gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol

(Vodja šolskega tima Zdrave šole: Vesna Lavrinc, prof.)

zdravasola-miniZdrave šole promovirajo zdravje in dobro počutje učencev in vseh zposlenih skozi dobro načrtovan kurikul ter šolske dejavnosti na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju, ki omogočajo učencem izbire v korist zdravemu življenjskemu slogu.

Aprila je v Slovensko mrežo Zdravih šol vstopila tudi naša šola. Z vključitvijo bomo pridobili več znanja s področja vsebin zdravja, promocije zdravja v šolskem okolju, aktivnih metod in oblik dela, spodbujanja dejavnega vključevanja dijakov v načrtovanje in delo šole, sodelovanja s starši, lokalno skupnostjo, zdravstveno službo in drugimi iniciativami, kar posledično lahko prispeva k bolj kakovostnemu, učinkovitemu in zadovoljnemu delu učiteljev in dijakov.

Gimnazija Celje – Center se gibanju posveča z dijaško ligo med odmori, s športnimi programi med OIV, z rekreacijo za učitelje, s fitnesom in učilnico urejeno z žogami fitball, ter dobrodelnim pohodom za starše, dijake in učitelje. Za krepitev dobrih medsebojnih odnosov organiziramo različna strokovna predavanja za učitelje in starše, humanitarne akcije in dobrodelni koncert. Na področju duševnega zdravja potekajo koordinacija prostovoljcev, šolski krožek s psihološkimi vsebinami, delavnice v okviru OIV na temo nasilja v družini in trgovine z ljudmi, individualna svetovanja dijakom ob soočanju z najrazličnejšimi stiskami in ovirami ter individualna svetovanja staršem pri vzgoji njihovih otrok. Za ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in zdravega okolja imamo na šoli sadni kotiček za dijake, urejamo šolski vrt in skrbimo za urejeno okolico šole.

Prispevka ni mogoče komentirati.