gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Pozdrav ptic miru

(Koordinatorica M. Turnšek, prof.)

Nosilec projekta Pozdrav ptic miru je OŠ Lava. Že sedmo leto zapored se projektu pridružuje Mestna občina Celje, ki pomaga širiti idejo miru med pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji, Nemčiji. V zadnjih treh letih pa je bil projekt zelo dobro sprejet v partnerskih državah v okviru projekta Erasmus+ in sicer v Nemčiji, Turčiji, Španiji, na Nizozemskem in na Portugalskem. Naša prizadevanja podpira tudi predsednik države, varuhinja človekovih pravic, predsednik vlade ter nevladne organizacije po Sloveniji, med njimi tudi Teozofska knjižnica Celje.

Gre za večletni projekt z vsakoletnim osrednjim dogodkom – prireditvijo ob mednarodnem dnevu miru.

Namen projektnih dejavnosti, ki potekajo pod sloganom Sodeluj in spremeni po lastni kreativni zasnovi, je ozaveščanje učencev, dijakov in drugih o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

Cilji projekta so:

  • razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje
  • in oblikovanje kulturnega dialoga,
  • razvijanje državljanskih kompetenc,
  • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
  • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.
  • Osrednja tema letošnjega leta je Razblinimo predsodke, spoštujmo drugačnost.

Na začetku šolskega leta bomo dijake in mentorje povabili k sodelovanju (likovno in literarno ustvarjanje, razgovor na razrednih urah in pri pouku), ob dnevu miru bomo posadili drevo, izdelali bomo plakat miru Drugačnost nas plemeniti ter sodelovali bomo na osrednji prireditvi, ki bo 23. 9. 2017 na Glavnem trgu.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.