gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

UNESCO ASPnet

(Koordinatorica Marjana Turnšek, prof.)

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

Kot UNESCO šola z mednarodnim statusom smo zavezani k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCA, kar se izvaja v projektih, s katerimi poskušamo mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno kompleksnejšega in medsebojno odvisnega sveta. V mreži UNESCO šol Slovenije se trudimo, da bi se vsi štirje stebri učenja za 21. stoletje vedeti, delati, biti in živeti skupaj čim bolj enakomerno razvijali in tako izboljšali kvaliteto izobraževanja. Živimo in delamo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Osrednje teme: izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje ter skrb za naravno in kulturno dediščino.

Aktivnosti v šolskem letu 2018/2019:

Obeleževanje mednarodnih dni, let in desetletij (dan miru, dan strpnosti, dan boja proti AIDS-u, dan človekovih pravic, dan poezije, dan vode, dan zemlje, dan knjige in založništva, dan kulturne raznolikosti)
Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ASP mreže (Učenec poučuje, Jezik – kultura in tradicija, Dan človekovih pravic, Dan kulturne raznolikosti, Drevo = življenje, UNESCO vrtički, Menjaj branje in sanje, Poezija je vsepovsod okoli nas, le videti jo je treba, UNESCO tek mladih, Pletemo niti mreže ter ostali zanimivi projekti, ki jih bodo šole UNESCO ASP ponudile v tekočem šolskem letu)
Sodelovanje v projektu Teozofske knjižnice in bralnice Alme Karlin »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«.
Izvajanje lastnega nacionalnega projekta Veselje do znanosti (november).
Aktivno sodelovanje v UNESCO središču Celje.
Promocija UNESCO dejavnosti na šoli in v lokalni skupnosti (UNESCO glasnica).

Prispevka ni mogoče komentirati.