gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Mednarodni matematični kenguru 2014

Vse dijake, prijavljene na Mednarodni matematični kenguru 2014, obveščamo, da bo tekmovanje jutri, v četrtek, 20. 3. 2014.

Tekmovanje se bo zaradi zasedenosti učilnic pričelo ob 14:00, razpored po učilnicah pa bo objavljen na oglasnih deskah v pritličju in 1. nadstropju.

Aktiv profesorjev matematike

Prispevka ni mogoče komentirati.