Moje prvo stanovanje

»Gimnazija Celje – Center in njeni dijaki so prvi teden v mesecu februarju sodelovali v aktivnostih projekta Moje prvo stanovanje. V okviru projekta so mladi spoznavali vse karakteristike kakovostnega bivanja v različnih življenjskih obdobjih, v času študija, prvega stanovanja, idealnega stanovanja in stanovanja v tretjem življenjskem obdobju. Spoznali so, da je lastno stanovanje eden izmed najpomembnejših korakov za doseganje lastne avtonomnosti, »gradili« svoja stanovanja, ocenjevalni idejne rešitve objektov, se vključili v strukturirani dialog in v zaključku aktivnosti pripravili ukrepe za lokalno skupnost, ki vzpostavljajo pogoje za lažji dostop do prvega stanovanja. Projekt je podprt v programu Erasmus+, Mladi v akciji, Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik: Srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine.«

Zapisal:

Tadej Lebič  |  strokovni sodelavec za projekte  |  Nepremičnine Celje d.o.o.

Pojdi na vsebino