Namenite 0,5 % dohodnine za šolski sklad GCC

Spoštovani!

V sodelovanju z Ustanovo za družbene naložbe Sklad 0,5 lahko letošnje leto del dohodnine namenite tudi naši šoli oz. Šolskemu skladu GCC, ki že dobrih 15 let skrbi za izvajanje nadstandarnih dejavnosti in socialno pomoč dijakom.

Na povezavi https://www.sklad05.si/nameni/posamicen/325 izpolnite spletni obrazec oz. natisnite prazen obrazec in ga NAJKASNEJE do 15. 12. 2017 oddajte v tajništvu šole ali pošljite na naslov, ki je objavljen na obrazcu.

Šolski sklad GCC, ki je bil sicer ustanovljen na pobudo Sveta staršev leta 1997, se skupaj s šolo trudi zagotavljati enake možnosti za vse dijake naše šole pri nadstandardnih storitvah, ki jih ne financira šolsko ministrstvo, v zadnjih letih pa vedno bolj tudi pri pomoči socialno ogroženim dijakom.

Upravni odbor šolskega sklada, kjer so zastopani predstavniki staršev, Sveta šole in učiteljev, je septembra določil smernice za porabo sredstev (50% zbranega denarja bo namenjenega socialnim transferjem, 50% pa izvajanju nadstandardnih storitev). V lanskem šolskem letu smo s sredstvi sklada pomagali več kot 100 dijakom pri nakupu potrebščin in učbenikov, plačilu zavarovanj, toplega obroka, obveznih ekskurzij, tečajev, taborov in maturantske ekskurzije, programov OIV, nakupu filmskega in gledališkega abonmaja … Iz sredstev se krijejo tudi stroški tujejezičnih asistentov, nagradni izleti za najuspešnejše dijake in pomoč pri realizaciji več kot 50 obšolskih dejavnosti.

Na GCC se zavedamo težke socialne stiske mnogih dijakov in njihovih družin ter jim skušamo po najboljših zmožnostih pomagati. Pomembno nam je, da šola kot javna ustanova resnično zagotavlja enake možnosti za vse svoje dijake! S številnimi dobrodelnimi akcijami (oktobrski dobrodelni koncert, Anina zvezdica, zbiranje igrač in potrebščin, zbiranje starega papirja in zamaškov, #zaPalčico …) se tudi trudimo pri naših dijakih ozavestiti temeljne vrednote sočutja in solidarnosti ter pomena pomoči sočloveku v stiski.  

Hvala za vso dosedanjo pomoč in za Vaš tokratni prispevek!

Nadzorni svet Šolskega sklada GCC in uprava šole

 

 

Skip to content