gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Nacionalni projekti

Formativno spremljanje

(koordinator R. Lipnik)

Formativno spremljanje procesa učenja je pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika. Uporabljajo ga v mnogih državah EACEA. V Sloveniji je prisotno zadnjih deset let, pri nas ga preko različnih projektov in pobud promovira Zavod RS za šolstvo.

Na GCC se bomo v projekt tudi v tem šolskem letu vključevali posamično, po strokovnih področjih in v študijskih skupinah.

 

Mreža referenčnih šol za delo z nadarjenimi dijaki

(tim za delo z nadarjenimi dijaki)

Formiranje mreže referenčnih šol za delo z nadarjenimi dijaki se je začelo pomladi 2017, ko je ZRSŠ izbral 14 šol in jih izzval, da v mrežnem sistemu soočajo ideje in izkušnje, se učijo na primerih dobrih praks in krepijo različne načine povezovanja pri delu z najbolj nadarjenimi dijaki. Šole v mreži so na osnovi svojega preteklega dela oz. referenc potrjene kot referenčne za naslednja področja: znanstveno raziskovalna dejavnost, umetniško-humanistična dejavnost, naravoslovna dejavnost, debate, dobrodelnost, tutorstvo, karierni razvoj, tabori …

GCC v mreži prednostno pokriva področji podjetnosti, prostovoljstva, dobrodelnosti in medkulturnega sodelovanja.

 

Ekovrt GCC

(Koordinatorica V. Lavrinc, prof.)

V šolskem letu 2015/2016 se je GCC vključila v mrežo šolskih ekovrtov, udejanjili pa smo tudi idejo o šolskem vrtu in učilnici na prostem – klopi v parku, ki se vzpenjajo nad štirimi visokimi gredami iz macesnovega leta, ki so jih uredili dijaki in učitelji po permakulturnih smernicah in upoštevajoč ukrepe varnega vrtnarjenja na onesnaženih območjih. Ob gredah se nahajata tudi hotel za žuželke in kompostnik. Dijaki z urejanjem vrta in aktivnim delom razvijajo spretnosti vrtnarjenja, zdrav življenjski slog in kritično razmišljajo o pomenu samooskrbe. S šolskim vrtom v središču mesta želimo postati dober zgled varnega vrtnarjenja s prilagajanjem dejanske rabe, z uporabo visokih gred in varnim kompostiranjem. Sicer pa je učilnica na prostem namenjena pouku in raziskovanju različnih strokovnih področij. Vse leto bomo v ekovrtu organizirali tudi različne delavnice in izobraževanja, oddelčne skupnosti pa bodo izvolile tudi razredne predstavnike za ekovrt, za katere bomo organizirali še dodatna izobraževanja.

 

Radi pišemo z roko

(Koordinatorica D. Marolt, prof.)

Šola je aktivna članica Društva Radi pišemo z roko. Vsako leto januarja v tednu svetovnega dneva pisanja z roko (23. 1.) pripravljamo niz dejavnosti in predavanj, redno pa se bomo vključujemo tudi v vse akcije Društva. V okviru projekta poteka tudi krožek kaligrafije. 

 

Kulturna šola in kulturno-umetnostna vzgoja

(Koordinator D. Preložnik, prof.)

Še vedno ostajamo edina slovenska srednja šola z nazivom Kulturna šola 2015-2020. Leto tradicionalno začenjamo s sestankom predstavnikov vseh kulturnih šol v regiji z namenom večjega povezovanja in sodelovanja na kulturnem področju. V oktobru in novembru izvajamo projekt »šola v kulturi«, v maju pa tradicionalni izlet za najkulturnike vseh kulturnih šol naše regije.

V programu Kulturna šola in skladno s smernicami kulturno-umetnostne vzgoje na GCC skrbno načrtujemo aktivnosti, ki poudarjajo, da je vzgoja mladih generacij, zlasti ko gre za vrednote, kot so strpnost, razumevanje, sodelovanje in delo, bistvena za svetlo prihodnost naše domovine in družbe nasploh. Pri KUV bomo tudi letos dijakom ponudili gledališki in filmski abonma, s sorodnimi vsebinami dopolnili program OIV, šola pa bo nastopala v vlogi organizatorke najrazličnejših kulturnih dogodkov na šoli, v mestu, regiji in državi. Poseben program, ki smo ga razvili, je predstavitev GCC na Poletni muzejski noči. Poseben projekt je tudi letni kino pri GCC, ki ga junija pripravljamo v sodelovanju z Mestnim kinom Metropol.

 

Rastem s knjigo

(Koordinatorica T. Tratenšek, prof.)

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. Projekt izvajamo za dijake 1. razredov vseh treh programov, za srednje šole pa poteka pod geslom Izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu dijaku 1. letnika.

 

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

(Koordinatorica M. Rak, u. d. i. a.)

GCC od leta 2015 sodeluje pri skupni akciji številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Cilj projekta je ozaveščanje in poudarjanje pomena kulturne dediščine. Pri projektu sodelujejo dijaki umetniške gimnazije – likovne smeri.

Prispevka ni mogoče komentirati.