Naš gost: Dr. Samo Kralj

Na tokratnem Dnevu znanosti, 4. 12. 2014, ob 12.00, bomo gostili fizika dr. Sama Kralja, ki bo širše spregovoril o svetlobi:

Svetloba

Samo Kralj1,2,3

1Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor

2Oddelek za trdno snov, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

3Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana

https://samo.kralj.fnm.uni-mb.si/

Svetloba igra ključno vlogo za obstoj številnih živih bitij, med drugim ljudi. Bitja jo izrabljajo predvsem za zaznavanje stanja in dogodkov v bližnji okolici. S stališča znanosti svetloba predstavlja relativno ozek spekter elektromagnetnega valovanja. Pri tem se poraja vprašanje, zakaj je prav ta del spektra poudarjeno pomemben za obstoj življenja in ne npr. x-žarki ali mikrovalovi? V predavanju bomo spoznali, da je to vodilno vlogo svetlobi podelilo Sonce. V nadaljevanju se bomo osredotočili na svetlobo kot vir informacij za človeka. V tej povezavi bomo pogledali, kako deluje »software« naših možganov glede signalov, ki jih možgani prejemajo preko očes – izjemno občutljivih detektorjev svetlobe. Vsi ljudje imamo v možganih podoben »program« in zato vidimo okolico podobno in na splošno drugačno kot druga živa bitja. Spoznali bomo tudi, da sodobna tehnologija že omogoča »vid brez uporabe očes«.

 

Skip to content