gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

STANJE VPISA NA DAN 25. 4. 2018

Svet šole bo na seji konec aprila obravnaval vpis na Gimnazijo Celje-Center. S svojimi sklepi bo seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo posredovalo soglasja k sklepom o omejitvi vpisa najkasneje do 30. 5. 2018. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi Ministrstva  in o vseh aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili najkasneje do 6. 6. 2018.

Glede na število prijav predvidevamo, da bo vpis v vse tri programe omejen.

Vsem devetošolkam in devetošolcem želimo, da čim bolje zaključijo deveti razred!

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.