gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Sledko, foto in video

SLEDKO, FOTOGRAFI IN SNEMALCI GCC

(Dijaška urednica Nika Pinter, 3. c, mentorica Tina Mastnak, Društvo GCC, vodja fotografov in snemalcev Nik Skerbiš, 4. c)

Letošnja vizija Sledka, ki nastaja v sodelovanju z Društvom GCC, se osredotoča na aktivno delovanje dijakov samih znotraj šolskega sistema. To vključuje aktivno pročanje o dogajanju na šoli in izven nje ter s tem ponujanje možnosti dijakom, da skozi obšolsko dejavnost pridobijo veščine in znanja s področja novinarstva, prvine novinarskega pisanje in novinarske etike. Želimo ujeti utrip #enostavnodrugačne šole in predstaviti posameznike, ki ga soustvarjajo. V letošnjem letu želimo za razliko od preteklih let poseči še korak dlje. Poleg tipičnega novinarstva želimo pri dijakih spodbuditi tudi čut aktivnega državljanstva in jih privabiti k pisanju raznoraznih mnenj, kolumn, satir in komentarjev, ki smo jih v preteklih letih morebiti malce pogrešali. Želimo, da Sledko postane platforma, ki jo bo s konstruktivnimi predlogi, pohvalami, kritikami in mnenji o globalnih temah lahko sooblikoval vsak dijak ter hkrati ohraniti Sledkovo aktivno vpletenost v šolo in njeno pestro dogajanje.

Tudi letošnje šolsko leto se bomo vključevali v novinarske akcije časopisnih hiš Dnevnik (Obrazi prihodnosti) in Novi tednik (Mladi za mlade) ter pripravili več izobraževanj in novinarskih delavnic.

Delo novinark in novinarjev z GCC bomo strnili tudi v naslednje tematske sklope pri katerih se bodo povezovali z učitelji, Dijaško skupnostjo, zunanjimi partnerji in se vključevali v šolske projekte in programe.

  • spoznavni dan za prvošolce in druženje generacij Naših 100+5 (september 2017),
  • teden solidarnosti in dobrodelni koncert (oktober 2017),
  • teden strpnosti in teden brez telefona (november 2017),
  • teden spanja in čajev (december 2017),
  • teden novoletnih zaobljub (januar 2018),
  • Pustovanje 2018 (februar 2018),
  • teden gledališča (marec 2018),
  • teden zdravja (april 2018),
  • teden Evropske unije (maj 2018),
  • tradicionalni teden ob koncu pouka (junij 2018).

Foto- in videoekipa bosta skrbeli za redno foto- in videodokumentiranje vseh šolskih dogodkov, sodelovali na natečajih, z novoustanovljenim video krožkom. Fotografi bodo tudi v tem šolskem letu pripravljali vsak mesec pripravljali natečaj GCC fotostorming (tematske fotografije).

FILMSKI KROŽEK

(Mentor Ž. Žvižej)

Nov krožek na GCC v tem šolskem letu nastaja v sodelovanju z Društvom GCC in želi dijake pobliže spoznati s filmskim jezikom (izrezi, rakurzi, barve, filmska os, kompozicija kadra, montaža…) v povezavi z analizo nekaterih filmskih prizorov ali filmov kot celote. Del dejavnosti so tudi praktične vaje v povezavi s filmskim jezikom (npr. filmska os v praksi, kompozicija), osnove ekspozicije (osvetlitve) na fotoaparatu in njene karakteristike, profesionalni način snemanja zvoka, osnovni postopki montaže in osnove računalniškega montažnega programa, osnove animacije. Vsa teorija se nadgrajuje s praktičnimi vajami, cilj dejavnosti pa je, da bi ob koncu (maj 2018) dijaki napisali svoj scenarij in posneli prizor oziroma kratek film. Krožek bo potekal ob koncih tedna, dijaki pa se bodo vključevali tudi v aktivnosti Sledka in šolske foto/video ekipe.

VIDEORIS

(Mentorici N. Grobelnik, prof., in M. Rak, u. d. i. a.)

GCC-VideOris je bil ustanovljen februarja 2017, sestavlja pa ga skupina dijakov – videonavdušencev, ki sodelujejo s prvim spletnim časopisom za otroke v Sloveniji − Časorisom, ki ga ureja dr. Sonja Merljak Zdovc. Časoris, namenjen osnovnošolcem, staršem in učiteljem, predstavlja novice in dogodke, spodbuja kritično mišljenje in uči, kako lahko mladi informacije iz medijev uporabijo v resničnem svetu.

V tem šolskem letu bodo dijaki z mentoricama pripravljali mesečne prispevke za Časoris, izvedli delavnico z dr. Merljakovo, obiskali uredništvo Časorisa v Ljubljani in sodelovali na različnih natečajih ter izvedli šolski natečaj za naj video.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.