gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Stanje vpisa na dan 3. 4. 2019

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 3. 4. 2019 naslednje:

 PROGRAM ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ŠTEVILO PRIJAV
GIMNAZIJA 112 167
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER 28 27
PREDŠOLSKA VZGOJA 84 113

Do 23. 4. 2019 lahko devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Pregled stanja prijav v programih po vsej Sloveniji in druge informacije o vpisu lahko najkasneje 8. 4. po 16. uri najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ Ministrstvo stanje o vpisu od 8. 4. dalje tudi dnevno posodablja. Vse informacije vam bomo z veseljem posredovali tudi na šoli po 8. 4., ko bodo vsi podatki dodani v vpisno aplikacijo MIZŠ – pred tem datumov do podatkov ne bomo dostopali oz. podatki ne bodo popolni.

Po koncu prenosnega roka bo Svet šole na seji obravnaval vpis na Gimnazijo Celje -Center. S svojimi sklepi bo seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo posredovalo soglasja k sklepom o morebitni omejitvi vpisa najkasneje do 22. 5. 2019. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi Ministrstva  in o vseh aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili najkasneje do 29. 5. 2019.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03 428 57 00 oz. pošljete e-pošto na mail info@gcc.si.

Vsem devetošolkam in devetošolcem želimo, da čim bolje zaključijo deveti razred!

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.