulturah, mnogi med njimi pa so tudi veliko žrtvovali (Martin Luther King, Mahatma Gandi, mati Tereza, …). Mladim je zelo blizu jezik glasbe. Angažirana glasbena besedila so neizčrpen vir tem za razpravo, razmišljanje in ustvarjanje. Sodobni viri komuniciranja omogočajo lahek dostop do besedil, ki se jih da vključiti v pouk tujega jezika. Poučevanje socialne pravičnosti je dvosmerni proces. Tudi učitelj mora biti skrben poslušalec in dober raziskovalec, predvsem pa se mora zanimati za dogajanje zunaj zidov učilnice. Le tako lahko izobraževalni proces oblikuje tako, da je dijakom smiseln, da je razgiban in da dobijo dijaki resnično možnost sodelovanja in nabiranja izkušenj, s katerimi lahko zares spreminjajo sebe in svet.

 

 

Zaključna konferenca (Bled, 19. – 20. april 2012)

Jure Macuh, 1. b,

 

Projekt se je zaključil z mednarodno konferenco na Bledu. Udeležila sta se ga dijak Jure Macuh iz 1. b in profesor Bojan Kostanjšek. Za uspešen zaključek projekta pa so zaslužni mentorji – profesorji: Miha Gartner, Sergej Vučer, Maja Rak in vodja projektov na GCC Barbara E. Hernaus. Projekt je vodil in koordiniral profesor Bojan Kostanjšek. 

Comments ( 1 )
 1. Inštitut za afriške študije vam čestita za dobro in vestno delo na področju Izobraževanja za socialno pravičnost in vam želi uspešno udejstvovanje še naprej.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

 • Poiščite nas na socialnih omrežjih

 • Koledar dogodkov

  december  2015
  PTSČPSN
   12
  Dogodki dne 02. 12. 2015
  • Predstavitev študija in oklica defektologije v šolski knjižnici

   Začetek: 10:45

   Konec: 11:30, 02. 12. 2015

  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 13:00

   Konec: 14:00, 02. 12. 2015

  • Impro liga v Mariboru

   Začetek: 16:00

   Konec: 17:00, 02. 12. 2015

  3
  Dogodki dne 03. 12. 2015
  • Zbiranje hrane za Anino zvezdico

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 18. 12. 2015

  • Ta veseli dan kulture – podelitev Prešernovih priznanj in nagrad za Naj kratko zgodbo (2 šolski uri, 3 predstavniki iz vsakega razreda)

   Začetek: 09:30

   Konec: 10:20, 03. 12. 2015

  • Skupne govorilne ure

   Začetek: 17:00

   Konec: 18:00, 03. 12. 2015

  • Sodelovanje na kulturni prireditvi Društva Slovenija Rusija v Ljubljani

   Začetek: 18:00

   Konec: 19:00, 03. 12. 2015

  4
  Dogodki dne 04. 12. 2015
  • Veselje do znanosti

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 05. 12. 2015

  • Veselje do znanosti (uvodni del v športni dvorani, delavnice v učilnicah)

   Začetek: 12:00

   Konec: 13:00, 04. 12. 2015

  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 12:25

   Konec: 13:10, 04. 12. 2015

  • Miklavžev koncert

   Začetek: 19:00

   Konec: 21:00, 04. 12. 2015

  5
  Dogodki dne 05. 12. 2015
  • Božično-novoletni bazar III. OŠ Celje v športni dvorani GCC

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 06. 12. 2015

  • Nastop DPZ z Manco Izmajlovo v Narodnem domu Celje

   Začetek: 20:00

   Konec: 21:00, 05. 12. 2015

  6
  7
  Dogodki dne 07. 12. 2015
  • Predavanje o kitajski medicini za dijake, ki se učijo KIT in ostale zainteresirane v knjižnici šole

   Začetek: 14:00

   Konec: 15:00, 07. 12. 2015

   Lokacija: ostale zainteresirane v knjižnici šole

  8
  Dogodki dne 08. 12. 2015
  • Glasbena pravljica 3. j v Hermanovem brlogu, pouk ta dan odpade

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 09. 12. 2015

  • Gostovanje HFC v Krškem

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 09. 12. 2015

  9
  Dogodki dne 09. 12. 2015
  • Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 10. 12. 2015

  • Predavanje Postati jadralni pilot v knjižnici

   Začetek: 10:30

   Konec: 11:30, 09. 12. 2015

  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 13:00

   Konec: 14:00, 09. 12. 2015

  10
  Dogodki dne 10. 12. 2015
  • Šolsko tekmovanje v znanju astronomije

   Začetek: 13:00

   Konec: 14:00, 10. 12. 2015

  • Odprtje razstave projekta Potrebujemo naslov z dijaki GCC v Galeriji ŠKUC v Ljubljani

   Začetek: 19:00

   Konec: 20:00, 10. 12. 2015

  • Praznični koncert glasbenih zasedb GCC v Žalcu

   Začetek: 19:00

   Konec: 21:00, 10. 12. 2015

  11
  Dogodki dne 11. 12. 2015
  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 12:25

   Konec: 13:10, 11. 12. 2015

  • Impro liga v Ljubljani

   Začetek: 16:00

   Konec: 17:00, 11. 12. 2015

  12
  Dogodki dne 12. 12. 2015
  • Debatni turnir na Gimnaziji Trbovlje

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 13. 12. 2015

  • Glasbena pravljica 3. j v MNZC

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 13. 12. 2015

  13
  14
  Dogodki dne 14. 12. 2015
  • Menjava urnika

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 15. 12. 2015

  • Filmska vzgoja za dijake 2. letnika (C. Chaplin: Circus) v MK Metropol

   Začetek: 11:40

   Konec: 12:20, 14. 12. 2015

  15
  Dogodki dne 15. 12. 2015
  • Predavanje mojstrov iz Shaolin templja za dijake, ki se učijo KIT in ostale zainteresirane v knjižnici

   Začetek: 08:00

   Konec: 09:00, 15. 12. 2015

   Lokacija: ostale zainteresirane v knjižnici

  • Predpraznična prireditev za otroke zaposlenih v šolski knjižnici

   Začetek: 17:00

   Konec: 19:00, 15. 12. 2015

  16
  Dogodki dne 16. 12. 2015
  • Pravljica 3. j in naravoslovna delavnica za Vrtec Leskovec pri Krškem

   Začetek: 10:45

   Konec: 12:00, 16. 12. 2015

  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 13:00

   Konec: 14:00, 16. 12. 2015

  • Praznični koncert glasbenih zasedb GCC v Velenju

   Začetek: 19:00

   Konec: 21:00, 16. 12. 2015

  17
  Dogodki dne 17. 12. 2015
  • Gledališka predstava Pekarna Mišmaš za dijake 3. letnika PV v SLG Celje

   Začetek: 09:00

   Konec: 10:00, 17. 12. 2015

  • Gledališka predstava Pekarna Mišmaš za dijake 1., 2. in 4. letnika PV v SLG Celje

   Začetek: 11:00

   Konec: 12:00, 17. 12. 2015

   Lokacija: 4. letnika PV v SLG Celje

  • Sprejem za upokojene učitelje

   Začetek: 17:00

   Konec: 19:30, 17. 12. 2015

  18
  Dogodki dne 18. 12. 2015
  • PUD za dijake 3. letnikov (do 27. 5. 2016)

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 19. 12. 2015

  • Priprava in pošiljanje dokumentacije za praktične nastope za dijake 4. letnika PV

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 19. 12. 2015

   Lokacija: pošiljanje dokumentacije za praktične nastope za dijake 4. letnika PV

  • Mednarodni debatni turnir v Zagrebu

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 21. 12. 2015

  • Oddaja ekoradia

   Začetek: 09:20

   Konec: 09:30, 18. 12. 2015

  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 12:25

   Konec: 13:10, 18. 12. 2015

  1920
  Dogodki dne 20. 12. 2015
  • Odprtje razstave Jaslice po piranskih cerkvah – projekt UG Slovenije

   Začetek: 17:00

   Konec: 18:00, 20. 12. 2015

  21
  Dogodki dne 21. 12. 2015
  • Začetek 3-tedenskega obdobja pred ocenjevalno konferenco (prenehanje veljavnosti statusov)

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 22. 12. 2015

  • Angleški zajtrk - za dijake in v zbornici

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 22. 12. 2015

   Lokacija: v zbornici

  • Bela snežinka v risalnici

   Začetek: 10:25

   Konec: 12:20, 21. 12. 2015

  • Seja Sveta šole

   Začetek: 17:00

   Konec: 18:00, 21. 12. 2015

  22
  Dogodki dne 22. 12. 2015
  • Zimske OIV, ID, filmska vzgoja za 1. in 4. letnik, veseli december, bazar želja, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 24. 12. 2015

  23
  Dogodki dne 23. 12. 2015
  • Predstava HFC za dijake 4. letnika GCC v Plesnem forumu

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 24. 12. 2015

  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 13:00

   Konec: 14:00, 23. 12. 2015

  24
  Dogodki dne 24. 12. 2015
  • Dan šole – pouka prost dan

   Začetek: 00:00

   Konec: 00:00, 25. 12. 2015

  25
  Dogodki dne 25. 12. 2015
  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 12:25

   Konec: 13:10, 25. 12. 2015

  2627
  282930
  Dogodki dne 30. 12. 2015
  • Predstavitve študijskih programov

   Začetek: 13:00

   Konec: 14:00, 30. 12. 2015

  31 
 • Facebook novice

  Na GCC smo danes pod okriljem Društva GCC začeli drugi del projekta ERASMUS+ pod delovnim naslovom ODPADEK=ENERGIJA. Projekt izvajamo skupaj z dijaki iz Gimnazije Kruševac, ki jih bomo zaključka projekta ob koncu tedna gostili na GCC in na domovih naših dijakov. ... Pokaži večPokaži manj

  Na GCC smo danes pod okriljem Društva GCC začeli drugi del projekta ERASMUS+ pod delovnim naslovom ODPADEK=ENERGIJA. Projekt izvajamo skupaj z dijaki iz Gimnazije Kruševac, ki jih bomo zaključka p...

  Ogled na Facebooku

  Tudi Gimnazija Celje - Center se počasi ogrinja v praznično preobleko ... Veseli december bo pester :) Začenjamo pa ga že tradicionalno s Ta veselim dnevom kulture (3. 12.) ter Veseljem do znanosti in Miklavževim koncertom (4. 12.). Vabljeni v našo družbo :) ... Pokaži večPokaži manj

  Ogled na Facebooku

  V četrtek smo na GCC gostili srečanje slovenskih učiteljev ustvarjalnega izražanja na programu predšolska vzgoja, ki ga je organiziral Center za poklicno izobraževanje RS. V okviru srečanja so si udeleženci v Hermanovem brlogu ogledali tudi predpremiero zimske pravljice 3. j razreda in se na koncu, kot se spodobi, slikali še s Hermanom Lisjakom :) ... Pokaži večPokaži manj

  Pevke iz Budimpešte prinašajo srebro in zlato

  Ogled na Facebooku
 • Arhiv