gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Pedagogika 1 na 1

ISKANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ ZA DELO Z NADARJENIMI DIJAKI

Obrnjeno učenje matematike s tablicami iPad za nadarjene – 1/1 pedagogika. Gre za novo obliko dela z nadarjenimi dijaki, ki smo jo na GCC začeli uvajati v šolskem letu 2015/16 in dijakom omogoča samostojnost pri odkrivanju matematičnih zakonitosti ter razvoj in urjenje problemskega razmišljanje, hkrati pa učitelju omogoča diferenciacijo znotraj skupine nadarjenih dijakov. Ključni pokazatelji so predvsem fleksibilno učenje (delo poteka v neklasičnih učilnicah), diferencirana je vsebina s poudarkom na pedagogiki 1-1 in obrnjenem učenju, učitelji pa formativno spremljajo učence in tako še lažje reflektirajo opravljeno delo. Evalvacija je sprotna in takojšnja, opravita pa jo dijak in učitelj vzporedno. Projekt je del širšega nacionalnega projekta z istim naslovom, ki ga koordinira Zavor Republike Slovenije za šolstvo

1-1

Prispevka ni mogoče komentirati.