gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

2016/2017

JAGABABA V KNEŽJEM MESTU

Premiera in prve ponovitve nove gledališke produkcije kolektiva GCC Središče in Zajčeve mojstrovine Jagababa

Po uspešni februarski plesno-glasbeni premieri Maske rdeče smrti, se bodo dijaki Gimnazije Celje – Center, ene najaktivnejših Kulturnih šol naše države, v mesecu marcu spogledali še s klasično gledališko produkcijo in v sredo, 15. 3., ob 19. uri na odru Celjskega mladinskega centra uprizorili eno najzanimivejših del sodobne slovenske dramatike – Jagobabo Daneta Zajca (1929-2005). Premiero si bo ogledal tudi minister za kulturo Republike Slovenije, g. Anton Peršak. Uprizoritev je delo dijakov zbranih v dramski skupini GCC Središče, režijsko taktirko vihti prvošolec Aljaž Primožič, mentorski del pa sta pri projektu prevzela profesorica slovenščine Jasmina Temnik Kerš ter celjski gledališki igralec in pesnik Kristian Koželj, ki s šolo veliko sodeluje kot mentor skupine GCC slam in urednik literarne revije GCC Podstrešje. V mesecu marcu mladi gledališčniki vabijo še na dve ponovitvi, in sicer 22. in 29. 3., prav tako ob 19h v Celjskem mladinskem centru.

Zajčeva Jagaba velja za enega najzanimivejših dramskih besedil sodobne slovenske dramatike. Kleno dopolnjuje niz avtorjevih poetičnih dramatizacij slovenske folkore, z njo pa pred gledalcem razpira vmesni prostor med življenjem in smrtjo, med dogajanjem in fantazmo, med prividom in resničnostjo pesniške besede. Gre za tekst o prehodu v prostor, kjer so na videz trdne zakonitosti tukajšnjosti razveljavljene. Drama je avtorjeva pesniška oporoka in njegovo zadnje delo, s katerim mu uspe pričarati koherentni prostor, kamor besede običajno ne morejo. Drama je postavljena ob domačo kopo, ki jo na kvatrno nedeljo varuje oglar Gregor. Ob čarobni noči se mu v mislih začnejo prikazovati čudaške prikazni in duhovi pokojnih oglarjev, vse to pa povezuje zlohotni smeh provokativne Jagebabe, ki skozi predstavo vzdržuje intimno vzdušje. Komu bo na koncu pripadla vroča kopa? Smrti?

Mladi režiser, Aljaž Primožič, se je uprizoritve lotil na povsem svojstven in inovativnen način, gradi pa zlasti na (ne)izkušenosti mlade ekipe, v kateri sodelujejo dijaki prvih in drugih letnikov, med katerimi se z gledališkimi deskami mnogi srečujejo prvič, a ravno to, daje produkciji sicer zahtevnega dramskega teksta veliko ustvarjalne svobode.

Igrajo: Ajda Kostevc (Jagababa), Alen Pokupec (Grega), Tilen Letner (Matjaž), Adi Sarajlić (Voranc), Januš Suša (Nace), Anej Kostrevc (Kračkov Tevž), Lana Vincelj (Dekelca), Aljaž Primožič (Tilen), Matevž Žolnir (Janez), Tamara Levar (Minka/Meta), Gašper Marčič (Tonač), Nejc Drev (Perkmandelc)

PRILOGA: Fotografije z vaj (foto1, foto2) in e-vabilo (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Aljaž Primožič, 1. b, režiser predstave, aljaz.primozic123@gmail.com, 030 658 897

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

Prispevka ni mogoče komentirati.