gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Eko šola

Mednarodni projekt Ekošola kot način življenja in projekt Šolski ekovrt

(Koordinatorica Ekošole: Danica Centrih, prof.; mentorji profesorji: Smiljana Adamič Vasič, Mojca Šmit, Rok Lipnik in ostali učitelji aktiva naravoslovja. Pri izvedbi posameznih dejavnosti bodo sodelovali tudi učitelji ostalih aktivov na šoli oziroma celotni učiteljski zbor; koordinatorica Šolskega ekovrta: Vesna Lavrinc, prof.).

Trajnostni razvoj in okoljska vzgoja sta pogosto samo floskuli, s katerima skušamo označiti številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja. V resnici mora biti skrb za zdravo okolje, recikliranje odpadkov in drugih okoljskih dejavnosti sestavni del vsakdanjika. S pestrim in zanimivim obsegom različnih dejavnosti ekošole želimo obogatiti način življenja in delovanja  na naši šoli. Dijake bomo ozaveščali o pomenu ločevanja odpadkov. Pri  pouku bodo ustvarjali iz odpadnega materiala in s svojimi izdelki sodelovali na različnih natečajih. Oddelčne skupnosti bomo tudi letos izvolile ekoreferenta, ki bo bdel nad izvajanjem vsebin.

Profesorji tujih jezikov bodo vpletli v učne ure dejavnosti, povezane s hrano in zdravjem. Poudarjali bodo pomen ekološkega pridelovanja hrane.

Lotili se bomo spremljave jedilnikov v šolski jedilnici, jih analizirali in ugotavljali prehranske navade dijakov. Posebno pozornost bom namenili hrani, ki ostaja, in iskali rešitve, kako zmanjšati količine odpadne hrane in kaj narediti z njo.

Dijaki tretjega razreda predšolske vzgoje bodo v ekopravljici predstavili pomen travniških zdravilnih rastlin.

Dijaki drugega razreda predšolske vzgoje bodo pri predmetih naravoslovje za otroka in sociologija krepili ekološko zavest ob knjigi.

Ekoradio, zanimiva in svojevrstna stalnica vsak drugi teden v mesecu, nas bo informirala in ozaveščala o vseh aktualnih in zelo zanimivih temah. Tako bomo lahko zares občutili, da sta znanje in ustvarjalnost res tisto gibalo sveta, ki nam omogoča ozaveščeno življenje in delovanje ter nudi sonaravni razvoj naše družbe.

Vsebine ekošole bomo vpletli tudi v ostale šolske in druge projekte ter dejavnosti ob pouku.

 

Cilji:

 • Ločeno zbiranje odpadkov na nivoju šole (koši v učilnicah in ekološki otoki v nadstropjih šole).
 • Vzdrževanje urejenega šolskega okolja (organizacija tedenskih čistilnih akcij oddelčnih skupnosti in občasnih v sodelovanju s sosednjimi šolami).
 • Redno zbiranje odpadnih materialov za reciklažo (papir, tekstil, baterije, zamaški, kartuše in tonerji, elektronske naprave).
 • Izobraževanje in obveščanje po ekoradiu in na spletni strani šole (Sledko, gcc.si).
 • Ekobranje za ekoživljenje.
 • Sodelovanje in udeležba na različnih natečajih (literarni, likovni …).
 • Udeležba na šolskem in državnem tekmovanju v znanju varovanja okolja (ekokviz).
 • Varčevanje z energijskimi viri na šoli in osveščanje o pomenu varčevanja za okolje.
 • Predstavitev delovanja šole na Altermedu.
 • Hrana ni tjavendan – spremljanje in analiza jedilnikov.
 • Šolska vrtilnica – urbano vrtnarjenje.
 • Izdelava zeliščarsko-vrtnarskega dnevnika.
 • Sodelovanje v mednarodnem projektu MladiNAokolje s krovno temo odpadek = energija.
 • Sodelovanje v kampanji Pozor(!)ni na okolje s ciljem zmanjšanja ogljičnega odtisa na GCC.
 • Osveščanje in izobraževanje o pomenu varovanju okolja za trajnostni razvoj družbe.

 

ČISTILNE AKCIJE

1. a        21. 11. – 25. 11. 2016

1. b        28. 11. – 2. 12. 2016

1. c         5. 12. – 9. 12. 2016

1. č         12. 12. – 16. 12. 2016

1. d        19. 12. – 23. 12. 2016

1. h        2. 1. – 6. 1. 2017

1. i          9. 1. – 13. 1. 2017

1. j         16. 1. – 20. 1. 2017

2. a        23. 1. – 27. 1. 2017

2. b        30. 1. – 3. 2. 2017

2. c         6. 2. – 10. 2. 2017

2. č         13. 2. – 17. 2. 2017

2. d        27. 2. – 3. 3. 2017

2. h        6. 3. – 10. 3. 2017

2. i          13. 3. – 17. 3. 2017

2. j         20. 3. – 24. 3. 2017

3. a        27. 3. – 31. 3. 2017

3. b        3. 4. – 7. 4. 2017

3. c         10. 4. – 14. 4. 2017

3. č         17. 4. – 21. 4. 2017

3. d        8. 5. – 12. 5. 2017

3. h        15. 5. 2017 – 19. 5. 2017

3. i          22. 5. – 26. 5. 2017

3. j         29. 5. – 2. 6. 2017

4. a        12. – 16. 9. 2016

4. b        19. – 23. 9. 2016

4. c         3. 10. – 7. 10. 2016

4. č         10. 10. – 14. 10. 2016

4. d        17. 10. – 21. 10. 2016

4. h        24. 10. – 28. 10. 2016

4. i          7. 11. – 11. 11. 2016

4. j         14. 11. – 18. 11. 2016

 

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *