gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

UNESCO ASPnet

UNESCO ASP mreža(Koordinatorica Marjana Turnšek, prof.)

Kot UNESCO šola z mednarodnim statusom smo zavezani k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCA kar se izvaja v projektih, s katerimi poskušamo mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno kompleksnejšega in medsebojno odvisnega sveta. V mreži UNESCO šol Slovenije se trudimo, da bi se vsi štirje stebri učenja za 21. stoletje vedeti, delati, biti in živeti skupaj čim bolj enakomerno razvijali in tako izboljšali kvaliteto izobraževanja.. Osrednje teme: svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje ter skrb za naravno in kulturno dediščino.

Aktivnosti v šolskem letu 2016/2017:

Obeleževanje mednarodnih dni, let in desetletij (dan miru, dan strpnosti, dan boja proti AIDS-u, dan človekovih pravic, dan poezije, dan vode, dan zemlje, dan knjige in založništva, dan kulturne raznolikosti)

Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ASP mreže (Učenec poučuje, Jezik – kultura in tradicija, Dan človekovih pravic, Dan kulturne raznolikosti, Drevo = življenje, UNESCO vrtički, UNESCO tek mladih, Pletemo niti mreže ter ostali projekti, ki jih bodo šole UNESCO ASP ponudile v tekočem šolskem letu)

Sodelovanje v projektu Mladi in mir sveta

Sodelovanje v projektu MyMachine

Izvajanje lastnega nacionalnega projekta Veselje do znanosti (november)

Aktivno sodelovanje v UNESCO središču Celje

Promocija UNESCO dejavnosti na šoli in v lokalni skupnosti (UNESCO glasnici).

Prispevka ni mogoče komentirati.