gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Mobilnosti

Obvezne ekskurzije

  • GIMNAZIJA
Datum Razred Destinacija Nosilci
26. 9. 2018 1. razred Porabje P. Lajlar
26. 9. 2018 2. razred Tržaška B. Arzenšek
26. 9. 2018 3. razred Vrhnika D. Poglajen

 

  • UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER
Datum Razred Destinacija Nosilci
26. 9. 2018 1. razred Porabje P. Lajlar
26. 9. 2018 2. razred Tržaška B. Arzenšek
26. 9. 2018 3. razred Vrhnika D. Poglajen
16. 10. 2018 2. razred Gorenjska D. Poglajen
18. 10. 2018 3. razred Primorska D. Poglajen, M. Rak
12. 11. 2018 2. razred Hrastnik D. Poglajen, M. Rak
15. 11. 2018 1. razred Brestanica, Rajhenburg, Kostanjevica na Krki M. Rak, M. Šmit
17. 1. 2019 3. r. in 4. PNM Moderna in Narodna galerija in Plečnikova Ljubljana T. Bračun, M. Rak
25. 1. 2019 2. razred ALUO in Plečnikova hiša M. Šmit

 

Ob navedenih ekskurzijah bodo dijaki in profesorji sledili tudi aktualni ponudbi umetniških razstav v Celju in Sloveniji.

 

  • PREDŠOLSKA VZGOJA
Datum Razred Destinacija Nosilci
10. 9. 2018 4. razred Lendava B. E. Hernavs
24. 9. 2018 4. razred Velenje (Pikin festival) B. Arlič Kerstein
25. 9. 2018 3. razred Solčava in Logarska dolina B. Arlič Kerstein
26. 9. 2018 1. razred Ljubljana B. Arlič Kerstein
25. 4. 2019 2. razred Ljubljana V. Lavrinc
17. 5. 2019 3. razred Ljubljana B. Arzenšek, M. Gartner
30. 5. 2019 1. razred Dolenjska M. Zevnik
30. 5. 2019 2. razred Gorenjska B. E. Hernavs

 

Izbirne ekskurzije in tabori

Med pomladanskimi OIV (april) in med oktobrskimi ter prvomajskimi počitnicami bomo za dijake prvih, drugih in tretjih razredov vseh treh programov organizirali daljše ekskurzije v tujino, med šolskim letom pa tudi krajše ekskurzije po domovini in v tujino:

 

Destinacija Nosilci
Piran (za dijake, ki se učijo ITA, 4.-5. 10. 2018) G. Deleja
Abu Dhabi in Dubai (26. 10.-2. 11. 2018) G. Deleja
Tečaj španščine v Madridu (jesen/zima) L. Rednak
Jadralski tabor v Izoli (OIV april 2019) G. Deleja
Velika Britanija (OIV april 2019) K. Polimac Dobovišek
Madrid (OIV april 2019) L. Rednak
Dolomiti in Gardsko jezero (OIV april 2019) B. Arzenšek
Nemčija – po poteh Primoža Trubarja (OIV april 2019) T. Gorenšek
Celinska Grčija (OIV april 2019) G. Deleja
Blatno jezero in Budimpešta (OIV april 2019) G. Deleja
Nizozemska (OIV april 2019) G. Deleja
Dunaj (OIV april 2019) M. Krajnc
GCC jadralski vikend G. Deleja
Šampanja in Pariz (OIV april 2019) M. Kešnar, D. Centrih
Brno, Krakov in Bratislava (OIV april 2019) S. Medved
Gruzija in Armenija (27. 4. -4. 5. 2019) G. Deleja
Različne enodnevne ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu izven pouka Različni organizatorji

 

Pripravljamo tudi družboslovni tabor za dijake vseh treh programov, in sicer:

Destinacija Termin Nosilci
Družbo(s)LOVCI Junij 2019 P. Lajlar, V. Zorko

 

Ob navedenih izbirnih ekskurzijah bo Klub ljubiteljev gledališča organiziral še občasne obiske scenskih predstav po Sloveniji in tujini. Datumi so določeni z delovnim načrtom Kluba.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Za dijake programa PV bomo v prvi polovici šolskega leta v okviru GCC izobraževalnega središča tradicionalno organizirali posebno izbirno strokovno ekskurzijo. Tokrat bodo dijaki lahko obiskali gozdne vrtce v Avstriji. Ekskurzijo pripravljata profesorici M. Krajnc in B. E. Hernavs. V času pomladanskih OIV/ID organizirana tudi posebna ekskurzija na Dunaj, ki bo potekala v znamenju vsebin primernih za dijake predšolske vzgoje oz. vse dijake, ki jih zanimajo tovrstni študiji.

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Dijaki programa UG bodo na izbirni umetnostno-zgodovinski ekskurziji aprila (12.-16. 4. 2019) obiskali Nizozemsko (Amerfsoort, Utrecht, Haag, Delft, den Bosch, Amsterdam). Vodja ekskurzije bo O. Uranjek. Pripravili bomo tudi več umetnostno-zgodovinskih ekskurzij ob koncih tedna, vse v sodelovanju z Društvom GCC.

 

Maturantska ekskurzija

Približno polovica dijakov 4. letnikov bo med jesenskimi OIV odpotovala na maturantski ekskurziji na Malto in Krf (odgovorni organizator obeh ekskurzij je turistična agencija Gallileo 3000). Za vse ostale dijake, ki se ekskurzije ne bodo udeležili, bomo organizirali posebne dejavnosti v šoli in ekskurzijo na Vrhniko.

 

Decembra bomo z javnim pozivom in skladno z dogovori (učiteljski zbor, Dijaška skupnost, Svet staršev) pozvali slovenske turistične agencije k pripravi programov za maturantske ekskurzije za jesen 2019. Za razpis in usklajevanje bo skrbela komisija v sestavi: O. Uranjek, G. Deleja in član, ki ga bo predlagal Svet staršev.

 

Nagradni izleti

Septembra 2018 (7. 9.) bomo tudi letos organizirali tradicionalni nagradni izlet za dijake, ki so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne rezultate pri učenju in obšolskem delu. Tokrat bodo obiskali Krapino in Zagreb. Organizatorja izleta sta profesorja B. Arzenšek in G. Deleja. Aprila bodo na nagradni izlet odšli tudi najboljši bralci (organizatorici: D. Poglajen, T. Tratenšek) in  akvaristi (organizatorka: V. Lavrinc). V mesecu maju ponovno pričakujemo vabilo v rusko mesto Šjolkov, in sicer v okviru programa mestnega partnerstva – s to ekskurzijo bomo nagradili dijake, ki so se še posebej izkazali pri ruščini oziroma fiziki. Najboljši športniki letošnjega šolskega leta bodo na nagradni izlet odšli septembra 2019 (organizatorica: M. Brežnik).

 

Mobilnosti programa AFS

V tem šolskem letu bomo v okviru programa AFS na šoli gostili 4 dijakinje – 1 celo šolsko leto in 3 za 3 mesece. Na izmenjavo prihajajo iz Nemčije, Belgije in Italije.

V tujini 3- oz. 10-mesečno učno obvezo opravlja 6 dijakov GCC, in sicer v Rusiji, Belgiji, Španiji in na Japonskem ter Islandiji.

 

Druge mednarodne projektne mobilnosti

V tem šolskem letu bomo pripravili tudi druge izmenjave dijakov, in sicer:

  • Izmenjave programa Erasmus+ (več na podstrani o Erasmus + projektih): E+, KA1, 3-tedenska praksa v tujini za dijake programa predšolska vzgoja (Velika Britanija, Portugalska); E+, KA2, projekt Will to Motivat(E)U (Norveška, Hrvaška, Madžarska, Italija, Slovenija).
  • Izmenjava dijakov in učiteljev z Licejem Franceta Prešerna (Trst, Italija – januar, februar 2019).
  • Izmenjava z italijansko gimnazijo A. Sema (Piran, Slovenija – jesen 2019).
  • Izmenjava z ekonomsko gimnazijo Krakov (Krakov, Poljska – marec, april 2019).

Pomemben del mednarodnih mobilnosti so tudi različna tekmovanja in natečaja v tujini (Best in English, Mathematics without Borders, MUN in MEP, Scholar’s Cup …) in študijski obiski učiteljev in dijakov v tujini (Danska, Šjolkov – Rusija, …).

Prispevka ni mogoče komentirati.