Gostimo potujočo razstavo o Blažu Kumerdeju

Naša GIMNAZIJA CELJE – CENTER je letos prejela priznanje Blaža Kumerdeja
za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso.

Prestižno državno priznanje, ki ga ZRSŠ podeljuje od leta 1999, nosi ime po pomembnem slovenskem razsvetljencu Blažu Kumerdeju.

Kot letošnji dobitniki priznanja bi se želeli pokloniti tudi njegovemu spominu in velikim prispevkom k razvoju našega šolstva, zato ob tej priložnosti v sodelovanju z Mestnim muzejem Radovljica gostimo potujočo razstavo o Blažu Kumerdeju.blaz_kumerdej

Vloga Blaža Kumerdeja za razvoj šol in šolskega sistema na Slovenskem je bila izjemno pomembna. Ob svojih prizadevanjih za dvig splošne izobrazbe na Slovenskem je bil Kumerdej tudi prvi, ki se je v našem prostoru zavedal pomena izobraževanja učiteljev in to izobraževanje tudi izvajal v praksi.

Med drugim je deloval tudi na Celjskem, kjer so bila njegova prizadevanja za slovenščino še toliko pomembnejša, saj je bil položaj našega jezika na Štajerskem precej slabši kot na Kranjskem.

Uradno odprtje pregledne razstave s kratkim pedagoško-zgodovinskim predavanjem kustodinje Mestnega muzeja Radovljica gospe Katje Praprotnik
Blaž Kumerdej in šolstvo konec 18. stoletja
bo v torek, 15. marca 2016, ob 11.30 v knjižnici Gimnazije Celje – Center.

Razstavo, ki je nastala v letu 2014, ob 240-letnici Splošne šolske naredbe (prvega šolskega zakona iz leta 1774), so si do zdaj ogledali številni slovenski in tuji obiskovalci, na naši šoli pa jo bomo gostili vse do 25. aprila.

Lepo povabljeni na uradno odprtje in ogled razstave.

Skip to content