Koronavirus (navodila, obvestila)

Kazalo skrij

Navodila – preverjanje pogoja PCT od 17. 11. dalje

V spodnji datoteki najdete navodila glede preverjanja pogoja PCT od 17. 11.

Novi ukrepi (od 8. oz. 15. 11. dalje)

MIZŠ nas je z okrožnico 6. 11. 2021 obvestilo o novih ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki začnejo veljati 8. 11. (nošenje kirurških oz. FFP2 mask v zaprtih prostorih) in 15. 11. (samotestiranje dijakov 3 x tedensko).

Nova navodila (samotestiranje dijakov)

MIZŠ je 28. 10. šolam poslalo okrožnico glede sprememb pri prostovoljnem samotestiranju dijakov, ki se po novem odloku izvaja 2x tedensko. Teste dijaki še vedno prevzemajo v lekarnah.

Prilagoditve pouka v času mature in pomembnejši junijski datumi ter dogodki

V času mature bomo pouk delno prilagodili in tako zagotovili čim manj morebitnih rizičnih stikov, zlasti v terminih, ko maturo piše večje število dijakov. Ob tem bomo v juniju izvedli tudi tematske dneve in ekskurzije ter nekaj dogodkov (koledar bomo še sproti dopolnjevali).

Pon, 31. 5. – pouk za dijake 1., 2. in 3. letnikov bo potekal na daljavo.

Tor, 1. 6. – pouk za dijake 1., 2. in 3. letnikov bo potekal na daljavo; izjema so 1. in 2. letniki UG, ki bodo ta dan imeli tradicionalni Umetniški dan v Novem Celju.

Čet, 10. 6. – športni dan (atletika). Podrobnejša navodila bodo dijaki dobili pri urah športne vzgoje.

Pon-sre, 14.-16. 6. – Sledkovi dnevi čokolade (podrobnosti sledijo)

Čet in pet, 17. in 18. 6. – obvezne ekskurzije za dijake 1., 2. in 3. letnikov; izjema so 3. letniki UG, ki bodo ta dva dneva imeli PLO s prof. Francem Purgom in dijaki 1. letnikov (zanje bomo ob ekskurziji pripravili še en tematski dan).

Sob, 19. 6., 20.00 – poletna muzejska noč na GCC

Pon, 21. 6.-sre, 23. 6. – priprave na popravne izpite

Pon, 21. 6., 21.00 – letni kino v parku za GCC (če bo slabo vreme predstava odpade)

Tor, 22. 6., 19.00 – predstavitev literarne revije Podstrešje v parku za GCC (oz. v knjižnici, če bo slabo vreme)

Sre, 23. 6., 21.00 – letni kino v parku za GCC (če bo slabo vreme predstava odpade)

Čet, 24. 6., 08.00 – podelitev spričeval (razpored učilnic bo objavljen v eA)

Sre, 30. 6.-pon, 5. 7. – spomladanski izpitni rok

Samotestiranje dijakov

MIZŠ je poslalo navodila za samotestiranje dijakov, ki se začenja 24. 5. 2021. Za prevzem kompleta 5 testov (za 5 tednov pouka v tem šolskem letu), se morajo dijaki prijaviti najkasneje do 20. 5., 12.00, na TEJ POVEZAVI.

NIJZ je na posebni spletni strani zbralo tudi vse informacije glede samotestiranja dijakov – https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

Od 17. 5. dalje pouk po modelu B

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 12. 5. 2021, bo od 17. 5. dalje pouk potekal po modelu B, kar pomeni, da se na šoli izobražujejo cel čas vsi dijaki. Še naprej je obvezno upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov (razkuževanje, prezračevanje, fizična distanca, obrazne maske). Ker zaradi števila oddelkov ne moremo več zagotavljati matičnih učilnic, spremljajte urnik v eAsistentu.

Načrt menjav oddelkov v maju

Ponedeljek, 3. 5. 2021
V šoli: 1. letnik GIM in UG, vsi 3. letniki, 4. letnik PV
Na daljavo: 2. letnik, 4. letnik GIM/UG
PUD: 1. in 2. letniki PV

Torek, 4. 5. 2021
VSI NA DALJAVO z izjemo 4. letnik GIM/UG, ki pišeta I. polo slovenščine na splošni maturi

Sreda – petek, 5.- 7. 5. 2021
V šoli: 1. letnik GIM in UG, vsi 3. letniki, vsi 4. letniki
Na daljavo: 2. letnik
PUD: 1. in 2. letniki PV

10.-14. 5. 2021
V šoli: 1. letnik PV, vsi 2. letniki, vsi 4. letniki
Na daljavo: 1. letnik GIM in UG, vsi 3. letniki

Samotestiranje dijakov (okrožnica in obvestilo MIZŠ), prostovoljno cepljenje dijakov zaključnih letnikov

Obveščamo vas, da smo 15. 4. 2021 prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi s poskusnim prostovoljnim samotestiranjem dijakov na virus SARS-CoV-2. Namen testiranja je omogočiti dijakom šolanje v šolskih prostorih vse do poletnih počitnic in zagotoviti varno šolsko okolje za dijake in zaposlene.

Poudarjamo, da je samotestiranje prostovoljno. O datumu boste obveščeni naknadno, saj je prišlo do zamud zaradi dobav testov, prav tako pa šole še nimamo odgovorov na vsa vprašanja, ki smo jih naslovili pristojnima ministrstvoma. Predviden protokol prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 dijakov v srednjih šolah je objavljen skupaj s ključnimi informacijami in navodili v nadaljevanju. Med dokumenti boste našli tudi povezavo do video gradiva.

Pred začetkom izvajanja prostovoljnega samotestiranja dijakov oz. prevzema testov bomo potrebovali tudi soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Vsa nadaljnja navodila (vključno z načinom in napotki za oddajo soglasij) boste prejeli v prihodnjih dneh.

V popoldanskih urah 16. 4. smo šole prejele tudi dopis Ministrstva za zdravje naslovljen na Ministrstvo za šolstvo, ki govori o spremembi strategije cepljenja in umeščanjem dijakov zaključnih letnikov na prednostni seznam. Dopis najdete med priponkami na koncu obvestila.

Prilagoditev šolskega koledarja in “predmaturitetni” izpiti za 4. letnike

V Uradnem listu RS, št. 57/21, z dne 12. 4. 2021, je bil objavljen Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2020/2021. S sklepom se je zaradi nemotenega izvajanja mature in omilitve ter odprave posledic COVID-19 v zvezi s pridobivanjem in zaključevanjem ocen določil dodatni rok za opravljanje dopolnilnega ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov, določene so omejitve pri opravljanju
dopolnilnega ali popravnega izpita, rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje mature in rok za odjavo od mature. Tako bodo lahko dijaki zaključnih letnikov še pred začetkom opravljanja mature opravili en izpit bodisi dopolnilni bodisi popravni, in sicer med 24. in 26. 5., ko bodo potekali tudi predmetni izpiti (dijaki lahko v tem času opravljate 2 predmetna izpita). Zaradi te možnosti se tudi premakne rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za pristop k maturi in odjave od mature.

Pouk od 12. 4. dalje

V skladu z napovedmi se 12. 4. pouk v srednjih šolah nadaljuje po prilagojenem modelu C (oddelki 4. letnikov so cel čas na šoli, oddelki nižjih letnikov pa izmenjaje). Ponovno objavljamo načrt rotacij od 12. 4. do vključno 7. 5. 2021.

12.-16. 4. 2021
V šoli: 1. letnik GIM, 2. letnik, 4. letnik
Na daljavo: 1. letnik UG/PV, 3. letnik

19.-21. 4. 2021 (pon-sre)
V šoli: 1. letnik UG/PV, 3. letnik, 4. letnik
Na daljavo: 1. letnik GIM, 2. letnik

22. in 23. 4. 2021 (čet in pet; POMLADANSKI OIV) Vsi dijaki imajo pouk v šoli oz. OIV na različnih lokacijah po mestu. Na šoli ne bo več oddelkov kot to predvideva Odlok.

26. 4.-30. 4.: prvomajske počitnice

Ponedeljek, 3. 5. 2021
V šoli: 1. letnik GIM in UG, 3. letnik, 4. letnik PV
Na daljavo: 2. letnik, 4. letnik GIM/UG
PUD: 1. in 2. letniki PV

Torek, 4. 5. 2021
VSI NA DALJAVO z izjemo 4. letnik GIM/UG, ki pišeta I. polo slovenščine na splošni maturi

Sreda – petek, 5.- 7. 5. 2021
V šoli: 1. letnik GIM in UG, 3. letnik, 4. letnik
Na daljavo: 2. letnik
PUD: 1. in 2. letniki PV

1.-12. 4. (delo na daljavo), načrt rotacij po 12. 4.

Med 1. in 12. 4. bo v skladu z veljavnimi Odloki delo za vse letnike in programe ponovno potekalo na daljavo. Prosimo vas, da spremljate obvestila v MS Teams.

Načrt rotacij oddelkov po 12. 4.:
12.-16. 4. 2021
V šoli: 1. letnik GIM, 2. letnik, 4. letnik
Na daljavo: 1. letnik UG/PV, 3. letnik

19.-21. 4. 2021 (pon-sre)
V šoli: 1. letnik UG/PV, 3. letnik, 4. letnik
Na daljavo: 1. letnik GIM, 2. letnik

22. in 23. 4. 2021 (čet in pet; POMLADANSKI OIV) Vsi dijaki imajo pouk v šoli oz. OIV na različnih lokacijah po mestu. Na šoli ne bo več oddelkov kot to predvideva Odlok.

26. 4.-30. 4.: prvomajske počitnice

3. 5. 2021
V šoli: 1. letnik GIM in UG, 3. letnik, 4. letnik
Na daljavo: 2. letnik
PUD: 1. in 2. letniki PV

4. 5. 2021
VSI NA DALJAVO z izjemo 4. letnik GIM/UG, ki pišeta I. polo slovenščine na splošni maturi

5.- 7. 5. 2021
V šoli: 1. letnik GIM in UG, 3. letnik, 4. letnik
Na daljavo: 2. letnik
PUD: 1. in 2. letniki PV

Načrt vračanja 1., 2. in 3. letnikov v šole

8.-12. 3.: vsi 1. letniki, 3. letnik (GIM/UG; PV je še na praksi), 4. letnik
15.-19. 3.: 1. letnik (GIM; UG in PV se šolata na daljavo), 2. letnik, 4. letnik
22.-27. 3.: 1. letnik (UG in PV; GIM se šola na daljavo), 3. letnik, 4. letnik

Dodatna navodila bomo najdete na spodnji povezavi. Vse spremembe urnika in prostorov bodo od nedelje dalje vidne v eAsistentu. Prosimo vas, da spremljate novice v MS Teams.

V šolo se 8. 3. vračajo tudi 1., 2. in 3. letniki

V ponedeljek, 8. 3., se bodo v šolo vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, in sicer po t. i. modelu C, ki predvideva, da se polovica oddelkov šola v šoli, polovica pa na daljavo – ti polovici se tedensko izmenjujeta. Na GCC bomo najkasneje do sobote, 7. 3., pripravili vsa navodila, ki jih bomo objavili na tem spletnem mestu in v kanalih oddelkov v MS Teams.

Navodila za 4. letnike – ponovni začetek pouka v šolskih klopeh (22. 2.)

Vsa navodila in posebnosti glede organizacije pouka v oddelkih 4. letnikov najdete v spodnji datoteki. Vsem maturantkam in maturantom želimo varen povratek v šolske klopi.

22. 2. se v šolske klopi vračajo maturantke in maturanti

Glede na trenutno epidemiološko situacijo je Vlada RS odločila, da se s prehodom v oranžno fazo sproščajo tudi ukrepi na področju šolstva, v šolske klopi se tako vračajo najprej dijakinje in dijaki zaključnih letnikov (22. 2.), upamo pa, da bodo kmalu sledili tudi vsi ostali.

Pouk 12. 2. 2021

Dijakinje in dijake 1., 2. in 3. letnikov obveščamo, da bo pouk v petek, 12. 2., potekal po prilagojenem urniku zaradi organizacije informativnih dni. Prosimo, da spremljate obvestila v MS Teams in urnike v eAsistentu.

Pouk 9. 2. 2021

Dijaška skupnost GCC se je večinsko odločila (25 od 32 oddelkov) za podporo pobudi iniciative Zahtevamo šolo. Dijakinje in dijaki so vodstvo šole in učiteljski zbor v petek, 5. 2., s spodnjim dopisom tako obvestili, da se v torek, 9. 2. 2021, ne bodo vključevali v pouk na daljavo.

Pouk od 4. 1. dalje, menjava urnika

Tudi od 4. 1. 2021 bo pouk potekal na daljavo po urniku, ki je objavljen v eAsistentu. 18. 1. 2021 bo začel veljati nov urnik, ki bo v veljavi do sredine marca. Vsa ostala obvestila spremljajte v MS Teams in v eAsistentu.

Prilagoditve na maturi 2021 (18. 12.)

RIC in MIZŠ sta na novinarski konferenci 18. 12. 2020 predstavila prilagoditve na splošni in poklicni maturi 2021.

Prikaz splošnega bonusa najdete na TEJ POVEZAVI.

Prilagojena šolska pravila ocenjevanja znanja (7. 12.)

V skladu z 12. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) in sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport (št.: 600-140/2020/1 z dne 26. 11. 2020) je ravnatelj Gimnazije Celje – Center po predhodni obravnavi na seji učiteljskega zbora (1.-4. 12. 2020) sprejel prilagojena šolska pravila ocenjevanja znanja, ki jih objavljamo na spodnji povezavi.

Eno ocenjevalno obdobje (26. 11.)

MIZŠ je z okrožnico 26. 11. šole obvestilo, da se v šolskem letu 2020/2021 s sklepom ministrice šolsko leto organizira kot 1 ocenjevalno obdobje. Šole bomo tako v prihodnjih dneh prilagodile Šolska pravila ocenjevanja glede števila in narave ocen ter pripravile nov mrežni načrt ocenjevanj. Več informacij najdete na TEJ POVEZAVI.

Vpis na fakultete 2020/2021 (20. 11.)

Za maturantke in maturante (pa tudi za dijake nižjih letnikov) smo pripravili posebno podstran, kjer bomo zbirali vse informacije vezane na vpis na visokošolske zavode v Sloveniji in tujini ter objavljali datume spletnih predstavitev fakultet. Naslov povezave: https://www.gcc.si/informacije-za-maturante/

PODPORNA SKUPINA ZA MLADE (16. 11.)

V sredo 2. 12. se bodo preko spleta začele podporne skupine namenjene mladostnikom in mladostnicam, ki se v trenutni situaciji socialne izolacije in negotovosti soočajo s čustveno stisko, osamljenostjo in življenjskimi izzivi, ki jih ovirajo pri doseganju ciljev na področju šolskega dela in na splošno. Mladostniki bodo v skupini spoznali in razvijali veščine reševanja težav, učinkovite komunikacije, soočanja z neprijetnimi mislimi in čustvi ter ter bolje spoznali sebe, svoje želje in interese. Hkrati pa bodo dobili priložnost, da razširijo svojo socialno mrežo in vidijo, da se soočajo s podobnimi izzivi in niso sami. Skupina se bo preko spleta srečevala vsak teden ob sredah ob 18.00 in bo obsegala 8 srečanj. Prvo spoznavno in informativno srečanje je brezplačno. Skupina šteje od 6 do 10 članov. Mladostniki se na srečanje lahko prijavijo preko spletne strani www.mladostniki.com ali pišejo na mladostniki@gmail.com. Skupino bosta vodili psihologinji Nina Rozman in Katja Molek, obe z večletnimi izkušnjami s psihološko obravnavo mladostnikov in njihovih staršev v okviru zdravstva.  Mladostniki se lahko vključijo tudi v individualno psihološko obravnavo, v kolikor si to želijo ali pa se v skupini težje razkrivajo. Dejavnosti lahko spremljate tudi na Facebook oz. Instagram strani.

IŠČEMO PROSTOVOLJCE (13. 11.)

Dragi dijakinje in dijaki!

Od ponedeljka, 16. 11., dalje bo GCC zagotavljala prostor in pomoč osnovnošolcem staršev, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Celje in zelo potrebni na delovnem mestu zaradi aktualnih epidemioloških razmer.

Za to delo potrebujemo PROSOTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCE, predvsem tiste, ki ste iz celjske občine, pa tudi ostale (izstavimo vam lahko potrdilo o prehajanju občinskih meja, računajte le na to, da javni prevozi ne vozijo). V prvi vrsti nagovarjamo dijake 3. in 4. letnikov programa predšolska vzgoja. Dijakom 4. letnikov PV lahko s tega naslova priznamo tudi manjkajoče dneve PUD, dijakom 3. letnikov pa del PUD-a (5 dni). Za delo je predvidena tudi skromna finančna nagrada.

Glede na prejete prijave in odgovore v spodnji anketi, bomo ustrezno prilagajali tudi vaše šolske obveznosti, en del pouka pa boste najbrž lahko spremljali tudi v času prostovoljstva, ki traja od 07.00 do 15.00 vsak delovni dan.

PRIJAVE ZBIRAMO DO SOBOTE, 14. 11., 19.00 na povezavi: https://forms.gle/41C6Kfnau7jfr7pz9

Po zbranih prijavah bomo stopili v stik z vami, predvidoma med vikendom in po telefonu.

POUK V PRIHODNJIH DVEH TEDNIH IN MOBILNI MODEMI ZA DIJAKE (12. 11.)

Glede na sklep Vlade RS se ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 podaljšujejo še za 2 tedna, tako da bo pouk vsaj do 27. 11. potekal na daljavo. O vseh morebitnih spremembah vas bomo obveščali na tej strani, učitelje in dijake v MS Teams, starše pa tudi po e-pošti.

Vse dijake obveščamo, da nam je Arnes poslal nekaj mobilnih modemov, ki bodo prav prišli vsem, ki se soočate s problemi slabih internetnih povezav. Vsi dijaki, ki bi modeme potrebovali čim prej pišite ravnatelju.

PRIJAVA NA TOPEL OBROK ZA SREDNJEŠOLCE v času šolanja na daljavo (9. 11.)

Ministrstvo nam je danes poslalo sezname dijakov, ki so upravičeni do toplega obroka glede na njihovo okrožnico, ki jo najdete na povezavi https://skupnostobcin.si/novica/pojasnilo-mizs-zagotavljanje-toplega-obroka-pri-pouku-na-daljavo/
Brezplačni pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 EUR (to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Vsem občinam moramo JUTRI (10. 11.) DO 10.00 poslati sezname vseh dijakov, ki so zainteresirani za prijavo na topli obrok. Prosim vas, da se prijavite na povezavi https://www.gcc.si/prijava-na-topel-obrok/
Vse prijave bomo posredovali občinam iz katerih prihajate. Drugih napotkov na z ministrstva še niso posredovali, zato vas prosim, da spremljate objave na spletnih straneh vaših občin, mi pa vas prav tako obvestimo, če/ko dobimo podrobnejša navodila.

KORONA WEBINAR: načrtovanje časa in skrb za psihološko ravnovesje pri delu na daljavo

Vaše pobude za GCC webinarje in ankete pomladanskega dela so pokazale, da se pri delu na daljavo vsi soočamo s podobnimi izzivi: občutek nenehnega dela in večjega stresa, usklajevanje večih vlog hkrati, osamljenost in pomanjkanje družabnih stikov, ki bi nas napolnili z energijo in motivacijo. V ta namen organiziramo kratek Webinar (30 min + vprašanja), kjer bomo govorili o načinih, tehnikah in tudi odnosu do trenutne situacije, ki nam lahko pomaga do večjega psihološkega ravnovesja in boljšega načrtovanja naših urnikov.

Spletni seminar bo potekal v petek, 13. 11., ob 17. uri v MS Teams, vodil pa ga bo naš nekdanji dijak, sociolog, facilitator in trener Matej Delakorda.

Vsebina: krogi vplivanja (na katere stvari lahko vplivam in na katere ne), kdaj in kako si vzeti čas za mentalno regeneracijo in počitek, načrtovanje svojega urnika in dnevnih ritualov, kako se soočati z motnjami pozornosti pri delu.

Svoja vprašanja in izzive lahko zapišite tudi na TEJ POVEZAVI.

OBVEZNE PRIJAVE zbiramo na TEJ POVEZAVI povezavi do četrtka, 13. 11., 17.00.

Za tiste, ki boste želeli, po webinarju sledi tudi kratko spletno neformalno druženje. Povezavo za prijavo na spletni seminar vam bomo poslali po e-pošti najkasneje 13. 11. dopoldan!

TOPEL OBROK ZA SREDNJEŠOLCE (6. 11.)

Država je končno odobrila tudi pomoč vsem dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij, in jim zagotovila topel obrok. Se je pa zapletlo s pridobivanjem podatkov, saj srednje šole v Centralni evidenci (CEUVIZ) ne vidimo povprečnih dohodkov družin. MIZŠ v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti po kriterijih pripravlja rešitev, ki bo šolam omogočila, da bi ustrezno prilagojene podatke pridobili iz CEUVIZ za dijake, ki so prijavljeni na malico in so v ustreznem razredu otroškega dodatka. Predvidoma bo ta rešitev na voljo do sredine prihodnjega tedna. Dijaki, za katere podatek ne bo na voljo v CEUVIZ-u (ker niso prijavljeni na malico), bodo k prijavi morali priložiti dokazilo (fotokopija odločbe). 

NA DALJAVO TUDI v drugem tednu novembra in vabilo na popoldanske govorilne ure (5. 11.)

MIZŠ je srednje šole z okrožnico dne 5. 11. obvestilo, da bo tudi v tednu od 9. do 13. 11. pouk v vseh srednjih šolah potekal na daljavo. Vlada RS bo ponovno o ukrepih, ki zadevajo šolski prostor, odločala prihodnji teden.

Vljudno vabljeni tudi na redne mesečne popoldanske govorilne ure, ki bodo v četrtek, 12. 11., od 17h dalje v spletnem okolju MS TEAMS. Vsa navodila najdete na TEJ povezavi.

UPORABNE POVEZAVE za delo na daljavo (4. 11.)

Predstave, filmi, glasba,… 

 1. SLG Celje ponuja vrsto virtualnih predstav. 
 2. The Metropolitan Opera ponuja brezplačen ogled posnetkov svojih predstav. Vsak dan je na voljo druga predstava in sicer od 00:30 do naslednjega dne 23:30 po našem času. Registracija ni potrebna. 
 3. Bela film ponuja dostop do 19 brezplačnih filmov svoje produkcije. Med njimi je tudi Varuh meje. Registracija ni potrebna. 
 4. Baza slovenskih filmov ponuja brezplačen dostop do nekaterih svojih filmov. Izbor se posodablja vsak ponedeljek in četrtek, filmi pa so na voljo 7 dni. Registracija ni potrebna. 
 5. Narodna galerija je omogočila virtualni ogled svojih zbirk. Registracija ni potrebna. 
 6. Muzej arhitekture in oblikovanja  in Slovenski etnografski muzej vabita k obisku interaktivnih vsebin. 
 7. Mestni muzej Ljubljana in Plečnikova hiša sta za učence in dijake pripravila številne spletne vsebine. 
 8. Lutkovno gledališče omogoča ogled svojih najuspešnejših predstav preko spleta. Registracija ni potrebna. 
 9. SNG Drama so na ogled postavili svoje arhivske predstave na svojem Youtube kanalu. Obeta se Visoška kronika, Antigona, pa Rihard III+II in še kaj. 
 10. MGL sledi zgledom in tudi ponuja ogled svojih arhivskih predstav. 
 11. SNG Nova Gorica bere pravljice – da boste zamotili otroke ali mlajše brate in sestre. 
 12. Gledališče Glej ponuja ogled nekaterih svojih predstav. Nove predstave posodabljajo vsak delavnik, na voljo pa so en teden. Registracija ni potrebna. 
 13. Enigmarium je pripravil spletno sobo pobega. Potrebno se je prijaviti z elektronsko pošto. 

Knjige in revije 

 1. Osrednja knjižnica Celje – obiščite njihovo spletno stran in si pridobite dostop do številnih e-gradiv z vašo člansko številko ter dostopajte do sistema BIBLOS, ki vam je dostopen kot članom OKC. 
 2. Manjšo spletno učilnico je pripravila tudi Hiša kulture Celje
 3. Na portalu e-knjiga so brezplačno na voljo nekatere knjige slovenskih klasikov. Registracija ni potrebna. 
 4. Mladinska knjiga ponuja dostop do petdesetih brezplačnih e-knjig svoje založbe. Registracija ni potrebna. 
 5. NUK ponuja oddaljen dostop do svojih virov članom NUKa in splošnih knjižnic. 
 6. Skupnost ljubiteljev knjig Bralnica je pripravila seznam mest iz kjer si lahko prenesete brezplačne e-knjige. Večina knjig je v angleškem jeziku 
 7. RTV Slovenija in Javna agencija za knjigo predstavljata spletno kampanjo domače branje. Pripravili so predloge knjig, vse so na voljo v spletnih knjigarnah. 
 8. World Digital Library ima na voljo gradivo iz celega sveta. Registracija ni potrebna. 
 9. Zbirka 45 povezav, kjer lahko brezplačno (in legalno) prebirate knjige. 
 10. OpenLibrary je odprta knjižnica, kjer si lahko izposodite veliko število knjig. Vsaka knjiga ima tudi opis, iščete lahko po žanru in ključnih beseda. Žal jih je večina v angleškem jeziku. 
 11. Audible ponuja brezplačne zvočne knjige v angleškem, nemškem, italijanskem, španskem in japonskem jeziku. Registracija ni potrebna 

Strokovne revije in gradivo 

 1. Revije in e-knjige založnika JSTOR. Nekaj gradiva je dostopnega brez registracije, nekaj z brezplačno registracijo. 
 2. Digitalna knjižnica Slovenije. Ogromna zbirka različnega gradiva s področja znanosti, umetnosti in kulture, ureja NUK. Registracija ni potrebna. 
 3. Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin – domoznanstvo. Registracija ni potrebna. 
 4. Wikivir ponuja dostop do izvornih besedil v slovenskem jeziku. Registracija ni potrebna. 
 5. Urejena zbirka prosto dostopnik besedil slovenskih klasikov. Registracija ni potrebna. 

IZPOSOJA OPREME ZA DELO NA DALJAVO IN (TEHNIČNA) POMOČ (30. 10.)

Dijaki, ki za učinkovito delo na daljavo potrebujejo tehnično pomoč, si lahko na šoli izposodijo tablične računalnike, prenosnike in kamere z mikrofonom (pišite na gregor.deleja@gcc.si).
Vsi, ki potrebujete pomoč pri eUčilnicah in MS TEAMS se obrnite na prof. Roka Lipnika (rok.lipnik@gcc.si), vsi, ki imate težave z AAI računom pa na prof. Jureta Slapnika (jure.slapnik@gcc.si).
Dijake, ki potrebujete kakršnokoli drugo pomoč pa spodbujamo, da se obrnete bodisi na učitelje, razrednike, šolsko svetovalno službo (helena.maher.resinovic@gcc.si, nives.laul@gcc.si), tajništvo (info@gcc.si, 03 428 57 00), pomočnika ravnateljev ali ravnatelja.

POUK NA DALJAVO TUDI PO POČITNICAH, SPREMEBA DATUMOV PUD-a za 1. in 2. letnike PV (30. 10.)

Dragi dijakinje in dijaki!
MIZŠ nas je z okrožnico dne 30. 10. obvestilo, da bo pouk tudi v tednu po počitnicah potekal na daljavo. Pouk bo potekal po urniku in v skladu s smernicami, ki smo vam jih poslali 16. 10. 2020.

Zaradi slabe epidemiološke situacije se prestavijo tudi za november napovedani termini PUD-a za dijake 1. in 2. letnikov, in sicer v drugo polovico šolskega leta. O točnem terminu vas bomo obvestili takoj, ko ga uskladimo z vrtci. #ostanizdrav #ostanidoma

BRALNI NAMIGI ZA JESENSKE POČITNICE (26. 10.)

Člani bralnega kluba in bralne značke z mentorico so za jesenske počitnice pripravili BRALNE NAMIGE. 📚 

Ljubitelji kriminalk, romantike, zgodovine, znanstvene fantastike, problemskih romanov, pustolovskih zgodb in poezije, vsi najdete branje zase: za sproščen odklop, poglobljeno razmišljanje, nova spoznanja in znanja, napeto ali lahkotno branje … 📖  Zleknite se v najljubši bralni kotiček, pokrijte z mehko odejo in s skodelico toplega napitka uživajte ob dobri knjigi. ☺

Viri fotografij: Emka, Bukla, Učila.

LAHKOTNO – P. S. Še vedno te ljubim (J. Han) – Prepovedani sostanovalec (P. Ward) – Prihajam vsak dan na breg (I. Sivec) – Nekje blizu sreče (L. Louis) – Dublinska ulica (S. Young) – Izgubljeni čas ljubezni in snega (J. Laam)

PROBLEMSKI ROMANI (mladinski, medgeneracijski) – Moj brezupni fant (C. Hoover) – Preden umrem (J. Downham) – Stvari, ki jih nihče ne ve (A. D’Avenia) – Charliejev svet (S. Chbosky) – Eno (S. Crossan) Črna vrana (J. Vidmar)

PROBLEMSKI ROMANI (mladinski, medgeneracijski) – Ženski kupe (A. Nair) – Nikoli ne reci, da te je strah (G. Catozzella) – Tam tam – Vsaj en popoln dan (J. Niven) – Sedem minut čez polnoč (P. Ness) – Razred (N. Matanović)

ZNANSTVENA FANTASTIKA (SERIJE) – Čarovnik iz Zemljemorja (1. del Sage o Zemljemoru, U. K. Le Guin) – Morje pošasti ( 1. del serije Percy Jackson in Olimpijci, R. Riordan) – Brat volk (1. del Kronike starodavne teme, M. Paver) – Pol temni (1. del trilogije Polovično življenje, S. Green) – Ime vetra (1. dan Kraljemorčeve kronike, P. Rothfuss) – Otok nenavadnih otrok (R. Ransom)

NAPETO – Velika četverica (A. Christie) – Black out: jutri bo prepozno (M. Elsberg) – Neskončna širjava v nas (Samantha Young) – Dekle in noč (G. Musso) – Tam, kjer pojejo raki (Delia Owens) – V vranjem očesu (S. Peacock)

NAPETO – Skrivna zgodovina (D. Tartt) – Eden od nas laže (K. M. McManus) – Žerjavica pod pepelom (S. Tahir) – Mesto sanjajočih knjig (W. Moers) – Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa (M. Haddon) – Da Vincijeva šifra (D. Brown)

PO ODLIČNEM 1. ŠE 2. DEL – Z ljubeznijo, Simon (B. Albertalli) – Leah brez ritma (B. Albertalli) – Pokliči me po svojem imenu (A. Aciman) – Najdi me (A. Aciman) – Ob tebi (J. Moyes) – Brez tebe (J. Moyes)

ZGODOVINSKI ROMANI – Rojstvo Venere (S. Dunant) – Svet brez konca (2. knjiga trilogije Svet brez konca, K. Follet) – Senca vetra – Igranje z ognjem (T. Gerritsen) – Alamut (V. Bartol) – Zgodovinarka (E. Kostova)

POEZIJA – Poezije (F. Prešeren) – Ne bodi kot drugi (F. Lainšček) – Skoz pomladni dež bom šla (N. Maurer) – Travne bilke (W. Whitman) – Zapleši z menoj (Hafis) – Ta svet ni konec (E. Dickinson)

(BREZ)MEJNO – DOBRODELNI KONCERT GCC 2020 LETOS V SPLETNI OBLIKI (17. 10.)

Dobrodelnost nam na GCC pomeni veliko in zato smo vsakoletni tradicionalni koncert GCC letos pripravili tako, da ga smemo, kljub novim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, izvesti. Koncert, ki bo letos že trinajsti po vrsti in ki smo ga naslovili (Brez)mejno, bo tako potekal v živo, a preko spleta. Vse dijake, profesorje in širšo javnost vabimo, da se nam v sredo, 21. 10. 2020 ob 10.45 pridružite na YouTube kanalu GCC.
Letos bomo z zbranim denarjem (do današnjega dne smo s skupnimi močmi zbrali že 4000 evrov) pomagali družini iz okolice Celja, ki nima preskrbljenih niti osnovnih bivanjskih in higienskih pogojev.
Denar lahko nakažete na transakcijski račun soorganizatorja koncerta – Društvo za povezovanje učiteljev, dijakov in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, št. računa: SI56 0510 0801 5331 133, sklic: SI00 2991, namen: donacija – dobrodelni koncert 2020.Več podatkov o koncertu in družini najdete TUKAJ.

NAPOTKI IN SMERNICE ZA PREDPOČITNIŠKI TEDEN DELA NA DALJAVO (15. 10.)

V spodnjem dokumentu najdete nekaj napotkov in smernic za predpočitniški teden dela na daljavo. Dokument je objavljen tudi v dijaških kanalih v MS Teams. Navodila za uporabo e-učilnic in MS Teams najdete na TEJ povezavi.

DELO NA DALJAVO (15. 10.)

V skladu z odlokom Vlade RS za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo pouk v tednu med 19. in 23. 10. potekal na daljavo. Vsa aktualna obvestila bomo objavljali na tej spletni strani in v internih kanalih v MS Teams, vabimo pa vas, da spremljate tudi spletne strani Vlade RS in MIZŠ.

Če imate vprašanja oz. potrebujete dodatne informacije pišite na info@gcc.si oz. pokličite na 03 428 57 00 (vsak delavnik med 07.00 in 15.00).

Skip to content