gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

OIV/ID

VSI PROGRAMI

Glasbene matineje

Pri predmetu glasba (1. razred G in UG) in umetnost/ustvarjalno izražanje (PV) bodo dijaki obiskali tri glasbene matineje (B. Brecht: Opera za tri groše; J. Dovč: Tesla; P. Süsskind: Kontrabas), dijaki PV pa še glasbeni pravljici Martin Krpan, Rdeča kapica. Termini predstav so del šolskega koledarja, ki je priloga LDN. Glede na ponudbo in dostopnost, bomo ta program po potrebi še dopolnjevali.

 

Filmska vzgoja

Ker želimo na GCC oplemenititi izkušnjo gledanja filma in pri mladih spodbujati njegovo empatično doživljanje, se bomo tudi letos povezali s celjskim Mestnim kinom Metropol, ki ponuja kvaliteten izbor filmov s spremljevalnimi dejavnostmi za mlade. Leta 2017 je GCC postala tudi del konzorcija ESS projekta Razumevanje filma, ki ga vodi Slovenska kinoteka. Dijaki vseh razredov in programov si bodo tako ogledali štiri kakovostne filme s predgovorom in razgovorom po ogledu, ob koncu šolskega leta pa bomo pripravili komentirano projekcijo za prvo-, drugo- in tretješolce. Vsak izmed filmov se bo dotaknil drugačne tematike, vse pa se bodo vezale na vsebine pri družboslovnih predmetih in na krovno temo letošnjega šolskega leta. Za filmsko vzgojo bodo skrbele profesorice L. Rednak, J. Temnik Kerš in V. Zorko.

 

Gledališki abonma (2. in 3. razredi gimnazije in umetniške gimnazije, dijaki programa predšolska vzgoja).

Za gledališki abonma bo skrbela profesorica J. Temnik Kerš. Dijaki 2. in 3. letnikov PV si bodo letos v SLG Celje ogledali predstavo Kosovirja na leteči žici, Ljudomrznik in Profesionalnci espe, Drugo- in tretješolci GIM in UG pa si bodo ogledali predstave Jevgenij Onjegin, Naše skrivnosti in Ljudomrznik. Predstavo Kosovirja na leteči žici si bodo ogledali tudi vsi dijaki 1. in 4. letnikov PV.

 

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ)

To je kroskurikularni predmet o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. To pridobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Pri KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem leposlovnih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.  KIZ je obvezen za vse dijake 1. razreda, za njegovo izvedbo pa je zadolžena T. Tratenšek. Tudi letos ga bomo povezali s projektom Rastem s knjigo (podrobneje o projektu v poglavju 3.2.4.4). Razpored:

DATUM RAZRED/ČAS
13. 9. 1. b; 09.35-13.10
14. 9. 1. c; 09.35-13.10
17. 9. 1. č; 09.35-13.10
20. 9. 1. d; 09.35-13.10
21. 9. 1. i; 09.35-13.10
24. 9. in 25. 9. 1. letniki PV v času ID

 

3-KONS

Je kulturno-družabna prireditev štirih šol ob Kosovelovi ulici v Celju (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in GCC). Na dopoldanskem festivalu se šole predstavljajo druga drugi z različnimi programi in delavnicami, ki omogočajo vpogled v življenje in delo šol ter so ustvarjalni poligon za druženje dijakov. Letos bo prireditev potekala enajstič zapored in tradicionalno vključevala tudi DIFI, festival kratkega dijaškega filma, 10. 4. 2018. Na GCC vse dejavnosti, povezane s prireditvijo, v tem šolskem letu koordinira G. Deleja.

 

Proslave ob državnih praznikih

Tudi letos bomo počastili državne praznike in pripravili proslave ob dnevu reformacije (26. 10.), dnevu samostojnosti in enotnosti (21. 12.), slovenskem kulturnem prazniku (7. 2.) in dnevu državnosti (21. 6.). Počastili bomo tudi Ta veseli dan kulture (3. 12.).

 

OBVEZNE VSEBINE (PROGRAM: SPLOŠNA GIMNAZIJA)

 

 1. TERMIN: 24.-26. 9. 2018 – OBVEZNI PROGRAM

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA (26. 9.)
Projekt: Celje – mesto moje mladosti.

Mentorji: S. Adamič, M. Skalicky,   Š. Sešlar, S. Jazbec Jurkošek, D. Poglajen, M. Šmit, M. Zevnik, B. Arzenšek, D. Borovnik, T. Gorenšek, R. Lipnik, M. Kamenšek Gajšek, B. Kostanjšek, B. Vrečko, D. Preložnik, S. Medved

Ekskurzija v Porabje (P. Lajlar)

 

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA (26. 9.)
Projekt: Zlato jabolko

Mentorji: P. Lajlar, Š. Lužar, D. Marolt, M. Šmit, D. Poglajen, A. Pristovšek, J. Škorjanec, S. Šonc,  V. Zorko, B. Špegel Berdič

Ekskurzija v Trst (B. Arzenšek)

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA (26. 9.)
Državljanska kultura (Jure Macuh) Karierne urice (Maruša Goršak)  

Ekskurzija na Vrhniko oz. v Ljubljano in Pivko (D. Poglajen)

Študijsko svetovanje (N. Laul ali H. M. Resinovič) NEFIKS

 

 1. LETNIK

Maturantska ekskurzija (22.-25. 9.: Malta – 4. c in i, 23.-26. 9.: Kraf – 4. b, č, d).

(Spremljevalci: G. Deleja, M. Gartner, P. Jurkovšek, J. Kovač, S. Ogrizek, T. Ravničan Ganzitti, M. Turnšek, O. Uranjek)

 

Za vse dijake, ki ne gredo na maturantsko ekskurzijo, pa smo pripravili naslednje vsebine:

PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA, 27. 9.
Vsebine Zdrave šole: SPO in ogled ambulante (NIJZ), karierne delavnice in POUK Ekskurzija na Vrhniko oz.     Ljubljano in Pivko (D. Poglajen)

 

 

 1. TERMIN (20. in 21. 12. 2018) – OBVEZNI PROGRAM

 

 1. LETNIK
ČETRTEK IN PETEK
Motivacija za učenje (N. Laul) Spolno prenosljiva obolenja, NIJZ Celje
Obvladovanje stresa (M. Kamenšek Gajšek) Logout
Glasbena matineja

 

 1. LETNIK
ČETRTEK IN PETEK
Verstva in etika (K. Koželj) Tehnike pomnjenja (D. Marolt)
Zavarovanje in zavarovalništvo (Vzajemna) NEFIKS
Pišem za pravice (V. Zorko) Filmska vzgoja

 

 1. LETNIK
ČETRTEK IN PETEK
Finančno opismenjevanje
Še vedno vozim, vendar ne hodim (Društvo Vozim)
V prometu nikoli nisi sam (M. Golob)
Temeljni postopki oživljanja (Zdravstveni dom Celje)
Predavanje Luke Plavčaka

 

 1. LETNIK
SREDA (19. 12.) – Karierni dan
ČETRTEK IN PETEK (20. in 21. 12.)
Filmska vzgoja Tehnike sproščanja in koncentracije
Maturitetni sklop – slovenščina Maturitetni sklop – angleščina

 

 

OBVEZNE VSEBINE (PROGRAM: UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER)

1. termin (24.-26. 9. 2018) – OBVEZNI PROGRAM

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA (26. 9.)
Projekt: Celje – mesto moje mladosti.

Mentorji: S. Adamič, M. Skalicky,   Š. Sešlar, S. Jazbec Jurkošek, D. Poglajen, M. Šmit, M. Zevnik, B. Arzenšek, D. Borovnik, T. Gorenšek, R. Lipnik, M. Kamenšek Gajšek, B. Kostanjšek, B. Vrečko, D. Preložnik, S. Medved

Ekskurzija v Porabje (P. Lajlar)

 

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA (26. 9.)
Projekt: Zlato jabolko

Mentorji: P. Lajlar, Š. Lužar, D. Marolt, Ž. Opačak, D. Poglajen, A. Pristovšek, J. Škorjanec, S. Šonc,  V. Zorko, B. Špegel Berdič

Ekskurzija v Trst (B. Arzenšek)

 

 1. LETNIK
SREDA – PONEDELJEK (19.-24. 9.)
Plastično oblikovanje (F. Purg)
25. 9.: umetniške delavnice – DEKD, TKD (M. Rak, A. Pečnik)
26. 9.: ekskurzija na Vrhniko (D. Poglajen)

 

 1. LETNIK

Maturantska ekskurzija (22.-25. 9.: Malta – 4. c in i, 23.-26. 9.: Kraf – 4. b, č, d).

(Spremljevalci: G. Deleja, M. Gartner, P. Jurkovšek, J. Kovač, S. Ogrizek, T. Ravničan Ganzitti, M. Turnšek, O. Uranjek)

 

Za vse dijake, ki ne gredo na maturantsko ekskurzijo, pa smo pripravili naslednje vsebine:

PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA, 27. 9.
Vsebine Zdrave šole: SPO in ogled ambulante (NIJZ), karierne delavnice in POUK Ekskurzija na Vrhniko oz.     Ljubljano in Pivko (D. Poglajen)

 

 

 1. termin (20. in 21. 12. 2018) – OBVEZNI PROGRAM

 

 1. LETNIK
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov in glasbena matineja

 

 1. LETNIK
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov in filmska vzgoja

 

 1. LETNIK
OVD, LIT, BIK – medpredmetne delavnice (M. Rak in D. Centrih) in predavanje Luke Plavčaka

 

 1. LETNIK
SREDA (19. 12.) – karierni dan
ČETRTEK IN PETEK (20. in 21. 12.)
Filmska vzgoja Tehnike sproščanja in koncentracije
Maturitetni sklop – slovenščina Maturitetni sklop – angleščina

 

OSTALO:             

 • Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine – v nadaljevanju DEKD/TKD – (M. Rak) projektno delo z dijaki vseh letnikov – 22. 9. – 6. 10. 2018
 • sodelovanje na medobčinski otroški likovni koloniji »Planina 2018«, 29. 9. 2018, (A. Pečnik, O. Uranjek)
 • dnevi UG na Debelem Rtiču in obisk italijanske gimnazije A. Sema (G. Deleja, O. Uranjek), 4.-5. 10. 2018
 • celodnevne delavnice BIK (urbanizem), M. Rak, 12.-13. 10. 2018,
 • povabilo osnovnošolcev in mentorjev k pouku strokovnih predmetov – dan odprtih vrat UG (4. 12. 2018) (O. Uranjek in učitelji strokovnih predmetov),
 • sodelovanje pri projektu “Lampioni na Savinjskem nabrežju” (nov./dec.),
 • izdelava koledarja 2019 (november),
 • Bela snežinka, 17. 12. 2018,
 • priprave na preizkus lik. nadarjenosti za OŠ – sob., 12., 19. in 26. 1. 2019, (vodja programa in učitelji strokovnih predmetov),
 • srečanje z likovnimi pedagogi – 31. 1.,
 • informativni dnevi,
 • preizkus lik. nadarjenosti za OŠ – sob., 13. 3. 2019, (vodja programa, svetovalna služba)
 • sodelovanje v delavnicah 3KONS (M. Rak, N. Grobelnik, A. Pečnik)
 • sodelovanje pri festivalu Vstop prost/Admission free (Andreja Džakušič z UG, april, maj)
 • predaja čopiča (21. 5.),
 • umetniški dan v Novem Celju oz. Jurkloštru (30. 5.), z izjemo 4. i.
 • Muzejska noč na GCC, (15. junij 2019; M. Rak, G. Deleja)
 • sodelovanje v projektih Centra sodobnih umetnosti Celje (vse leto – podrobnejši termini in teme so določene s šolskim koledarjem, ki je priloga LDN), (A. Pečnik, Ž. Opačak)
 • srečanja s tujimi umetniki, gosti umetniške rezidence Celje (vse leto), (A. Pečnik)
 • priprave na sprejemne izpite (vse šolsko leto v sodelovanju z Društvom GCC).

 

RAZSTAVE:

 • razstava Rakuschev mlin v okviru DEKD/TKD v sodelovanju s Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje,
 • razstava ob zaključku urbanističnega projekta (BIK), M. Rak,  15. 10. 2018
 • razstava v sodelovanju s knjižnico v Braslovčah (november 2018),
 • tradicionalna razstava v Žalcu (januar 2019),
 • razstava o sodelovanju med GCC in CSU v šolskem letu 2018/2019 in odprtje 15. študijske razstave v Osrednji knjižnici Celje (16. 5.),
 • sodelovanje na Muzejska noč na GCC (15. 6.),
 • priložnostne razstave ob okroglih jubilejih književnikov, znanstvenikov in ob drugih pomembnih dogodkih itd.,
 • dopolnitev razstave izdelkov dijakov UG v Zdravstvenem domu Celje.

 

SCENSKE POSTAVITVE:

 • Ta veseli dan kulture (M. Rak)
 • Miklavžev koncert (A. Pečnik, M. Rak)
 • Pozdrav pomladi (A. Pečnik, M. Rak)
 • Vrtiljak (T. Bračun)
 • Poezija iz samovarja ( Bračun)

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI (PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA)

 

 1. termin (15., 24. – 26. 9. 2018, oktober 2018) – OBVEZNI PROGRAM

 

 1. LETNIK
SOBOTA, 15. 9. PONEDELJEK IN TOREK (24., 25. 9.) SREDA (26. 9.) OKTOBER 2018
Pohodništvo (M. Brežnik) Lutkarstvo, KIZ, kem. eksperimentiranje

(T. Bračun, T. Tratenšek, D. Centrih

Ekskurzija Ljubljana Lutkovno gledališče in Lutkovni muzej (B. Arlič Kerstein)

 

Plavalni tečaj – ob petkih popoldan (M. Brežnik, G. Barič)

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK, TOREK  IN SREDA (24.-26.9.)
Drsanja in rolanje

Mentorji: G. Barič, Š.Lukić, Š. Lužar, T. Bradeško

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK (24. 9.)                TOREK (25. 9.) SREDA (26. 9.)
Delavnice (Hospic in Zdravstveni dom Celje) Ekskurzija Solčava, Logarska dolina Pravljična dežela (organizacija: B. Arlič Kerstein) Študijsko svetovanje (N. Laul)

Kaligrafija (D. Marolt)

Neverbalna komunikacija v vsakdanjem življenju

(V. Lavrinc)

 

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK (24. 9.) TOREK (25. 9.) SREDA (26. 9.)
Pikin festival (B. Arlič Kerstein) Delavnice (ZD Celje in vzgajajmo nestereotipno) Predavanja

 

 1. termin (20., 21. 12. 2018, 2.-4 .1. 2019) – OBVEZNI PROGRAM

 

 1. LETNIK
ČETRTEK (20. 12.)                                                         PETEK (22. 12.)
Glasbena matineja in delavnice Varstvo pri delu in predavanja

 

 1. LETNIK
ČETRTEK (20. 12.)                                                         PETEK (21. 12.) 2.-4. 1. 2019
Glasbena matineja in delavnice Eksperimentiranje v naravoslovju (D. Centrih)

ZD Celje (stres in sproščanje)

Montesssori metode (A. Mlakar)

Smučarski tabor na Kopah

 

 1. LETNIK
ČETRTEK (20. 12.)                                                      PETEK (21. 12.)
Glasbena matineja in delavnice PUD

 

 1. LETNIK
SREDA (19. 12.) ČETRTEK (20. 12.) PETEK (21. 12.)
Karierni dan Glasbena matineja in pouk VZO, PPO, KOV,RUP
 1. termin (15. in 16. 4. 2019) – OBVEZNI PROGRAM

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK (15. 4.) TOREK (16. 4.)
ZD Celje spolno prenosljive bolezni, Orff Orff/Hermanov brlog
 1. LETNIK
PONEDELJEK (15. 4.) TOREK (16. 4.)
Predavanje Vzgajajmo nestereotipno (N. Trojner), Reciklirani vrtovi (A. Džakušič) in ekovrt (V. Lavrinc) Krepitev kompetenc in spoznavanje EU (MCC)

 

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK (15. 4.) TOREK (16. 4.)
Plesno gibalna ustvarjalnica (J. Kapun), Montessori (A. Mlakar), stres in sproščanje (ZD Celje) Plesno gibalna ustvarjalnica (J. Kapun), Montessori (A. Mlakar), stres in sproščanje (ZD Celje)

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK (15. 4.) TOREK (16. 4.)
Priprave na maturo Priprave na maturo

 

PROJEKTNI DNEVI:

 1. letnik: Igre v gozdu (M. Krajnc, D. Centrih) – maj 2019,
 2. letnik: Otroci in naravoslovje (V. Lavrinc) – 25. 4. 2019,
 3. letnik: S pravljico na pot (učitelji USI in JIO) – 25. 9. 2018.

 

OSTALO:

 • 11. 2018 bomo za dijake 4. letnikov pripravili dan odprtih vrat na OŠ Glazija,
 • aprila 2019 bomo za dijake 3. letnikov pripravili predstavitev izbirnih modulov,
 • posamezni dijaki 2., 3. in 4. letnikov bodo redno sodelovali pri delavnicah, ki jih za otroke celjskih vrtcev pripravljamo od oktobra do maja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje (točen razpored delavnic je vključen v letni koledar), prav tako pa pri projektih GCC izobraževalnega središča in izvedbi Gibalnih uric na GCC (modul ŠOT),
 • posamezni dijaki 3. letnikov bodo v vlogi animatorjev in vodnikov sodelovali pri projektu Skrivnosti letenja, ki ga pripravljata Osrednja knjižnica Celje in Regijsko študijsko središče (3.-28. 9. 2018),
 • v okviru strokovnih predmetov (IOT, PPO, KOV, RUP) bodo dijaki vseh letnikov PV skupaj z učitelji hospitirali tudi v celjskih vrtcih,
 • dijaki 3. letnika PV bodo v maju in juniju 2019 (po zaključku PUD) imeli petke namenjene izvajanju vaj v okviru predmeta DOT in izvedbi pravljic ter strokovne ekskurzije. Tretješolci bodo s pravljicami, ki jih bodo pripravili v sklopu USI in JIO gostovali tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje (december 2018-maj 2019), Splošni bolnišnici Celje in po vrtcih v regiji, pripravili pa bodo tudi predstavo za otroke zaposlenih (december 2018) ter predstavo za otroke zaposlenih v Cinkarni Celje d. d.
 • za dijake 4. letnika PV bomo ob ponedeljkih (po zaključku PUD – april, maj 2019) pripravili tudi priprave na maturo iz strokovnih predmetov,
 • tudi letos bomo organizirali Vrtiljak, osrednjo prireditev programa PV (v sodelovanju z otroki in vzgojitelji iz Vrtca Tončke Čečeve), ki bo 28. 3. 2019 v Celjskem domu.

 

IZBIRNE VSEBINE (PROGRAMA GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER)

 • Med pomladanskimi OIV (13.-16. 4.) bomo vsem dijakom 1., 2. in 3. razreda obeh gimnazijskih programov, ki se ne bodo udeležili ekskurzij, ponudili pestro paleto izbirnih programov iz športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja.

Prispevka ni mogoče komentirati.