gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

2017/2018

ŠOLSKA IMPRO LIGA V CELJU

Improvizacijsko gledališče mladih bo z dvema tekmama 15. 2. v Celjskem mladinskem centru osvajalo knežje mesto

ŠILA (Šolska impro liga) je tekmovanje srednješolskih skupin v gledaliških improvizacijah, ki že od leta 1997 spodbuja kulturno rekreacijo mladih. Mlade seznanja z osnovami odrske umetnosti, in sicer s kombinacijo improvizirane gledališke predstave in tekmovanja, kjer imajo gledalci glavno besedo pri tem, kaj improvizatorji na odru počnejo. V ŠILI sodelujejo šole iz vse Slovenije, vsako leto pa se v tekmovalni ligi na odru predstavi okrog 400 srednješolk in srednješolcev. Celje v ŠILI zastopa Gimnazija Celje – Center, ki se lahko v tem šolskem letu pohvali z dvema ekipama. Ti bosta v Celjskem mladinskem centru v četrtek, 15. 2., na dveh tekmah gostili kolege z Gimnazije Šiška in Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana. Prva tekma se bo začela ob 17.00, druga pa ob 18.30. Vstop je prost.

Tudi sicer se na GCC lahko pohvalijo s številnimi kulturnimi dejavnostmi in nazivom Kulturna šola 2015-2020, ki ga nosijo kot edina srednja šola v Sloveniji. Na gledališkem področju se lahko z izjemno, več kot dvajsetletno tradicijo pohvali angleška gledališka skupina Have Fun Club, ob tem pa tudi projektne slovenske in tujejezične gledališke skupine. Od leta 2014 dalje na šoli deluje tudi improvizacijsko gledališče, ga vodita Jasmina Čuješ in prof. Ana Pečnik. V marcu se bodo na GCC s pestrim dogajanjem gledališču intenzivno posvetili okrog svetovnega dneva gledališča (27. 3.), in sicer s projektom Opera za tri groše, ki ga pod častnim pokroviteljstvom Veleposlaništva ZR Nemčije pripravljajo v Narodnem domu ob svetovnem dnevu poezije (21. 3.) ter premiero Wildove Salome v produkciji gledališke skupine Središče (27. in 28. 3.).

PRILOGA: Skorbureti Celjski – GCC impro ekipa (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Prispevka ni mogoče komentirati.