gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

2017/2018

TEDEN EVROPE NA GCC

Danes se na Gimnaziji Celje – Center začenja zaključek uspešnega leta evropskih projektov in pestro dogajanje ob Dnevu Evrope 2018

 

Gimnazija Celje – Center (GCC) je na področju mednarodnega sodelovanja in vnosa aktualnih pedagoških praks iz tujine, ena najaktivnejših šol v Celju in državi. To dokazujejo tudi številni razvojni projekti Evropskih strukturnih skladov v katere je šola vključena kot razvojni ali implementacijski partner (inovativna pedagogika 1:1, podjetnost, delo z nadarjenimi, Stem4Youth, Razumevanje filma, inovativna učna okolja). Šola je tudi nosilka nazivov Evropska točka za nadarjene dijake, Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Unesco šola z mednarodnim statusom. Na področju mobilnosti pa evropska sredstva zagotavljajo izvajanje prakse v tujini za dijake programa predšolska vzgoja (Eramsus +), za mobilnost učnega osebja (študijski obiski, senčenja) in druge mobilnosti, ki dijakom in profesorjem omogočajo vpogled v dobre prakse širom Evrope.

V Tednu Evrope, ki ga na GCC pripravlja Dijaški razvojni tim v sodelovanju s spletnim časopisom Sledko, so tako dijaki med 7. in 11. 5. pripravili številne aktivnosti s katerimi želijo EU in možnosti, ki jih ponuja približati sošolkam in sošolcem, GCC pa je že vrsto let prisotna na Evropski vasi v Celju. Teden bo popestrila tudi udeležba dijakov na veliki vseslovenski prireditvi ob 100-letnici Cankarjeve smrti 9. 5. v Celju.

Ponedeljek bo na GCC minil v znaku evropskih jezikov, ob 11.35 pa bo drugošolec Maj Mravlak v šolski knjižnici predstavil pot v Talin, kjer je februarja bil vodja slovenske delegacije na zasedanju Mladinskega Evropskega parlamenta. Torek bo obarvan po francosko – s šansoni in rogljički med glavnimi odmori, ob 11.35 pa bo v knjižnici izkušnje s 3-mesečne izmenjave na Danskem predstavila drugošolka Maja Silovšek.  Dan Evrope, 9. 5., bo v znamenju evropskega koncerta zasedbe The Šlagers ob 10.30 v šolski avli, ob 11.35 pa se bo v šolski knjižnici začela predstavitev prakse v tujini. Četrtek, 10. 5., bo zaznamoval veliki EU kviz ter delavnice z nekdanjo dijakinjo GCC Pascale Emily Jurenec, doktorantko FDV in mladinsko delegatko Sveta Evrope (8.50-10.20 v šolski knjižnici), ob 11.35 pa bo dijake v šolski knjižnici na temo EU, možnosti za mlade in migracij nagovorila češka Erasmus+ študentka Kristyna Zsemlovicsova. Teden Evrope na GCC se bo sklenil v petek, 11. 5., z razstavo prevodov Prešerna in Cankarja v jezike EU ter branjem prevodov ob 11.35 v šolski knjižnici.

V nedeljo, 6. 5., se je z zadnje prakse v tujini vrnila skupina dijakov 3. letnika programa predšolske vzgoje. Letos je kar 27 dijakov opravilo 3-tedensko prakso v vrtcih na Irskem in v Španiji. V okviru programa Erasmus+ je 8 učiteljev GCC v tem letu spremljalo delo v vrtcih in šolah na Islandiji, Poljski, Finski, Portugalski in v Nemčiji, pod okriljem programa pa na GCC uspešno izvajajo tudi projekt GCC izobraževalno središče, ki je v treh letih postalo pomemben poligon za izmenjavo idej in dobrih praks pedagoških delavcev iz vse države.

PRILOGA: Praksa dijakov PV v Španiji in na Irskem (2), slovenska delegacija na MEPu v Estoniji (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Prispevka ni mogoče komentirati.