gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Gozdna hiša

(Koordinatorica B. Arlič Kerstein, prof.)

Dijaki 3. razreda programa predšolska bodo septembra 2016 izvedli projekt Gozdna hiša, v katerem bomo medpredmetno povezali ustvarjalna in naravoslovna znanja ter raziskali možnosti, ki jih za igro in učenje predšolskih otrok ponuja nova pridobitev celjskega Mestnega parka, tj. gozdna hiša.  Dijaki bodo imeli tri delavnice, ki se bodo vsebinsko povezovale. Že pridobljena znanja bodo uporabili v praksi. 

Prispevka ni mogoče komentirati.