gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Igre v gozdu

(Koordinatorici D. Centrih, prof., in M. Krajnc, prof.)

Projekt je namenjen dijakom 1. razreda programa PV in se navezuje na modul igre za otroka ter na naravoslovne predmete. Izvedli ga bomo maja 2018. Pri strokovnem modulu se dijaki spoznavajo s teoretičnimi značilnostmi igre predšolskega otroka, v praksi pa v sklopu projektnega dne, ki ga načrtujemo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, enota Celje. Strokovnjaki Zavoda bodo dijake popeljali po mestnem gozdu in jim predstavili različne načine, kako lahko z igro oz. drugimi aktivnostmi vzgojitelji predšolskim otrokom približajo gozd. Dijaki bodo v projektu v okviru medpredmetnega povezovanja (igre za otroke, biologija, gozdna pedagogika) ozavestili pomen gozda kot naše dragocene kulturne dediščine. Seznanili se bodo z gozdnim bontonom, spoznali bodo biodiverziteto gozda, gozdne mite in osnove gozdne pedagogike. Pridobljeno znanje bodo prenesli v praktične primere iger za otroke in v kasnejše delo z otroki v vrtcu.

(Koordinatorici D. Centrih, prof., in T. Ravničan Ganzitti, mag.)

Projekt je namenjen dijakom 1. razreda programa PV in se navezuje na modul igre za otroka ter na naravoslovne predmete. Izvedli ga bomo maja 2017. Pri strokovnem modulu se dijaki spoznavajo s teoretičnimi značilnostmi igre predšolskega otroka, v praksi pa v sklopu projektnega dne, ki ga načrtujemo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, enota Celje. Strokovnjaki Zavoda bodo dijake popeljali po mestnem gozdu in jim predstavili različne načine, kako lahko z igro oz. drugimi aktivnostmi vzgojitelji predšolskim otrokom približajo gozd.

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.