Obvestilo o rezultatih preizkusa likovne nadarjenosti

Kandidate obveščamo, da je komisija v sestavi: Tanja Bračun, prof., Mojca Šmit, prof. in Željko Opačak, prof., ocenila izdelke, ki so jih kandidati izdelali na preizkusu likovne nadarjenosti, dne 13. marca 2018. Za pravilnost postopka je skrbela šolska svetovalna delavka Nives Laul, univ. dipl. psih.

Na preizkusu je bilo mogoče doseči 60 točk. Vsi kandidati so dosegli 30 točk ali več, to pomeni, da so preizkus uspešno opravili in s tem izpolnili enega izmed pogojev za vpis v umetniško gimnazijo likovne smeri.

Rezultati so pod šifro navedeni s spodnji tabeli.                                              

Lep pozdrav

                                                                                                          Šolska svetovalna služba

                                                                                                           Nives Laul, univ. dipl. psih.

ŠIFRA DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK
1 44
2 47
3 48
4 48
5 52
6 47
7 49
8 40
10 49
11 47
12 46
13 47
14 48
15 49
18 42
19 51
20 39
23 53
26 54
27 48
28 53
29 45
30 48
31 38
34 49
35 50
36 42
37 44
38 53
39 45
40 46
41 46
43 42
44 48
45 44
46 41
47 44
48 44
49 34
50 40
51 48
52 46
53 52
55 55
62 47
65 51
69 51
   
   
Skip to content