gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Eko šola

(Koordinatorica Ekošole D. Centrih, prof.; mentorji pa mag. S. Adamič Vasič in profesorji M. Kamenšek Gajšek, R. Lipnik, M. Šmit in ostali učitelji aktiva naravoslovja. Pri izvedbi posameznih dejavnosti bodo sodelovali tudi učitelji ostalih aktivov na šoli oziroma celotni učiteljski zbor).

Trajnostni razvoj in okoljska vzgoja sta pogosto samo floskuli, s katerima skušamo označiti številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja. V resnici mora biti skrb za zdravo okolje, ki poleg recikliranja odpadkov in drugih okoljskih dejavnosti vključuje tudi medsebojne odnose in medkulturni dialog, sestavni del vsakdanjika. S pestrim in zanimivim obsegom različnih dejavnosti ekošole želimo obogatiti način življenja in delovanja na GCC in dijake ozaveščati o pomenu trajnostnega razvoja ter sodelovati na različnih natečajih. V oddelčnih skupnostih bodo dijaki tudi letos izvolile ekoreferenta, ki bo bdel nad izvajanjem vsebin.

Profesorji bodo vpletli v učne ure dejavnosti, povezane z načeli in cilji ekošole, vsebine pa bomo vpletli tudi v ostale šolske in druge projekte ter dejavnosti ob pouku.

Ekoradio GCC, ki ga bomo letos dopolnili z videovsebinami, nas bo informiral in ozaveščal o vseh aktualnih in zanimivih temah.

Vsebinski poudarki šolskega leta 2017/2018:

  • RAVNANJE Z ODPADKI: zbiralne akcije starega papirja, plastičnih zamaškov, kartuš in tonerjev; sijalk, baterij in malih gospodinjskih aparatov; odpis in odvoz zastarele IKT tehnologije. Pri predmetih likovno ustvarjanje, likovna umetnost, MOT, IOT bodo dijaki umetniško ustvarjali iz odpadnega materiala. Na šoli se bo uredilo razstavno mesto za predstavitev izdelkov, izdelanih iz odpadnih materialov.
  • UREJENO ŠOLSKO OKOLJE: tedensko čiščenje okolice šole in vključevanje v čistilne akcije v lokalni skupnosti. Redno čiščenje žvečilnih gumijev po učilnicah. Ekoreferenti skrbijo za ločevanje odpadkov v učilnicah. Uporaba elektronskega didaktičnega gradiva za ločevanje odpadkov (osnovni meni računalnikov v vsaki učilnici). Na šolskem ekovrtu bodo dijaki PV v okviru strokovnih modulov urejali tematske grede, akvaristi bodo skrbeli za šolske živali.
  • ENERGENTI IN VODA: ekoreferenti, vsi dijaki v učilnicah in zaposleni na šoli bodo skrbeli za ugašanje luči, v zimskem času za racionalno zračenje učilnic. Dijaki 1. letnika GIM in UG se bodo v jesenskem delu OIV izobraževali o postopkih čiščenja voda v Celju (obisk čistilne naprave Celje) in bodo opravili kemijsko in biološko analizo vode. Skrbeli bomo za racionalno porabo vode v šolskih prostorih.
  • HRANA IN ZDRAVJE: dijakom in vsem zaposlenim bo med odmori zagotovljeno sveže sadje, skrbeli bomo za rekreacijo in tematske tedne (več o tem pri vsebini programa Zdrava šola).
  • ODNOSI: v okviru medvrstniških odnosov bodo dijaki PV v okviru strokovnih modulov (NOT, ŠOT, USI, JIO,…) izvajali različne delavnice za vrtčevske otroke in učence prve triade OŠ, s pomočjo dijaške skupnosti, svetovalne službe, razrednikov in učiteljev pa bomo skrbeli za zgledne medgeneracijske odnose.
  • OHRANJANJE NAŠEGA SVETA: dijaki bodo tekmovali v ekokvizu, dijaki 2. letnika PV bodo pri NOT izvajali ekobranje za ekoživljenje. Dijaki bodo sodelovali s svojimi izdelkih na različnih likovnih, foto in drugih natečajih, ki jih bo razpisala ekošola.

Učitelji bomo vsebine ekošole vključevali v učne načrte vseh predmetov, ki se izvajajo na GCC tako, da bomo ure posvetili določeni vsebini (ekološko obarvana vsebina), ki bo krovna za posamezni letnik in se vključevali v tematske tedne Dijaške skupnosti in Sledka.

Ekoreferenti se bodo udeleževali sestankov in dijake v razredu obveščali o aktualnih projektih in razpisih. Sodelovali bodo pri oblikovanju izvajanju programa ekošole. Skrbeli bodo za zdravo okolje.

Dejavnosti se bodo sproti dopolnjevale glede na razpise Ekošole.

Razpored čistilnih akcij v šolskem letu 2017/2018:

 

11. 9. – 15. 9. 2017 4. a
18. 9. – 22. 9. 2017 4. b
2. 10. – 6. 10. 2017 4. c
9. 10. – 13. 10. 2017 4. č
16. 10. – 20. 10. 2017 4. d
23. 10. – 27. 10. 2017 4. h
6. 11. – 10. 11. 2017 4. i
13. 11. – 17. 11. 2017 4. j
20. 11. – 24. 11. 2017 1. a
27. 11. – 1. 12. 2017 1. b
4. 12. – 8. 12. 2017 1. c
11. 12. – 15. 12. 2017 1. č
18. 12. – 22. 12. 2017 1. d
8. 1. – 12. 1. 2018 1. h
15. 1. – 19. 1. 2018 1. i
22. 1. – 26. 1. 2018 1. j
29. 1. – 2. 2. 2018 2. a
5. 2. – 9. 2. 2018 2. b
12. 2. – 16. 2. 2018 2. c
19. 2. – 23 2. 2018 2. č
5. 3. – 9. 3. 2018 2. d
12. 3. – 16. 3. 2018 2. h
19. 3. – 23. 3. 2018 2. i
26. 3. – 30. 3. 2018 2. j
2. 4. – 6. 4. 2018 3. a
9. 4. – 13. 4. 2018 3. b
16. 4. – 20. 4. 2018 3. c
7. 5. – 11. 5. 2018 3. č
14. 5. – 18. 5. 2018 3. d
21. 5. – 25. 5. 2018 3. h
28. 5. – 1. 6. 2018 3. i
4. 6. – 8. 6. 2018 3. j

Štiri čistilne akcije bomo letos izvedli tudi v sodelovanju z Ekonomsko šolo Celje in

Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje.

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.