gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Tuji jezik za otroka

(Koordinatorica L. Kerin Jevtič, prof.)

Z medpredmetnim povezovanjem do učnega načrta za tuji jezik za otroka z elementi integracije – novost v srednjem strokovnem programu predšolska vzgoja je uradni naslov novega inovacijskega projekta na GCC, ki se je razvil iz strokovnega modula tuji jezik za otroka za dijake 3. razreda PV.  Cilji projekta so:

  • uspešno načrtovanje ciljev in vsebin za nov predmet v srednjem strokovnem izobraževanju predšolska vzgoja – tuji jezik za otroka z elementi integracije (TJO),
  • smiselna in kvalitetna vpeljava novega predmeta TJO v razred programa PV in kasneje izbirnega modula tuji jezik za otroka v 4. razred,
  • spodbujanje medpredmetnega povezovanja in vpeljava elementov integracije v in kasneje 4. razred predšolske vzgoje pri strokovnih predmetih in modulih.

Pri izvajanju sodelujejo vsi učitelji strokovnih modulov v 3. letniku PV, prvi rezultat projekta pa je niz strokovnih posvetov za vzgojitelje in učitelje v 1. razredu OŠ, ki ga bomo pripravili v tem šolskem letu.

Polletno poročilo 

Prispevka ni mogoče komentirati.