gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Erasmus+, ESS

Projekt ESS »Izzivi medkulturnega sodelovanja« (2016-2021).

GCC se je kot partnerica III. OŠ Celje, ki je članica širšega konzorcija, pridružila projektu, ki ima za osnovni cilj izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Za GCC pomeni to sodelovanje priložnost za večjo usposobljenost za delo z dijaki tujci, dostop do strokovne podpore pri tem delu in široko mrežo partnerjev ter spremljajočih projektov in izobraževanj, ki prispevajo tudi h krepitvi medkulturnega dialoga.

Projekt ESS »Razumevanje filma s Slovensko kinoteko« (2017-2021).

Ker je filmska vzgoja v preteklih dveh letih postala pomemben del inovativnih učnih okolij na GCC, smo se v šolskem letu 2016/2017 pridružili konzorciju kulturnih in izobraževalnih ustanov, ki je pod vodstvom Slovenske kinoteke uspešno kandidiral na razpisu Evropskega socialnega sklada. Do leta 2021 bomo pod strokovnim vodstvom Slovenske kinoteke filmsko vzgojo še bolj implementirali v učni proces. Sicer je projekt zasnovan v obliki tesnega povezovanja strokovnih delavcev slovenskih šol in fakultet, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju in mladih ustvarjalcev na področju filma. Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih pristopov k filmu ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse udeležence projekta. V izhodišču projekta bosta vzpostavljena privlačen interaktivni spletni portal z bazo učnih gradiv in filmskih del, ki sta na voljo za predvajanje v izobraževalne namene. Pričakovani kratkoročni učinki so razvidni iz sodelovanja s predstavniki 25 slovenskih srednjih šol (14 iz vzhodne in 11 iz zahodne kohezijske regije), 10 kulturnih ustanov (s filmskega področja) in 5 visokošolskih zavodov, ki so vključeni v projekt.

Projekt ESS »Prvi prizor: Gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov« (2017-2021).

Petletni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Prvi prizor: Gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov izvaja Drama SNG Maribor, GCC pa je del konzorcija srednjih in osnovnih šol. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja na področju gledališke umetnosti, saj smo partnerji prepričani, da je proučevanje jezikov umetnosti in njihovo vključevanje v modele poučevanja nujna naloga pedagogov in umetnikov.

Projekt temelji na sodelovanju kulturno-umetnostnih in vzgojno-izobraževalnih institucij. Učiteljem pomaga narediti kulturo in umetnost razumljivo in privlačno za otroke in mlade ter jih spodbuja v lastni pedagoški ustvarjalnosti. Umetnikom pomaga razumeti potrebe otrok in mladih. Želimo jih povezati in vzpostaviti preprost model stalne oblike sodelovanja.

Cilj projekta je ozavestiti profesionalno gledališko produkcijo kot celovit spekter izraznih sredstev in tako postaviti gledališče na zemljevid zanimivih vsebin za otroke in mlade.

Projekt E + »PUD v tujini« (2017-2018). Letos bomo kot člani Konzorcija ekonomskih šol Slovenije omogočili 27 dijakom programa PV, da bodo del praktičnih izkušenj z delom v vrtcih pridobili v tujini (Valencia, Španija; Dublin, Irska). Koordinator vseh dejavnosti PUD-a v tujini je R. Lipnik.

Projekt E + »GCC izobraževalno središče« (2016-2018). Z željo, da se s šolskim delom čim bolj približamo sodobnim potrebam učeče se skupnosti in našim dijakom zagotovimo čim boljšo prilagoditev in konkurenčnost na evropskem mednarodnem trgu dela, se zavedamo, da moramo za te izzive najprej usposobiti učitelje, zlasti pri nadgradnji strokovnih in jezikovnih kompetenc, medkulturnega dialoga in projektnega menedžmenta kot ključnih prvin odprte šole prihodnosti v Evropski uniji. V tem evropskem projektu programa E +, akcija 1, bomo v tem in prihodnjem šolskem letu 4 učiteljem omogočili spremljavo dobrih praks v tujini (Poljska, Islandija).

Projekt E + »Uvajanje inovativnih učnih okolij« (2017-2019)

Z mobilnostjo 3 učiteljev matematike v Giessen (Nemčija), kjer se nahaja zanimiv matematični muzej Mathematikum (18.-23. 8.) začenjamo z novim projektom mobilnosti učiteljev, s katerim želimo raziskati dobre prakse pri uvajanju inovativnih učnih okolij. Sestavljen je iz dveh delov – jesenskega senčenja in hospitacij na srednji šoli in gimnaziji v Szegedu (Madžarska), eni najnaprednejših in najuspešnejših šol te države, ki svoje uspehe gradi z različnimi eksperimenti v didaktiki ter obiskov strukturiranih seminarjev in tečajev v Španiji, na Portugalskem in Finskem.

Projekt E + »Bina mira« (2017). Mednarodni projekt, ki ga vodi mednarodno priznana belgijska mladinska delavka Elfriede Belleflamme. Tema mladinskega srečanja je beg in njegov odsev v svetu gledališča ter v razmišljanju mladih. Pri projektu sodeluje 11 mladinskih gledaliških skupin iz Belgije, Nemčije, Turčije, BiH, Srbije in Slovenije. Mobilnost bo potekala med in 22. 9. 2017. Mladi bodo ustvarjali v petih delavnicah, kjer bodo spoznavali gledališče, gib, telo, proces ustvarjanja, razmišljali o migrantstvu in mobilnosti, medkulturnem dialogu, ob tem pa ustvarjali nove stike, spoznavali turistične znamenitosti Vojvodine in ustvarjali v zrenjaninskem gledališču ter centru CEKOM. GCC v projektu sodeluje kot partnerica, pri vsebinskem delu projekta pa tudi z Gledališko šolo SLG Celje in Osrednjo knjižnico Celje. V Srbijo bo odpotovalo 5 dijakinj, ki so obenem tudi članice Gledališke šole SLG Celje, slovenska skupina pa se v projektu predstavlja s predstavo Terorizem.

Projekt E + »For a Europe of diversity – Hear our VOICES as the key for Peace« (2017). Glasba je bila vedno ključ za premagovanje kulturnih, verskih in geografskih meja. Mladi udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Madžarske bodo skupaj z mednarodno priznanimi glasbeniki ustvarjali ter se umetniško izražali. Zadnji dan bodo svoje delo predstavili širši publiki, in sicer na koncertu, s performansi, video klipi … Projekt je mladinska platforma za razprave in izmenjavo mnenj, izkušenj, znanja, ki zasleduje dva cilja: spodbuja medkulturni dialog in aktivno državljanstvo z ustvarjalnostjo in kulturo ter vzpostavljanjem dinamične platforme mladinske kulture. Pri projektu sodeluje 10 dijakov GCC (od skupno 15 udeležencev iz Slovenije). Koordinator projekta je Kulturno društvo RAUM AU iz Slovenj Gradca, projekt pa je potekal med 25. 6. in 1. 7. ob jezeru Stubenbergersee v Avstriji.

Projekt E + »Social Europe – Challenge Migration: Street Art« (2017). Pri projektu sodeluje 9 dijakov programa UG, ki bodo z ostalimi udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Madžarske z mednarodno priznanimi umetniki med 11. in 13. 8. v avstrijskem Fürstenfeldu ustvarjali ulično umetnost, grafite in performanse. Cilji projekta so spodbujanje medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva z ustvarjalnostjo in kulturo, ustvarjanjem dinamične platforme mladinske kulture ter spodbujanjem mrežnega povezovanja, mobilnosti in sodelovanja organizacij, ki vključujejo mladino. Koordinator projekta je Kulturno društvo RAUM AU iz Slovenj Gradca.

Projekt E + »Let’s play to classify surfaces«.

Na svetovnem matematičnem kongresu ICME-13 v Hamburgu julija 2016 je dr. Jose L. Rodriguez iz Almerie v predavanju in delavnicah predstavil nove materiale za nov projekt z naslovom tega prispevka in tako smo se na GCC priključili projektu, ki povezuje kar 73 šol iz Španije, Portugalske, Irske, Velike Britanije, Romunije, Srbije, Bosne, Madžarske, Finske, Poljske, Hrvaške, Francije, Turčije, Grčije, Kolumbije, Slovaške, Tunizije in Slovenije.

Z dijaki 3. letnika programa PV bomo tudi letos kreirali in modelirali platonska telesa (tetraeder, heksaeder, oktaeder, dodekaeder in ikozaeder), osnovna geometrijska telesa (piramide, prizme, valji …). Uporabnost materialov se kaže tudi v osnovnih kreacijah, ki  jih dijaki lahko za svoje nastope uporabljajo v vrtcu. Nastale izdelke bomo predstavili na socialnih omrežjih, obenem pa z evalvacijskimi metodami spremljali napredek dijakov pri razumevanju tega področja matematike.

Evropska prostovoljna služba. Tudi letos bomo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom na GCC gostili prostovoljce programa EVS, še vedno pa ostaja cilj, da tudi GCC pridobi mednarodno akreditacijo za izvajanje tega programa.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.