gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Pozdrav ptic miru

(Koordinatorica: Marjana Turnšek, prof.)

 Nosilec projekta je OŠ Lava. S projektom širimo idejo miru med pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji in Nemčiji. Gre za večletni projekt z vsakoletnim osrednjim dogodkom – prireditvijo ob mednarodnem dnevu miru.

Namen projektnih dejavnosti, ki potekajo pod sloganom Sodeluj in spremeni po lastni kreativni zasnovi, je ozaveščanje učencev, dijakov in drugih o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

Cilji projekta so:

  • razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje
  • in oblikovanje kulturnega dialoga,
  • razvijanje državljanskih kompetenc,
  • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
  • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Osrednja tema letošnjega leta je Tudi ti lahko spremeniš svet.

Na začetku šolskega leta bomo dijake in mentorje povabili k sodelovanju (likovno in literarno ustvarjanje, razgovor na razrednih urah) Ob dnevu miru bomo posadili drevo. Osrednja prireditev bo predvidoma 17. 9. 2016.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *