Zlato jabolko

(vodja Bernarda Špegel Berdič, prof.)

S projektom Zlato jabolko, ki ga bomo izvedli v 2. letniku splošne in umetniške gimnazije, želimo uresničiti nekatere cilje kroskurikularnega tematskega področja okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Projekt je zasnovan tako, da povezuje vse tri razsežnosti, ki jih predvideva kurikul: izobraževanje o okolju, izobraževanje v okolju in izobraževanje za okolje.

Projektni tim sestavljajo profesorice in profesorji Darja Poglajen, Barbara E. Hernavs, Sandra Kač, Sergej Vučer, Jožica Kovač, Danica Centrih, Špela Lužar, Metka Krajnc, Danijela Marolt, Miha Gartner, Sašo Šonc in vodja projekta Bernarda Špegel Berdič.

Naše glavno vodilo pri načrtovanju projekta je približati mladim pomen trajnostnega razvoja v avtentičnem okolju. Dijaki se bodo seznanili z vrednotami trajnostnega razvoja in iskali možnosti njihovega celostnega razvijanja, spoznavali aktualna okoljska vprašanja v domačem okolju, iskali in vrednotili nove, alternativne zamisli, rešitve in vprašanja ter imeli možnosti neposrednega raziskovanja okolja.

Dejavnosti v okviru projekta bomo v obliki treh projektnih dni izpeljali septembra in oktobra 2013. Prvega bomo izvedli v Kozjanskem parku, ki je naš zunanji partner pri projektu, preostala dva pa v šoli. Dejavnosti v Kozjanskem parku bodo potekale v obliki ekskurzije z vodenimi ogledi in terenskim raziskovalnim delom, predavanjem, likovnim snovanjem in ogledi filma, gledališke, glasbene ter plesne predstave in recitala. V šoli bodo opravili raziskovalno delo in interpretacijo rezultatov po posameznih tematskih sklopih. Dijaki bodo dejavnosti fotografsko in filmsko dokumentirali.

V tem šolskem letu želimo vzpostaviti tudi mednarodne povezave.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>