Praksa v tujini v šolskem letu 2019/20

Ekonomska šola Celje objavlja razpis za zbiranje prijav za opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov v tujini v šolskem letu 2019/20, kjer bo tudi letos sodelovala naša šola. Ekonomska šola bo v prijavi projekta Erasmus+ KA1 za 2019/20 zaprosila za evropske dotacije, ki jih bo v primeru, da bo projekt odobren, namenila za tiste dijake, ki bodo ustrezali kriterijem izbora.

Splošni pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo dijaki programa predšolska vzgoja Gimnazije Celje – Center, ki:

  • so vpisani v 2. ali 3. letnik programa predšolska vzgoja;
  • imajo slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. imajo v njej prijavljeno stalno bivališče.

Praktično usposabljanje v tujini traja praviloma 3 tedne, delovni jezik je angleščina. Šola razporedi dijake po partnerskih organizacijah v tujini glede na razpoložljiva mesta in program izobraževanja. Države gostiteljice ni možno izbirati.

Izbranim dijakom bo odobreno sofinanciranje bivanja v tujini (pot, bivanje, prehrana, ekskurzije). Višina lastne finančne soudeležbe bo določena ob podpisu pogodbe (predvidoma v mesecu maju 2019).

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini šola prizna kot opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Dijaki se lahko prijavijo preko spletne elektronske prijave do vključno petka, 19. 10. 2017, do 12:00. Podatki v prijavi se morajo ujemati s podatki v osebnem dokumentu. Povezava do prijave: https://dijaki-esc.splet.arnes.si/praksa-v-tujini-prijave-za-solsko-leto-20192020/

Izbirni postopek vodi komisija, ki jo za tekoče šolsko leto imenuje ravnatelj. Izbor bodo na podlagi kriterijev v sodelovanju s projektno pisarno opravili: ravnatelj, koordinatorica projekta, razredniki, oddelčni učiteljski zbor in organizatorica praktičnega usposabljanja v tujini. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do konca meseca maja 2019 in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. V kolikor odziva na obvestilo o izboru ne bo v za to določenem roku, bo priložnost dobil drugi dijak.

Izbrani dijaki bodo morali s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA1 ter Dogovor o praktičnem usposabljanju.

Več informacij boste dijaki prejeli preko eAsistenta.

Metka Krajnc, prof.

Skip to content