gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Šola ambasadorka EU, Evropa v šoli

(Koordinatorja: V. Zorko, prof., G. Deleja, prof.)

V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali tudi s triletnim projektom Šola ambasadorka EP.

Udeležili se bomo delavnic, okroglih miz in srečanj v organizaciji Informacijske pisarne v Ljubljani. Infotablo bomo mesečno vsebinsko spreminjali. Infotočko bomo nadgradili s predstavitvijo posameznih držav EU. V sklopu teh predstavitev bomo v soorganizaciji MCC-ja in ekipe Sledka mesečno pripravili kulinarične dneve, ki se bodo tematsko navezovali na posamezno državo, v mesecu maju pa s Sledkom pripravili tudi tematski teden EU.

Povezali se bomo z računalniškim krožkom; mentor in dijaki bi razvili aplikacijo o EU v slovenskem jeziku za tablico, ki bi služila kot del infotočke. Pripravili bomo fb-stran, ki bo služila za promocijo projekta med dijaki (izbrani članki, ki bodo vsebinsko zanimivi za dijaki). Administrator strani bo dijak.

Ambasadorji ostajajo dijaki, ki so kot izbirni predmet izbrali sociologijo (3. letnik). Nadaljevali bomo tudi s predstavitvijo modulov o EU pri urah sociologije  v 2. letniku (april in maj). V sklopu projekta bomo v goste povabili tudi predavatelja Bogomila Ferfilo  (december).

Okrepili bomo sodelovanje z drugima celjskima šola, ki sta v projektu (ŠCC Lava, Srednja šola za mehatroniko, multimedije in Ekonomsko šolo Celje). Načrtujemo sodelovanje na 3KONS. Sodelovali bomo pri projektu Evropska vas in ob dnevu Evrope pomagali pri pripravi stojnice v centru Celja. Načrtujemo tudi delavnico s  Špelo Košak (evropska iniciativa Nazaj v šolo).

 

Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Evropa v šoli Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih na veleposlaništvih v šolah. Krovno temo in načrt obiskov bodo na ministrstvu določili januarja 2017.

(Koordinator G. Deleja, prof.)

Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih na veleposlaništvih v šolah. Krovno temo in načrt obiskov bodo na ministrstvu določili januarja 2017.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.