gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Zlato jabolko

(Koordinatorica: Bernarda Špegel Berdič, prof., projektni tim: Darja Poglajen, Barbara Hernavs, Sergej Vučer, Jožica Kovač, Danica Centrih, Špela Lužar, Danijela Marolt, Miha Gartner, Sašo Šonc, Andrej Kamnik in Bernarda Špegel Berdič)

S projektom Zlato jabolko, ki ga bomo izvedli v 2. razredu gimnazije in umetniške gimnazije, želimo uresničiti nekatere cilje kroskurikularnega tematskega področja okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Projekt je zasnovan tako, da povezuje vse tri razsežnosti, ki jih predvideva kurikul: izobraževanje o okolju, v okolju in za okolje.

Glavno vodilo pri načrtovanju projekta je približati mladim pomen trajnostnega razvoja v avtentičnem okolju. Dijaki se bodo seznanili z vrednotami trajnostnega razvoja in iskali možnosti njihovega celostnega razvijanja, spoznavali aktualna okoljska vprašanja v domačem okolju, iskali in vrednotili nove, alternativne zamisli, rešitve in vprašanja ter imeli možnosti neposrednega raziskovanja okolja.

Dejavnosti v projektu bomo v treh projektnih dneh izpeljali oktobra 2014. Prvega bomo izvedli v četrtek, 2. oktobra, v Kozjanskem parku, ki je naš zunanji partner pri tem projektu, preostala dva pa v petek, 3. in 10. oktobra, v šoli. Dejavnosti v Kozjanskem parku bodo potekale kot ekskurzije z vodenimi ogledi in terenskim raziskovalnim delom, kot predavanja in likovno snovanje. Dijaki si bodo ogledali film, mečevanj, gledališko, glasbeno in plesno predstavo ter prisluhnili recitalu. V šoli bodo opravili raziskovalno delo in pripravili interpretacijo rezultatov po posameznih tematskih sklopih. Projekt bomo zaključili s prireditvijo v športni dvorani in razstavo likovnih izdelkov v šolski knjižnici. Dijaki bodo dejavnosti fotografsko in filmsko dokumentirali. Skupaj z ostalimi šolskimi projekti bomo projekt predstavili tudi na razstavi v Muzeju novejše zgodovine Celje januarja 2015.

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *