gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

PODVIG

  • Projekt ESS »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«
    • (Koordinator R. Lipnik, prof., člani tima: T. Ravničan Ganzitti, M. Turnšek, A. Pečnik)

Projekt traja od maja 2018 do avgusta 2022 in ga vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V projektu sodeluje 79 partnerjev – 9 zavodov in ustanov (FNM, IJS, GZS, Humanitas, Kersnikova, ZPMS in ŠR) ter 70 gimnazij.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih.

V projektu sodelujemo kot razvojna gimnazija in pripravljamo različne modele vpeljave kompetenc podjetnosti v pouk in obšolske delavnosti.

Prispevka ni mogoče komentirati.