gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Na GCC se začenja mesec prostora 2020

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) aktivno sodelujemo v različnih javnih akcijah, trajnostnih in okoljskih pobudah z zavedanjem, da je oblikovanje odgovornosti do sočloveka, prostora in narave pomemben del vzgoje, izobraževanja in odraščanja. Tema letošnjega šolskega leta v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike (od 100-letnic političnih meja Evrope, 30-letnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220-letnic rojstev Prešerna in Slomška) je (brez)mejno, ki narekuje različne intervencije ter medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljamo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja.

Del tega dogajanja je tudi Mesec prostora 2020, ki ga s številnimi soorganizatorji pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Tega bodo na GCC zaznamovale tradicionalne urbanistične delavnice, ki jih za dijake umetniške gimnazije – likovne smeri pripravljajo v sodelovanju z Zavodom Metro SR. Tokrat bo v ospredju kopičenje plastične embalaže in vedno večje meje, ki jih z njeno uporabo gradimo samoobnovitvenim zmožnostim narave ter potrošniški diskurz, ki v politikah sodobnega časa najde svoje mesto le na papirju. Dijaki bodo iskali rešitve glede odvečne embalaže ter tematiko povezali s prostorskim razvojem in mestom tako, da bodo »inštalacije« namestili v javne ali pol-javne prostore mesta in s tem izzvali mimoidoče (preko medijev pa tudi širšo skupnost) k skupnemu razmisleku o problemu prekomerne uporabe plastične embalaže in njenem vplivu na prostor. Delavnice bodo javnosti predstavili tudi na tradicionalni novinarski konferenci 19. oktobra.

Drugi pomemben del letošnjega Meseca prostora na GCC je intervencija v javni prostor, ki so jo dijaki z mentorjema, kiparjem Francem Purgom in umetnico Andrejo Džakušič, naslovili kar Brezmejnost. To so pripravili v šolskem parku v okviru kiparskih delavnic, in sicer tako, da so posušene glinene kipce postavili v park in jih prepustili naravnim vremenskim procesom. Posušena glina bo zaradi vlage, padavin in zmrzali s časom spreminjala svojo obliko in se vrnila tja, od koder je bila izkopana, v nedrje Zemlje. S tem projektom se pridružujejo temi (brez)mejnega, ki jo navezujejo na idejo recikliranja, ponovne uporabe in nenehnega kroženja v naravi. Celoten proces transformacije bodo tudi video dokumentirali.

Sicer GCC skupaj s sosednjima Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter Ekonomsko šolo Celje v Kosovelovi ulici »gosti« tudi prvo pametno klop, ki jo je Mestna občina Celje poskusno namestila v okviru programa trajnostnega razvoja. Ta je energetsko popolnoma neodvisna, napaja se preko solarnih panelov, omogoča polnjenje vseh tipov mobilnih naprav in poleg počitka omogoča tudi povezavo s svetovnim spletom.

Ob omenjenem bo v ospredju meseca prostora tudi samo secesijsko poslopje GCC, ki je arhitekturni spomenik. Dijaki 4. letnikov likovne gimnazije bodo za prvošolke in prvošolce pripravili vodenje skozi stavbo in njene arhitekturne posebnosti ter jo v zgodovinskem kontekstu povezali tudi s prostorom v katerem je nastala in deluje, pri čemer bodo izpostavili neizmeren pomen vpetosti izobraževalnih in znanstvenih ustanov v lokalni in globalni prostor. Mesec prostora na GCC pa se bo simbolno zaključil s tradicionalnim dobrodelnim koncertom 21. oktobra, ki ga bodo dijaki tokrat pripravili v hibridni obliki.

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content