gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Zlato jabolko

(Koordinatorica B. Špegel Berdič, prof., in projektni tim profesorjev: D. Marolt, D. Poglajen, J.  Kovač, J. Škorjanec, P. Lajlar, S. Šonc, Š. Lužar, Ž. Opačak, A. Pristovšek, V. Zorko)

JUTRI JE DAN, KI PRIPADA VSEM NAM – ALI PA NE BO PRIPADAL NIKOMUR (UNECE: Strategije vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, 2006)

Naše glavno vodilo pri načrtovanju projekta Zlato jabolko, ki ga izvajamo v 2. razredu G in UG, je z inovativnimi pristopi v procesu vzgoje in izobraževanja pri mladih razvijati vizijo trajnostnega napredka družbe.

Pri obravnavanju zapletenih odnosov med okoljskim in družbenoekonomskim razvojem, pri čemer sta poudarjena narava in učenje iz njenih strategij, se dijaki v domačem okolju seznanijo z vrednotami trajnostnega razvoja in iščejo ter vrednotijo nove, alternativne možnosti njihovega celostnega razvijanja. Pri tem spodbujamo kritično, ustvarjalno, inovativno osebno pomembno in ekosistemsko učenje. Razvijamo emocionalno, socialno in ekološko inteligentnost ter njihovo integracijo, kar pripomore k razvijanju ekološke pismenosti, bistvene sestavine univerzalne človekove inteligence.

 Dijaki v avtentičnem okolju proučujejo odnose med okoljskim in družbenoekonomskim razvojem, pri čemer so poudarjeni ohranjanje narave in učenje iz njenih strategij ter s tem razvijanje vrednot trajnostnega sonaravnega razvoja. Pri tem spodbujamo kritično, ustvarjalno, inovativno, tako osebno pomembno kot ekosistemsko učenje. Razvijamo emocionalno, socialno in ekološko inteligentnost ter njihovo integracijo, kar pripomore k razvijanju ekološke pismenosti in sprejemanju informiranih osebnih ter družbenih odločitev.
Projekt bomo izpeljali v treh projektnih dneh. Prvega bomo izvedli 25. 9. v Kozjanskem parku, ki je naš zunanji sodelavec pri projektu, preostala dva pa 26. 9. in 10. 10. v šoli. Dejavnosti v Kozjanskem parku bodo potekale kot ekskurzija z vodenimi ogledi, ogledom filma in mečevanja, intervjujem, terenskim raziskovalnim delom in likovnim snovanjem. Dijaki bodo izvedli recital in glasbeno ter plesno predstavo. V šoli bomo izvajali raziskovalno delo in interpretacijo rezultatov po posameznih tematskih sklopih. Projekt bomo zaključili z razstavo likovnih del v šolski knjižnici in s prireditvijo v naši športni dvorani, kjer bodo dijaki predstavili delo po tematskih sklopih:

Moje jabolko, Aškerc v Podsredi, Iz zakladnice narave za čiščenje voda, Kozjanski park v številkah, Pilštanj skozi čas, Geografski oris Kozjanskega parka, Razvojne priložnosti Kozjanskega parka, Zapori in kaznovanje, Sociološki pogled na nekoč in danes, Življenje v renesansi in Renesančna posvetna instrumentalna glasba.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.