gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

ESS projekti

 • Projekt ESS »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij« (2017-2021).
  • (Koordinator G. Deleja, prof.)

 • Projekt ESS »MUNERA3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« (2018-2022).
  • (Koordinatorici M. Krajnc, prof.; J. Bornšek, prof.)
  • Več informacij na podstrani MUNERA3

 • Projekt ESS »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« oz PODVIG
  • (Koordinator R. Lipnik, prof., člani tima: T. Ravničan Ganzitti, M. Turnšek, A. Pečnik)
  • Več informacij na podstrani PODVIG

 • Projekt ESS »Razumevanje filma s Slovensko kinoteko« (2017-2021).
  • (Koordinatorice L. Rednak, J. Temnik Kerš, V. Zorko)

 • Projekt ESS »Krepitev razvoja prostovoljstva med ranljivimi skupinami ter kakovostnega upravljanja že aktivnih prostovoljcev« (2018-2022)
  • (Koordinatorica N. Laul, prof.)

 • Projekt ESS »RaST – razvojno središče talentov«
  • (Koordinator G. Deleja, prof.)

Prispevka ni mogoče komentirati.