Dneva drugačne šole

V ČETRTEK IN PETEK, 14. in 15. aprila, na šoli ne bo rednega pouka. Prvošolci bodo v okviru projekta Celje – mesto moje mladosti spoznavali mesto, v katerem se šolajo. Drugošolci, vključeni v projekt Zlato jabolko, pa bodo odkrivali Kozjanski park.

Dijaki 3. letnika bodo v dveh dneh realizirali štiri delavnice, ki bodo vsebinsko povezane z obveznimi vsebinami.

Četrtošolci  bodo pisali predmaturitetne preizkuse, in sicer gimnazijci iz tujega jezika in matematike, dijaki programa predšolska vzgoja pa iz slovenščine, psihologije in pedagogike.

Vse dejavnosti, razen projekta Kozjanski park, se bodo pričele ob osmih zjutraj, odhode avtobusov v Kozjanski park ter razpored dijakov po avtobusih pa je mogoče prebrati na oglasni deski pred Upravo.

Natančnejše informacije o  četrtkovem in petkovem dogajanju so na naši domači strani svetovnega spleta ter na panojih v prvem nadstropju.

Želimo vam prijetna dneva drugačne šole.

Organizatorji, izvajalci in vodstvo šole.

Skip to content