Koledar splošne mature 2010

Predmaturitetni preizkus 2010

13. marec 2010 (So)
Predmaturitetni preizkus iz tujega jezika
(iz ostalih predmetov do 31. marca 2010)

Spomladanski rok splošne mature 2010

27. marec 2010 (So)
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

19. april 2010 (Po)
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

26. april 2010 (Po)
Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode

4. maj 2010 (To)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; I. del (izpitna pola 1 – esej)

Od 10. do 20. maja 2010
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

13. maj 2010 (Če)
Glasbeni stavek – izpitna pola A

16. maj 2010 (Ne)
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

17. maj 2010 (Po)
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

22. maj 2010 (So)
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

26. maj 2010 (Sr)
Ruščina, latinščina, grščina

27. maj 2010 (Če)
Francoščina, španščina

28. maj 2010 (Pe)
Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika

29. maj 2010 (So)
Angleščina

31. maj 2010 (Po)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; II. del (izpitna pola 2)

1. junij 2010 (To)
Biologija

2. junij 2010 (Sr)
Filozofija, psihologija, sociologija

3. junij 2010 (Če)
Geografija

4. junij 2010 (Pe)
Kemija

5. junij 2010 (So)
Matematika

7. junij 2010 (Po)
Zgodovina, umetnostna zgodovina

8. junij 2010 (To)
Fizika

9. junij 2010 (Sr)
Nemščina

10. junij 2010 (Če)
Likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče

11. junij 2010 (Pe)
Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)

29. maj 2010 (So), 5. junij 2010 (So), 12 junij 2010 (So) in od 18. junija (Pe) do vključno 24. junija 2010 (Če)
Ustni del mature

14. julij 2010 (Sr)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 20. julija do 7. avgusta 2010
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Jesenski rok splošne mature 2010

15.  julij 2010 (Če)
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

15. avgust 2010 (Ne)
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

17. avgust 2010 (To)
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

21. avgust 2010 (So)
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

23. avgust 2010 (Po)
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.

25. avgust 2010 (Sr)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2010 (Če)
Matematika

27. avgust 2010 (Pe)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

28. avgust 2010 (So)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

30. avgust 2010 (Po)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

31. avgust 2010 (To)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

1. september 2010 (Sr)
Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

1. in 2. september 2010
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Od 25. avgusta do vključno 3. septembra 2010
Ustni del mature

17. september 2010 (Pe)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 23. septembra do 9. oktobra 2010
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

natisni stran
Pojdi na vsebino