gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Zdrava šola

(Koordinatorica N. Laul, prof., sodelavci profesorji V. Lavrinc, Š. Sešlar, G. Deleja, R. Lipnik)

zdravasola-miniV slovensko mrežo Zdravih šol je aprila 2016 vstopila tudi naša šola. Zdrave šole promovirajo zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih z dobro načrtovanim kurikulom ter šolskimi dejavnostmi na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju. V preteklem šolskem letu smo sledili cilju, da pridobimo več znanja o zdravju in njegovi promociji v šolskem okolju.

Tudi letos si bomo na Gimnaziji Celje – Center prizadevali za čim večjo telesno aktivnost dijakov in učiteljev. Na šoli imamo fitnes in učilnico z žogami fitball, kot novost bomo v redni pouk vpeljali minutke za rekreacijo, ki jih je konec preteklega šolskega leta z dijaki pripravila S. Sešlar. V ta namen smo pripravili priročnik in posnetke z vajami, ki bodo v pomoč profesorjem pri izvajanju sprostitvenih in gibalnih vaj ter vaj za moč; namen gibalnih minut v razredu je omiliti posledice dolgotrajnega sedenja dijakov. Dijaška liga bo tudi letos za gibanje poskrbela med odmori, sicer je dijakom za rekreacijo na voljo fitnes, zunanje športne površine, zunanji in dvoranski namizni tenis ter pikado. Za učitelje bo enkrat tedensko potekala intervalna vadba, ki smo ji izvajali že lani, letos pa nameravamo posamezne vaje tudi posneti, da bi bile na razpolago učiteljem za samostojno vadbo doma. Enkrat tedensko bomo v sodelovanju s SVIZ GCC pripravili tudi rekreacijo ob večerih, ob vikendih, med počitnicami in v času, ko ni pouka, pa bomo pripravili tudi različne rekreativne aktivnosti za učitelje (pohodi, joga, aerobika …).

Ob začetku šolskega leta bomo v sodelovanju z Vzajemna d. v. z. pripravili skeniranje z biofotonskim skenerjem, ki bo za zaposlene prostoizbirno.

V skrbi za duševno zdravje in dobre medosebne odnose bomo organizirali različna strokovna predavanja za učitelje in starše, humanitarne akcije in dobrodelni koncert. Zainteresiranim dijakom bomo pomagali pri iskanju možnosti prostovoljnega dela, nadaljevali bomo s šolskim krožkom s psihološkimi vsebinami in individualnimi svetovanji dijakom ob soočanju s stiskami in ovirami ter staršem pri dilemah, s katerimi se srečujejo pri vzgoji svojih mladostnikov. Za profesorje nameravamo kot novost uvesti intervizijska srečanja, na katerih bomo lahko izmenjevali izkušnje in si nudili oporo pri srečevanju z dilemami, ki nas tudi čustveno obremenjujejo. Ker opažamo, da je med mladimi vse več samopoškodbenega vedenja, bomo izvedli podrobnejšo raziskavo na to temo med našimi dijaki.

Za ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in zdravega okolja imamo na šoli sadni kotiček za dijake, skrbimo za šolski ekovrt in urejeno okolico šole. Pri pouku in interesni dejavnosti bomo z dijaki odkrivali zanimivosti vrtnarjenja, se na vrtu učili in sproščali. Tako bomo krepili zdrav življenjski slog in razvijali odnos do narave ter lokalno in ekološko pridelane hrane. Med dejavnosti smo vključili tudi sodelovanje pri mednarodnem projektu Trezno o alkoholu, ki ga izvaja Familylab. Gre za serijo delavnic za dijake, starše in učitelje, ki jih bomo izvedli med šolskim letom. Delavnice so namenjene razvoju odgovornosti za informirane in manj tvegane odločitve mladih, ozaveščanja tveganj povezanih z uporabo alkohola ter spreminjanja (destruktivnega) odnosa do uporabe alkohola. Delavnice so zasnovane interaktivno – spodbujajo diskusijo in aktivno participacijo udeležencev.

Prispevka ni mogoče komentirati.