gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti (https://www.eksena.si/deklaracija-o-nacelih-strpnosti/) razglasila Generalna konferenca Unesco na svojem zasedanju 16. novembra 1995. 

Na šoli bomo dan obeležili s projektom Izobraževalnega centra Eksena MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki je namenjen ozaveščanju pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanju spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja. Več na: http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/

Letos poteka na temo: »Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.«

Izobraževalno-ustvarjalno delavnico, ki so jo pripravili za vas, bom kot koordinatorica projekta izvedla v TOREK, 16. 11., ob 11.35 v šolski knjižnici, nekateri profesorji pa jo bodo izvedli na razredni uri.

S poezijo in prozo boste lahko sodelovali tudi na literarnem natečaju projekta (najbolj ekspresivni izdelki otrok, učencev in dijakov so vsako leto razstavljeni na skupni nacionalni razstavi).

Na delavnico se lahko prijavite v knjižnici ali na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/1tNJYiHjwOIje3qMOFWbqf2A7MyQD_F2vIxC-op6V-Xc/edit

Lepo povabljeni.

»Strpnost je v sodobnem času še toliko bolj pomembna in ključna za zdrav in tvoren razvoj posameznika in družbe, zato je bistveno, da se zavedamo, da strpnost ni nekaj samoumevnega, ampak si je zanjo potrebno prizadevatise o njej izobraževati in jo trajno negovati(IC Eksena)

Tanja Tratenšek, prof., koordinatorica projekta na šoli

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content