gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Erasmus+, ESS

PROJEKTI ESS IN PROGRAMA ERASMUS +:

  • Projekt ESS »Izzivi medkulturnega sodelovanja« (2016-2021). GCC se je kot partnerica III. OŠ Celje, ki je članica širšega konzorcija, pridružila projektu, ki ima za osnovni cilj izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Za GCC pomeni to sodelovanje priložnost za večjo usposobljenost za delo z dijaki tujci, dostop do strokovne podpore pri tem delu in široko mrežo partnerjev ter spremljajočih projektov in izobraževanj, ki prispevajo tudi h krepitvi medkulturnega dialoga.
  • Projekt E + »PUD v tujini« (2016-2017). Letos bomo kot člani Konzorcija ekonomskih šol Slovenije omogočili 26 dijakom programa PV, da bodo del praktičnih izkušenj z delom v vrtcih pridobili v tujini (Malta, Velika Britanija, S Irska, Irska). Koordinatorica vseh dejavnosti PUD-a v tujini je B. A. Kerstein, prof.
  • Projekt E + »GCC izobraževalno središče« (2016-2017). Z željo, da se s šolskim delom čim bolj približamo sodobnim potrebam učeče se skupnosti in našim dijakom zagotovimo čim boljšo prilagoditev in konkurenčnost na evropskem mednarodnem trgu dela, se zavedamo, da moramo za te izzive najprej usposobiti učitelje, zlasti pri nadgradnji strokovnih in jezikovnih kompetenc, medkulturnega dialoga in projektnega menedžmenta kot ključnih prvin odprte šole prihodnosti v Evropski uniji. V tem evropskem projektu programa E +, akcija 1, bomo v tem in prihodnjem šolskem letu 10 učiteljem omogočili spremljavo dobrih praks v tujini (Poljska, Islandija) ter udeležbo na seminarjih v tujini, ki se bodo vezali na teme zgodnjega učenja tujih jezikov, bralne in matematične pismenosti ter kariernega razvoja (Velika Britanija, Finska, Nemčija).
  • Projekt E + »Digital marketing for schools« (2016). Mobilnost 2 učiteljev GCC (v Konzorciju ekonomskih šol) na seminar o digitalnih orodjih v sodobnem šolstvu, ki se veže zlasti na karierni razvoj dijakov in učnega osebja. Seminar bo potekal oktobra 2016  na otoku Tenerife (Španija).
  • Projekt E + »Bina mira« (2016). Mednarodni projekt, ki ga vodi mednarodno priznana belgijska mladinska delavka Elfriede Belleflamme. Tema mladinskega srečanja je beg in njegov odsev v svetu gledališča ter v razmišljanju mladih. Pri projektu sodeluje 11 mladinskih gledaliških skupin iz Belgije, Nemčije, Turčije, BiH, Srbije in Slovenije. Mobilnost bo potekala med 14. in 21. 9. 2016. Mladi bodo ustvarjali v petih delavnicah, kjer bodo spoznavali gledališče, gib, telo, proces ustvarjanja, razmišljali o migrantstvu in mobilnosti, medkulturnem dialogu, ob tem pa ustvarjali nove stike, spoznavali turistične znamenitosti Vojvodine in ustvarjali v zrenjaninskem gledališču ter centru CEKOM. GCC v projektu sodeluje kot partnerica, pri vsebinskem delu projekta pa tudi z Gledališko šolo SLG Celje in Osrednjo knjižnico Celje. V Srbijo bo odpotovalo 5 dijakinj, ki so obenem tudi članice Gledališke šole SLG Celje, slovenska skupina pa se v projektu predstavlja z adaptacijo Grumovega Dogodka v mestu Gogi.
  • Projekt E + »For a Europe of diversity – Hear our VOICES as the key for Peace« (2016). Glasba je bila vedno ključ za premagovanje kulturnih, verskih in geografskih meja. Mladi udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Madžarske bodo skupaj z mednarodno priznanimi glasbeniki ustvarjali ter se umetniško izražali. Zadnji dan bodo svoje delo predstavili širši publiki, in sicer na koncertu, s performansi, video klipi … Projekt je mladinska platforma za razprave in izmenjavo mnenj, izkušenj, znanja, ki zasleduje dva cilja: spodbuja medkulturni dialog in aktivno državljanstvo z ustvarjalnostjo in kulturo ter vzpostavljanjem dinamične platforme mladinske kulture. Pri projektu sodeluje 6 dijakinj, članic DPZ GCC (od skupno 15 udeležencev iz Slovenije). Koordinator projekta je Kulturno društvo RAUM AU iz Slovenj Gradca, projekt pa bo potekal med 30. 9. in 8. 10. 2016 v avstrijskem Welsu.
  • Projekt E + »Social Europe – Challenge Migration: Street Art« (2016). Pri projektu sodeluje 5 dijakov programa UG, ki bodo z ostalimi udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Madžarske z mednarodno priznanimi umetniki med 14. in 22. 10. v avstrijskem Fürstenfeldu ustvarjali ulično umetnost, grafite in performanse. Cilji projekta so spodbujanje medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva z ustvarjalnostjo in kulturo, ustvarjanjem dinamične platforme mladinske kulture ter spodbujanjem mrežnega povezovanja, mobilnosti in sodelovanja organizacij, ki vključujejo mladino.  Koordinator projekta je Kulturno društvo RAUM AU iz Slovenj Gradca.
  • Projekt E + »Greener and happier 3: working together for our mother Earth« (2017-2018). To je projekt »v nastajanju« s ciljem prijave na akcijo 2 programa E + v februarju 2017. Cilj dveletnega projekta je dvig zavesti o individualni in kolektivni odgovornosti za prihodnost našega planeta pri varovanju okolja. Sodelujejo Italija, Finska in Slovenija.
  • Projekt E + »Video Migrations« (2017). Ta projekt, ki ga želimo spomladi 2017 prijaviti na akcijo YIA programa E +, nastaja v sodelovanju med GCC in Mestnim kinom Metropol ter Zavodom za kinematografijo iz francoskega Dijona. Cilj je snemanje kratkega dokumentarnega filma na temo migracij in vključevanja.
  • Evropska prostovoljna služba. Tudi letos bomo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom na GCC gostili prostovoljce programa EVS, še vedno pa ostaja cilj, da tudi GCC pridobi mednarodno akreditacijo za izvajanje tega programa.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *