Mednarodni dan strpnosti na GCC

Tudi letos smo se vključili v človekoljubni projekt za ozaveščanje pomena strpnosti med otroki in mladimi Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, ki ga izvaja Izobraževalni center Eksena (https://www.eksena.si/projekti/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/). 16. novembra, na mednarodni dan strpnosti, smo v okviru projekta v šolski knjižnici izvedli poučno-ustvarjalno delavnico o strpnosti: »Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.«, ki so jo pripravili in poklonili dijakom. 

Dijaki so na delavnici spoznali, kako je strpnost teoretično opredeljena v Unescovi Deklaraciji o načelih strpnosti, in nato skozi vodena vprašanja razmišljali in ugotavljali, kako pa je s strpnostjo v praksi: kako drugi ravnajo z njimi in ali tudi sami z drugimi ravnajo tako, kot si želijo, da bi drugi ravnali z njimi. Ob izbranem odlomku iz mladinskega romana so lahko prepoznavali različne oblike medvrstniške nestrpnosti ter škodljive posledice nestrpnosti. Delavnica jih je spodbudila k zavedanju pomena strpnih in spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja in prijateljstva. Svoja razmišljanja in ugotovitve so lahko izrazili in spregovorili o lastnih izkušnjah nestrpnosti. S poezijo in prozo bodo lahko sodelovali tudi na vsakoletnem likovno-literarnem natečaju projekta. Sklenili smo jo s skupno željo po več strpnosti do drugih in do sebe, nekateri pa so svoje vtise o delavnici tudi zapisali:

»Spoznala sem, da se lahko nestrpnost pojavi v različnih oblikah. Sprva sem mislila, da pod strpnost spadajo pojmi, kot so prijaznost, popustljivost in podobno, vendar temu ni tako. V nadaljnjih situacijah se bom potrudila biti strpnejša, ne samo do drugih, temveč tudi do sebe.”

»Strpnosti je na svetu (še posebej dandanes) malo, zato je pomembno, da se potrudimo zanjo, saj lahko še tako majhna stvar oziroma pozornost spremeni veliko.«

»Velikokrat se sami ne zavedamo, kako nestrpni smo, ta delavnica pa mi je odprla oči do mnogih primerov, v katerih smo ljudje nestrpni na najrazličnejše načine. Prav tako sem kot nestrpnost spoznala mnoga druga ravnanja ljudi, ki jih do zdaj nisem prištevala med nestrpnost.«

»Danes sem spoznala veliko novega. Definitivno sem se še bolj zamislila nad lastnim obnašanjem in tudi za v bodoče se bom potrudila, da bom z drugimi ravnala tako, kot želim, da drugi ravnajo z mano.«

»Bolj sem se začela zavedati, kako pomembno je, da strpnost uporabim v vsakodnevnem življenju, s sošolci, prijatelji … Zagotovo bom bolj pazila pri ustvarjanju mnenj do ostalih, ker sama vem, kako močno lahko ta prikrita mnenja bolijo.«

»Želela bi si, da so drugi do mene sprejemajoči in odprtomiselni.«

»Naslednjič, ko bom nestrpna, se bom spomnila današnje delavnice.«

#ZAstrpnost #enostavnodrugačni

Skip to content