Maturantski izleti ali ekskurzije?

Na Gimnaziji Celje – Center gre zagotovo za maturantske ekskurzije. Na marsikateri slovenski srednji šoli pa so jih že bodisi opustili bodisi spremenili v izlete, na katere gredo dijaki zaključnih razredov pogosto sami, torej brez profesorjev – spremljevalcev.
Mi še vztrajamo, ker verjamemo, da so takšne ekskurzije nepogrešljivi del vzgoje in izobraževanja.
([i][color=#ff0000]Uvod v gradivo, ki ga je vodstvo šole posredovalo novinarjem na tiskovni konferenci. Gradivo je v celoti dostopno [/color][/i][link=word-doc/za_tisk.doc][i][b][color=#ff0000]tukaj[/color][/b][/i][/link].)

Skip to content