gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Koronavirus (kontakti v času zaprtja, navodila, obvestila)

Kazalo vsebine

Izpitni rok za dijake zaključnih letnikov (27. in 28. 5.)

Razpored izpitov v izrednem majskem izpitnem roku (27. in 28. 5.) je objavljen na spodnji povezavi.

Podelitev spričeval za dijake zaključnih letnikov 25. 5.

Ponedeljek, 25. 5. 2020, 11.30:
4. a      stara telovadnica
4. b      matematika 4
4. c      fizika 2
4. č      risalnica
4. d      matematika 1
4. h      rondo za šolo (terasa), če bo slabo vreme leva tretjina športne
dvorane
4. i       filozofija
4. j       rondo za šolo (pri visokih gredah), če bo slabo vreme desna tretjina
športne dvorane

Napotki za dijake:

  • če je le mogoče, se podelitve spričeval udeležite vsi dijaki,
  • zraven imejte pisalo (za podpis potrdila o prevzemu spričevala),
  • ko podpišete potrdilo o prevzemu spričevala, ki ga najdete v mapi s spričevalom, ga odvrzite v škatlico, ki jo bo imel razrednik/čarka,
  • spoštujte varnostno razdaljo (če to ni mogoče, si nadenite obrazno masko; masko si nadenite tudi takrat, ko do vas pride razrednik in vam preda spričevalo),
  • na koncu NUJNO posnemite skupinsko fotografijo (spoštujte varnostno razdaljo) in jo pošljite na gregor.deleja@gcc.si 🙂

Sklep RICa o prilagoditvah splošne in poklicne mature (14. 5. 2020)

Z Državnega izpitnega centra smo 14. 5. 2020 prejeli sklep o prilagoditvah letošnje splošne in poklicne mature, ki ga najdete na spodnji povezavi.


Obvestilo z RICa (šifre, vpogledi)

14. 5. ste vsi kandidati splošne mature na vaše e-naslove dobili podatke za dostop do spletne strani https://matura.ric.si.
Preko spletne strani boste letos kandidati med izvedbo splošne mature:
– preverili svoje osebne podatke in prijavljene predmete;
– od 18. do 31. 5. 2020 imeli možnost vpogleda v rezultate praktičnih delov izpitov;
– na dan objave rezultatov splošne mature (13. 7. 2020) imeli možnost elektronskega vpogleda vaših rezultatov in pripadajoče izpitne dokumentacije (izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah, navodila za ocenjevanje). E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2020 trajajo tri dni.
Za dostop do spletnih strani torej ni več potrebna izpitna šifra, kot v prejšnjih letih. Kljub temu je na listu z izpitnimi šiframi še vedno natisnjena nalepka za kandidate s šifro za dostop do rezultatov mature. Letos to šifro potrebujejo SAMO tisti kandidati, ki šifre zaradi posredovanja napačnega e-naslova niso prejeli in jim RIC tako ni mogel posredovati aktivacijske kode.


Brezplačni parking in javni prevoz na področju MOC (18.-29. 5. 2020)

Od ponedeljka, 18. 5., do vključno petka, 29. 5., imate vse maturantke in maturanti:

  • brezplačno parkiranje na P&R parkirišču blizu železniške postaje (pred mostom čez Savinjo kjer je rondo z vodometom – parking tik ob Savinji in NE PARKING ŽP Celje),
  • brezplačen prevoz na Celebusu na področju Mestne občine Celje.

Za obe možnosti se na GCC iskreno zahvaljujemo vodstvu in Oddelku za okolje, prostor in komunalo Mestne občine Celje.


Urnik priprav na maturo od 18. do 29. 5. 2020

Urnik pouka in priprav na maturo za dijake 4. letnikov najdete na spodnji povezavi. Dijake in učitelje prosimo, da upoštevajo vsa varnostna navodila in priporočila pri ponovnem povratku na GCC!


GCC odpira svoja vrata za maturante (11. 5. 2020)

Če bo Vlada RS na seji v tem tednu potrdila postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji, potem 18. 5. 2020 svoja vrata za dijakinje in dijake zaključnih letnikov odpira tudi GCC. Vsa navodila in pojasnila najdete v spodnjem dokumentu.


Majski izredni rok za maturante (8. 5. 2020)

MIZŠ je s posebnim sklepom omogočilo maturantkam in maturantom izredni majski izpitni rok, ki bo potekal 27. in 28. 5. 2020 po posebnem razporedu. Dijaki zaključnih letnikov lahko v teh dveh dneh opravljajo:
– 1 ali 2 predmetna izpita (izboljševanje ocene pri največ dveh različnih predmetih v 4. letniku),
– 1 popravni izpit (dijak/-inja ima v primeru, da ima samo en popravi izpit, ki ga uspešno opravi v maju, možnost pristopiti k spomladanskemu roku mature; če ima popravnih izpitov več, pa lahko enega opravlja maja, ostale pa julija oz. avgusta),
– možnost je tudi, da dijak/-inja opravlja prvi dan dopolnilni in drugi dan popravni izpit oz. predmetni in dopolnilni/popravni izpit).

Rok za prijavo k majskemu izpitnemu roku je 22. 5. 2020 do 10.00. Prijavnico (spodaj) natisnite, izpolnite, skenirajte/fotografirajte in pošljite na e-naslov sasa.ogrizek@gcc.si.

Razpored izpitov bomo objavili na spletni strani šole 24. 5. 2020 do 12. ure.


Postopno odpiranje šol (5. 5. 2020)

MIZŠ je šole z današnjo okrožnico obvestilo, da se postopno odpiranje šol začenja predvidoma z 18. 5. 2020. Šole bomo vrata najprej odprle samo za dijake zaključnih letnikov. Podrobnejše informacije bodo znane konec tega oz. v začetku prihodnjega tedna.


Uporabne povezave NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil številne uporabne nasvete za čas, ki ga preživljamo v izolaciji. Najdete na naslednjih spletnih povezavah:
https://www.nijz.si/sl/publikacije/prehranski-nasveti-namenjeni-posameznikom-in-druzinam-v-casu-nove-virusne-bolezni-covid
https://zdaj.net/koronavirus-otroci-in-mladostniki/podpora-otrokom-v-casu-koronavirusa/
https://zdaj.net/izpostavljeno/galakticni-vodnik-o-koronavirusu/
https://zdaj.net/koronavirus-otroci-in-mladostniki/gradiva-za-starse-otroke-in-mladostnike-v-casu-koronavirusa/
https://zdaj.net/koronavirus-otroci-in-mladostniki/spletna-svetovalnica-tosemjaz/
https://www.preventivna-platforma.si/starsevstvo-v-casu-covid-19-napotki-za-starse-oz-druzine https://www.facebook.com/nijz.si/photos/pcb.1530068650504777/1530060733838902/?type=3&theater


Šolska pravila in kriteriji ocenjevanja v času kriznih razmer, 10. 4. 2020

V skladu s smernicami pristojnega ministrstva smo na GCC sprejeli šolska pravila in kriterije ocenjevanja, ki veljajo v času kriznih razmer.


Predlog spremembe maturitetnega koledarja in pismo predsednice DKSM, 9. 4. 2020

Na spodnjih povezavah lahko pogledate predlog spremembe letošnjega maturitetnega koledarja in dopis, ki ga je na maturantke in maturante naslovila predsednica Državne komisije za splošno maturo dr. Marina Tavčar Krajnc.


Pismo Republiškega izpitnega centra maturantkam in maturantom, 30. 3. 2020

Danes je poseben dopis na maturantke in maturante v naši državi naslovil direktor RIC-a dr. Darko Zupanc.


Smernice za 3. teden dela na daljavo, 29. 3. 2020

V e-poštnih nabiralnikih vas čakajo analize anket o drugem tednu dela na daljavo ter smernice za prihodnji teden, ki jih najdete tudi na spodnji povezavi.


Šole ostajamo zaprte do nadaljnjega, 27. 3. 2020

Glede na aktualne razmere in veljavno odredbo z dne 15. 3., vzgojno-izobraževalni zavodi do nadaljnjega ostajamo zaprti. Takoj, ko s strani resornega ministrstva dobimo natančnejše termine, bomo novico delili na spletni strani in po e-pošti.


Spletne priprave na maturo, 25. 3. 2020

Obiščite spletno platformo “Razturi na maturi” (www.pripravenamaturo.si). Zadnjih 8 mesecev je ekipa portala z inštruktoricami za osnovne tri maturitetne predmete (slovenščina, matematika in angleščina) ter programerji pripravljali celovito rešitev za pripravo na maturo.
Platforma vsebuje video razlage srednješolske snovi (teorija), reševanje vaj, maturitetne pole, webinarji z maturitetnimi napotki, ocene in komentarji esejev ter individualne spletne inštrukcije.


Center za pomoč programa neodvisen.si, 25. 3. 2020

Zaradi nakopičenega strahu, osebne nemoči ali nepoznavanja zasvajanja “dežurnih” manipulantov, ki pogosto obrnejo čas izrednih razmer v svojo korist, so snovalci vseslovenskega družbeno odgovornega programa neodvisen.si v pomoč posameznikom začasno ustanovili
NEODVISEN KOMUNIKACIJSKI CENTER
Če imate težave oz. potrebujete pomoč v obliki svetovanja, razbremenilnega pogovora ali krizne intervencije lahko brezplačno koristite pomoč strokovnih svetovalcev. Več informacij najdete na povezavi: https://neodvisen.si/


Seznam učiteljev z informacijami o delu na daljavo, 24. 3. 2020

Zaradi velikega navdušenja nad vsem možnostmi, ki jih za delo na daljavo ponuja sodobna tehnologija, smo pripravili preglednico, ki za vsakega učitelja vsebuje podatek na kak način dijaki dobivajo zaposlitve in gradivo za delo od doma in na kak način posredujejo učitelju posredujejo dokazila o opravljenem delu oz. izdelke. Razpredelnico najdete na TEJ povezavi.


Pomagajte v boju proti korona virusu, 23. 3. 2020

Poleg doslednega spoštovanja vseh ukrepov, ki jih je sprejela država, lahko v boju proti korona virusu pomagate tudi slovenskim znanstvenikom – raziskovalci obeh Fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in Mariboru so z zunanjimi sodelavci, združili moči pri iskanju ligandov (molekule, ki se uspešno sidrajo v proteinske receptorje in zavrejo določen proces, ki je ključnega pomena za delovanje virusa ). Pri tem lahko POMAGATE TUDI VI DOMA. Vsa navodila najdete na TEJ povezavi. Ne pozabimo, da so slovenski znanstveniki leta 2016 revolucionarno odkrili povezanost bolezni in virusa zika.


Smernice za drugi teden dela na daljavo, 22. 3. 2020

V e-poštnih nabiralnikih vas čakajo analize anket o prvem tednu dela na daljavo ter smernice za prihodnji teden, ki jih najdete tudi na spodnji povezavi.


Nekaj uporabnih povezav pri delu na daljavo, 19. 3. 2020

Šolska knjižnica GCC je pripravila nekaj uporabnih povezav pri delu na daljavo. Knjižničarka prof. Tanja Tratenšek bo z veseljem sprejela tudi vse vaše predloge za krajšanje časa in širjenja obzorij ob (e)knjigah in drugih čtivih. Pošljite ji e-pošto!


Predvidno tudi pri računalniških virusih, 19. 3. 2020

V odzivnem centru za incidente informacijske varnosti v državni upravi (SIGOV-CERT) zaznavajo povečano aktivnost zlonamernih posameznikov in skupin, ki trenutno stanje izkoriščajo v svojo korist, tako da pošiljajo zlonamerno elektronsko pošto, podtikajo zlonamerno programsko kodo na spletne strani, postavljajo nove zlonamerne spletne strani … Vse to z namenom okužiti uporabnikov računalnik. Previdno torej tudi pri delu na daljavo. Več informacij najdete na povezavi
https://www.gov.si/novice/2020-03-18-svetujemo-skrajno-previdnost-pri-uporabi-elektronske-poste-odpiranju-priponk-in-spletnih-povezav/?fbclid=IwAR0fk29GKSRAHYEsP-eLcHE97ypTwvlMp3MiyTzut3PJ2jDPtW89HfPk9IM


Podaljšan rok za vpis na fakultete, 19. 3. 2020

Zaradi aktualnih razmer je rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe oz. na dvoletne višješolske študijske programe podaljšan do 9. 4. 2020. Če kdo svoje prijave torej še ni oddal, pa bi jo želel, ima za to še čas. Če potrebujete kakršnokoli pomoč se prosim obrnite na svetovalno službo GCC (nives.laul@gcc.si, helena.maher.resinovic@gcc.si).


Prijave na maturo, 18. 3. 2020

V skladu z obvestili Državnega izpitnega centra vse maturantke in maturante obveščamo, da se rok za prijavo na splošno in poklicno maturo (31. 3. 2020) ne bo podaljšal. Točne napotke za oddajo prijav boste dobili po e-pošti od tajnic šolskih maturitetnih komisij (Tatjana Ravničan Ganzitti, tajnica ŠMK za splošno maturo, in Saša Ogrizek, tajnica ŠMK za poklicno maturo).

Zunanji kandidati pošljite prijavnice, ki jih najdete na TEJ povezavi, po e-pošti na zgornja naslova.

Če imate še kakršnakoli vprašanja, se prosim obrnite direktno na tajnici ŠMK.


Priporočila zbornice kliničnih psihologov Slovenije, 18. 3. 2020

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije je pripravila nekaj kratkih priporočil, ki sledijo naslednjim usmeritvam: vedite se varno, prekinite fizične stike z drugimi ljudmi ter kljub temu ohranite medsebojno povezanost in skrb za sočloveka.


Brezplačne e-knjige na portalu Biblos, 16. 3. 2020

Dijakinje in dijaki GCC imate kot člani naše šolske knjižnice in Osrednje knjižnice Celje brezplačen dostop do številnih e-zbirk, ki so del ponudbe OKC, kakor tudi do portala Biblos. Navodila imate v vaših e-nabiralnikih, najdete pa jih tudi na spodnji povezavi.


Vpis v bazo prostovoljcev za pomoč ranljivim skupinam, 16. 3. 2020

Rdeči Križ Slovenije (območna enota Celje) s pomočjo Celjskega mladinskega centra poziva vse mlade, da se angažirajo in vpišejo v bazo prostovoljcev za pomoč najbolj ranljivim (starejšim, kronično bolnim ipd.) v povezavi z epidemijo Korona virusa.
Vpis v bazo poteka s pomočjo Celjskega mladinskega centra, navodila pri izvajanju prostovoljnega dela pa vam bo posredoval Rdeči Križ Slovenije, OE Celje. Delo se bo izvajalo lokalno v tvojem kraju, vsi prostovoljci pa bodo delo opravljali varno in v skladu s pravili NIJZ.
Prostovoljno delo bo zajemalo: dostava hrane ranljivim skupinam in pomoč pri delitvi le te; dostava zdravil za starejše in kronično bolne ljudi v tvojem kraju in seveda še kakšna dodatna naloga, ki se bo pojavila glede na potrebe.
Vpišete se lahko na spletnem obrazcu:
https://docs.google.com/forms/d/11uadR98KUvMhg7tCpDrMSIGCgsVHbumKSutUC7-pk5M/viewform?fbclid=IwAR1TPZCUmF4lt2bZ4D35t7M1muzp1pd3uFI-mWEvwi8rufyMDH_BwPz3gz0&edit_requested=true

Pri aktiviranju prosimo ne pozabite, da se iščejo mlajši in zdravi prostovoljci in da je treba upoštevati vsa pravila NIJZ (umivanje rok, primerna razdalja…). Pogoj je starost več kot 18 let, da si popolnoma zdrav/a i in v zadnjih 14 dneh nisi potoval/a po svetu.


Pismo slovenskega zdravniškega društva dijakinjam in dijakom, 15. 3. 2020

Posebno pismo, ki so ga slovenski pediatri namenili mladim.


Kontakti v času zaprtja šole, 13. 3. 2020

V času, ko ne izvajamo neposrednega pouka, bodo podporne službe dosegljive po elektronski pošti, kjer se z njimi lahko dogovorite tudi za telefonski pogovor oz. drugo obliko komunikacije, med delovniki pa bo od 08.00 do 16.00 na voljo tudi dežurna telefonska številka (041 708 945).

Uprava šole/tajništvo – info@gcc.si, gregor.deleja@gcc.si
Računovodstvo – tanja.ulcnik@guest.arnes.si
Šolska prehrana – natasa.bergant@gcc.si (vso prehrano smo odjavili od 16. do 29. 3.)

Problemi z eUčilnicami – rok.lipnik@gcc.si
Problemi z AAI računom – jure.slapnik@gcc.si

Tajnica splošne mature – tatjana.ravnican.ganzitti@gcc.si
Tajnica poklicne mature – sasa.ogrizek@gcc.si
Vodja PUD – barbara.hernavs@gcc.si
Knjižnica – tanja.tratensek@gcc.si


Napotki za delo na daljavo, 13. 3. 2020

Napotke za delo na daljavo s katerim bomo realizirali vzgojno-izobraževalni proces med 16. in 29. 3. (oz. do preklica izrednih razmer) najdete na spodnji povezavi. V dokumentu so zapisane tudi druge splošne informacije in seznam stikov.


S ponedeljkom, 16. 3., GCC zapira vrata

S ponedeljkom, 16. 3., v skladu z novo odredbo namenjeno preprečevanju korona virusa, vsi vzgojno-izobraževalni zavodi zapiramo svoja vrata predvidoma do 29. 3. 2020 oz. do preklica.

Dežurna številka v času začasne prekinitve pouka: 041 708 945 (08.00-16.00).

Jutri, v petek, 13. 3., pouk poteka NORMALNO PO URNIKU – vsi, ki se ne počutite dobro oz. ste bili v stikih s kom, pri katerem je okužba že potrjena, pa seveda ostanite doma.

Za dijake 3. letnikov PV jutri PRAKSA ODPADE.

VSA OBVESTILA o on-line delu s katerim bomo začeli prihodnji teden in o tem, kako dolgo je predvideno zaprtje VIZ, o nadomeščanjih odpadlega pouka, ocenjevanjih in maturitetnih rokih, bomo posredovali preko te spletne povezave in socialnih omrežij šole. Spletna stran MIZŠ:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

Prosimo vas, da ste previdni in da upoštevate vsa navodila ter sledite protokolom preventivnih ukrepov, ki so zbrani na spletni strani NIJZ. V času, ko ne bo rednega pouka, se izogibajte zlasti množičnih stikov (nakupovalna središča, prireditve, praznovanja …), potovanj v tujino, medgeneracijskih in tudi medvrstniških stikov.
Prav tako vas prosimo, da spremljate le uradne kanale in ne podlegate paniki, ki jo zlonamerno povzročajo lažne novice, ki krožijo pa določenih spletnih (pa tudi drugih) mediji. Uradna spletna stran, kjer so objavljene vse novice povezane z epidemijo:
https://www.gov.si/teme/koronavirus/

APRILSKE EKSKURZIJE
Z današnjo razglasitvijo epidemije in včerajšnjo razglasitvijo pandemije, so vse načrtovane ekskurzije v mesecu aprilu do nadaljnjega prestavljene za nedoločen čas. Nadomestne termine vam bomo sporočili takoj, ko se situacija umiri in normalizira. Vsa vplačila veljajo tudi za nadomestne termine.

Uprava šole

Načrt organizacije dela GCC, 10. 3. 2020

Akcijski načrt, ki ga najdete na TEJ POVEZAVI so za celjske srednje šole pripravili na Srednji zdravstveni šoli Celje.

PRIREDITVE
Zaradi preventivnih ukrepov povezanih z novim korona virusom in v skladu z odredbo o omejevanju večjih javnih prireditev, na GCC nepreklicno odpovedujemo naslednje dogodke:
MATURANTSKI PLES, ki je bil načrtovan za 13. 3. (novi termin maturantskega plesa je 15. 5. 2020);
BREZMEJNO/GRENZENLOS, prireditev smo načrtovali 19. 3. (novi termin je 26. 8. 2020)
3KONS, ki je bil načrtovan za 25. 3. (novi termin sporočimo, takoj ko ga uskladijo vsi organizatorji);
Prav tako bodo odpadli KAMENČKI, 24. 3., in VRTILJAK, 26. 3. O nadomestnih terminih vas bomo pravočasno obvestili.

APRILSKE EKSKURZIJE
Spremljamo razmere in bomo v stiku s pristojnimi organi sprejeli potrebne ukrepe, ko bo čas za to. Še vedno pa optimistično upamo, da se situacija s prihodom toplejšega letnega časa umiri in se življenje vrne nazaj v ustaljene tirnice.

STIGMATIZACIJA
Situacije, kot je izbruh koronavirusa, vzbujajo med ljudmi nelagodje in strah, kar lahko privede do neljubih dogodkov. Ravno danes smo imeli dve takšni situaciji – eno med kolegi in eno v eni oddelčni skupnosti!
Ne sme se zgoditi, da bodo posamezniki zaradi predsodkov, strahu ali napačnih predstav žrtve stigmatizacije in izločitve. Strah je normalno čustvo in njegova primarna funkcija je obrambna, a brez razuma, predvsem pa brez empatije, se lahko prevesi v zelo negativno in uničevalno silo, ki naredi bistveno več škode kot koristi. Naj na tem mestu še posebej poudarim pomen znanja ter kritične presoje informacij, ki jih dobivamo iz medijev.

Uradna spletna stran, kjer lahko spremljate vsa obvestila za javnost: https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Vsem skupaj nam želim, da smernice iz priloženega načrta nikoli ne bi zaživele v praksi.

Ostanite zdravi!

Uprava šole

Odpoved marčevskih prireditev, 9. 3. 2020

Zaradi preventivnih ukrepov povezanih z novim korona virusom in v skladu z odredbo o omejevanju večjih javnih prireditev, na GCC nepreklicno odpovedujemo naslednje dogodke:

MATURANTSKI PLES, ki je bil načrtovan za 13. 3. (novi termin maturantskega plesa je 15. 5. 2020)

BREZMEJNO/GRENZENLOS, prireditev smo načrtovali 19. 3. (novi termin je 26. 8. 2020)

3KONS, ki je bil načrtovan za 25. 3. (novi termin sporočimo, takoj ko ga uskladijo vsi organizatorji).

O dveh prireditvah (Kamenčki – 24. 3., in Vrtiljak, 26. 3.) bomo odločitve sprejeli v prihodnjih dneh in obvestilo objavili na spletni strani in socialnih omrežjih šole.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!

Uprava šole

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.