gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Pozor(!)ni za okolje

S šolskim letom 2014/15 je naša šola začela s sodelovanjem v kampanji Pozor(!)ni za okolje, katere pobudnik je družba Goodyear Dunlop Sava Tires. Cilj kampanje, ki poteka že 6. leto, je ozaveščanje širše javnosti o pravilnem ravnanju z okoljem in spodbujanje k razmisleku, kaj lahko v tem oziru stori vsak posameznik. Kampanji se bomo pridružili tudi v tem šolskem letu.

 

Izziv lanskoletne kampanje je bil zmanjševanje ogljičnega odtisa. S tem izrazom ponazorimo količino izpustov ogljikovega dioksida. Če bi ogljikov dioksid proizvajali zgolj z dihanjem, bi ga lahko v celoti predelale že rastline. Vendar ni tako. Ogljikov dioksid se namreč sprošča pri mnogih naših aktivnosti: ko prižgemo luč, radiator, ko igramo igrice na računalniku, ko se peljemo v šolo… Kako lahko torej zmanjšamo naš ogljični odtis? Na različne načine …

Ali ste vedeli, da letno vsak posameznik proizvede kar 9 ton ogljikovega dioksida, od česar zmorejo rastline predelati le 2 toni? K zmanjševanju preostalih 7 ton lahko s svojimi vsakdanjimi dejanji in dobrim vzgledom prispeva vsak izmed nas.

logo

Kako lahko kot posameznik prispevam k zmanjševanju ogljičnega odtisa v okolju?

Tako da:

 • kupujemo stvari, ki jih lahko večkrat uporabimo;
 • proizvajamo čim manj odpadov – zbiranje, ločevanje, recikliranje;
 • pravilno gospodarimo z gozdovi;
 • ekonomično uporabljamo vodo;
 • izklapljamo male in velike aparate – ugašanje monitorjev, računalnikov, televizije …;
 • pravilno prezračujemo prostore – zapiranje oken;
 • izklapljamo luči ob izhodu iz sobe;
 • izogibamo se tiskanju oziroma tiskamo obojestransko …

Kako smo delovali na šoli?

 • ozaveščali dijake o vplivu človeka na okolje z različnimi temami preko šolskega ekoradia;
 • obveščali dijake o aktivnostih, ki potekajo na šoli pri razrednih urah;
 • namestili nalepk kampanje z opozorilno vsebino v učilnice, toaletne prostore in na hodnike;
 • primerjali porabe energentov s preteklimi leti (njimi (namestitev varčnih svetil, novih oken …);

Skozi vse leto smo vas z različnimi aktivnostmi vabili k premišljenemu ravnanju z energijskimi viri in tako k zmanjševanju ogljičnega odtisa naše šole v okolju.

V šolskem letu 2015/16 bo nacionalni koordinator temo kampanje določil v mesecu oktobru, vsekakor pa eden izmed glavnih ciljev projekta ostaja ozaveščanje o ogljičnem odtisu. V okviru prioritetnih ciljev programa se bomo na GCC skozi vse šolsko leto trudili z varčevanjem energije, ločevanjem odpadkov, recikliranjem, spreminjanjem odnosa do okolja (v okviru razrednih ur, OIV in ID) in tako zmanjševali ogljični odtis.

Upam, da se boste vabilom odzvali v čim večjem številu.

Eko pozdrav

Mentorica kampanje

Smiljana Adamič Vasič

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.