gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

UNESCO ASPnet

(Koordinatorica Marjana Turnšek, prof.)

(Koordinatorica M. Turnšek, prof.)

Kot UNESCO šola z mednarodnim statusom smo zavezani k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCA kar se izvaja v projektih, s katerimi poskušamo mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno kompleksnejšega in medsebojno odvisnega sveta. V mreži UNESCO šol Slovenije se trudimo, da bi se vsi štirje stebri učenja za 21. stoletje vedeti, delati, biti in živeti skupaj čim bolj enakomerno razvijali in tako izboljšali kvaliteto izobraževanja.. Osrednje teme: svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje ter skrb za naravno in kulturno dediščino.

Aktivnosti v šolskem letu 2017/2018:

  • obeleževanje mednarodnih dni, let in desetletij (dan miru, dan strpnosti, dan boja proti AIDS-u, dan človekovih pravic, dan poezije, dan vode, dan zemlje, dan knjige in založništva, dan kulturne raznolikosti),
  • sajenje drevesa ob svetovnem dnevu miru 21. 9. (Enotree planting),
  • sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ASP mreže (Učenec poučuje, Jezik – kultura in tradicija, Dan človekovih pravic, Dan kulturne raznolikosti, Drevo = življenje, UNESCO vrtički, UNESCO tek mladih, Pletemo niti mreže ter ostali zanimivi projekti, ki jih bodo šole UNESCO ASP ponudile v tekočem šolskem letu),
  • sodelovanje v projektu Teozofske knjižnice in bralnice Alme Karlin Dajte nam mir – Aktivni mladi za mir in boljši svet,
  • izvajanje lastnega nacionalnega projekta Veselje do znanosti (november),
  • aktivno sodelovanje v UNESCO središču Celje,
  • promocija UNESCO dejavnosti na šoli in v lokalni skupnosti (UNESCO glasnica).

Prispevka ni mogoče komentirati.